KARA OKOVURI NKANUKA 9

1Tenang ee'nang tee Soolo domange sipuko'nang teing Ovoring bakanariong tavu'koo. 2Ee'noko tee ee'nara piristi' deto basi-anko pora nia'kuu' nii'ning karavotoning~ daarievuu'naang, bera teing kompui pava dootuu'nanka-koo Damaskasie otoining-koo nanuma aa'noo'naang: donkaang ee'noko manii' Karistoo' siompaako'ning oovurira deeko' dai'urira Jerusalema' be'antavurii'naang. 3Bera tee teketa nanuma Damaskas-navuntu'koo due'arako ta'ning-antana' paning-eta arakai siisioi korovui too'puu'nung. 4Ee'noko te' doonko kansi'koo dua'arara aurong taaravuu' aa'puko, “Da' Soolo, Soolo, ning aming-koo dake manki'antamemaung?” 5Ee'noko teie aa'puu', “Da' baa Ovoring?” Ee'noko aa'puu', “Ning ee'nara Jiisuu' dake manki'antamemaung. Nkaang kara dimpa'ema daka baikeraramaung irinto' deemparako.” 6Ee'noko Sooloi aa'na' ta'ninui dankuranku'arama aa'puu', “Ninge aming nkoama'naang, Ovoring?” Ee'noko teie Ovoringe aa'puu', “Enang donkonira te' Damaskas beaing, ee'noko teka nauraavaing kapoo' dake nkoveaing.” 7Teing nantoong tee ninka nari' nanaako'ning teing teke kareaava' donkonai otorou'nung, aurong taaravaama, teka naning ooaava'. 8Teketa kansi'keta deto i'amparara Soolo duta bantoma makotuaruu' kapoo' oo-koo. Ee'noko tee bireng-koo kompai ootavau' Damaskas-aape. 9Bera beenang doong kaputu'ari otoi taamang ee'noko ntong-koo naikua'. 10Enang tee teke naning narung Ovoring bakanavitu-koong otoko'nung miring Ananaiasi. Ovoringe tee tee-koo oro'parara karavuma aa'puu', “Ananaiasi ee.” Ee'noko teie aa'puu', “Ovoring ee, ning aung.” 11Ee'noko Ovoringe nauvuma aa'puu', “Naniaing taunavunge miring Koonto'navunge, bera Judasi bakanava-koo nia'kiaing naning oo-koo miring Soolo, Taasus-nung. Tee kunsiaramang teke. 12Ee'noko kunsiarama nii'naung~koo bere'arara naning miring Ananaiasi pora bireng pante'uko oovuing duta bantang-anta-koo.” 13Teka Ananaiasie maku'uma aa'puu', “Ovoring, ning tee nantoonge mmau'ke naumaako taaravamaung tee. Nantoong dakaning aa'na' oraka' nkovurimaung Jerusalema'ka. 14Ee'noko tee aung taura' oto'evung piristi'nanka-koo ovontunge avau'nung dai'koo teing nantoong anke dakaang miring-koo baitoarimaing.” 15Teka Ovoringe aa'puu' tee, “Beai, ai' tee tee naning ninge tero miru'antu'nung nkaang miring nkavui nanuma daankivuu'naang ookara nantoong-koo, aa'ning-koo Ju'deeaing, dauraronanka, ee'noko teing Isireeli-nupoong. 16Ee'noko dama'ke tee ninge nau-antavampaing tee aa'na' baike kune'uaina' nkaang miring kompuitaa'.” 17Tee' minkuvuio' Ananaiasi siarara pava-koo koinuu'. Bera tee-koo bireng pante'uma aa'puu', “Mmaiko', Soolo, teie Ovoring Jiisuu'ke da'koo oro'parieenge taunge da' poieenavung-koo ning botomuing da' napo' ookira Tanuaang Meekunge maanto'duu'naang.” 18Ee'noko tenang tee'puko ta'nina' kapoo' tenteng-pina' oro' Soolo bakaang duta-ita dua'arako napo' ookuu'. Ee'noko tenang teketa i'amparara ntong-koo minkiaio' meeka'antavaru'. 19Ee'noko taamanura purimparu'. Teketa nii'ning doonge Karistoo' bakanavitu ninka otorou' teke Damaskasie. 20Ee'noko pava dootuu'nanka-koo namu'ke daankinang tutumparu' Jiisuu' ee' sira'puma, “Tee tee Kumponing Bauring.” 21Ee'noko teing ookara tee taaravau'ning ta'ninaama aa'pau', “Aung ee tee naning Jerusalema'ke teing aung Jiisuu' miring tampaama baitoaamaing tooreerevurimaung deea'? Ee'noko tee' nari' napo' temurii' aarumo nko-koo a' poi dai'urima piristi'nanka biikaang ovontung-anko tavo'koo.” 22Teka Soolo aa'na' masika' deto irikumparako' ee'noko Ju'koong ovontung Damaskasie otoroko'ning apoo'uriko' siraka'antavuma Jiisuu' tee ee'nara Kumponinge nantoong domampuri tarevuriainoo'koo tero Pako'pari'uu'nung~. 23Bera mmau' doong divu'uio' Ju'koong ovontunge mumunsiau' dupisi'aava'naang tee. 24Teka tee biikaang mumunsinang tavaava'naang nempaako'nung osi karanaang aa'ning-koo doong ee'noko muung, taaravuu'. 25Teka ba'maikori'ke muunga mmari'antavaama burunge doonko osi-koong parang-koo dama'due sing-antavau' ka'baraa'koo otoko. 26Ee'noko tenang Jerusalema' pora teing Karistoo' bakanavitu navu-koo paaravarako', teka teing avoreaako' tee-koo Karistoo' bakanavitu-koong-pina' masika'antavaavaruma. 27Teka Banabasie bokuvura kara okovuri nkanuka-anko be'antavura siraka'antavuu' teing-koo teie Ovoringe taunga karavuko oovuu'na' ee'noko tee' tee Damaskasie avoroa' Jiisuu' bakaang miring ninka daankiaru'na'. 28Bera tee teing ninka data-antaveera teke Jerusalema'ke aa'na' iri'oi Ovoring bakaang miring-koo daankinang nkovuko'nung. 29Napo' aa'na' nari' karavurima deepaiko'eeko' teing Ju'nupoong Kiriki'na' kareaako'ning Jiisuu' masika'antavaavaruma, ee'noko teinge dupisi'aava'naang besi'aako'. 30Ee'noko tenang teinge nari' baito-nupoonge tasi'paara Sisaria'navuntu'aape be'antavau'. Teketa napo' kato bakanoo' Taasus-aape botoau'. 31Enang tee Soolo bere'aru'noo'keta dootuu'nupoong Judia'ke ee'noko Kaaleli'ke ee'noko Sameria'ke otoroko'ning mooa-koo otoroi purimpariru'nung, ee'noko Ovoring-koo mee'du'piariri otoroko Tanuaang Meekunge domang kuaa'antavurio' berempariru'. 32Teketa tenang Piitai beero'urima avitoitoi nanuko'nang, tee' nanuma Liida-namono-koo pou' Ovoring kake'iiariri siompaamaing-anko. 33Tee' nanuma naning doota miring Inias kune'uu' mare' ~beenaumo-taa-koo pankaroong bempari nari' otoko'nung. 34Ee'noko Piitai aa'puu' tee, “Inias, teie Jiisuu'ke, Kumponinge tero Pako'pari'nii'ke da' taare-antaruing. Deto donkonira dakaang tani' kai'eai.” Ee'noko namu'ke deto i'amparu' tee. 35Bera Liida-nupoonge ee'noko Saaron-nupoonge ooaara tee Ovoring-aape bere'ariru' teing. 36Teketa napo' nani manikuma Jiisuu' siompuko'nani miring Tabita, nii'noo' Dookasi otoko'. Teni teni tampani, papovuru'nanka pakuvuriko'nani. 37Tenang tee batei-koo teni siipavora boo'paru'. Ee'noko duu'paara daunavaro-koo bempau'. 38Te' Liida Joopa'keta due' deemparako, ee'noko Piita teke otoko taaravaara teinge Liida-nupoonge Jiisuu' siompaako'ninge kenaanka naninka botoaaretu' Piita bokuvuree'naang aa'paama, “Aung ee, namu'ke poai nii'anko.” 39Teketa tee Piita tenaanka ninka nari' porou'nung. Tenang tavo'arako tee teinge daunavaro-koo be'antavau' te' ookara naaroonku donkonai birompariko'noo'. Ee'noko nau-antavau' teing amutemurii' baarong Dookasie pate'uko'nanka tenang teni teing ninka otoi. 40Teka Piitai teing ookara dama'du botovurira kinkinura kunsiaru'. Bera mono-aape bere'arara aa'puu', “Tabita, i'antaravai.” Ee'noko teni duta bantoma Piita oovura deto ba'nanuu'. 41Bera Piitai bakaang birenge kompura deto i'ampuu'. Ee'noko ookara baito-nupoong teing ninka naaroonkunanka ninka nari' bokuvurira teni domampo' avuru'. 42Ee'noko ookarai Joopa'navuntu'nupoonge taaravaara karingai Ovoring masika'antavau'. 43Bera Piita tee teke Joopa'ke mmau' doong otou'nung nii'nara Saimoni' bakanava'koo, kau' karenaumo-koong dopa' takera'uma baavevuko'nung bakanava-koo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\