EPESES 5

1Tee'koo dii' Kumponing baurukaa', teie piaarurimaing, paararariaing tee-pina' nari' oto'koo. 2Piaareeri otomatoai tee' Karistoo'ke piaamuru'na' ee'noko tee baka nii'koo avaru' tee boontunang tampa' nuuraa' Kumponing-koo. 3Kaukauro-nko, ee'noko noru' ku'mi' siong, nii'noo' makosi deea'na' karaa' bakei dii'koo otoauka'nung; minkueria' otoai Kumponinge meeka'antanisinuka deentariri. 4Napo' kara sikuri'ke si', kara kanu' ee'noko deu' makotua' dii'ke minku-koo. Tampa' tang narung dii'ke minku-koo makosi. 5Koonto' tasi'peri noru'eriaing naning tee kaukauro-nko, naning kiiroraa' deeaung, nii'noo' mamaironto' tee oto'evuauka'nung barenku-koo Karistoo'ke ee'noko Kumponinge tareaaremaing ninka. Temurii' karaa' siong kumponing daang-koong boontuvuma-nko. 6Ee'namurii'koo Kumponinge iira basi-antavumaung teing-koo bakaang kara siompaavaing-koo. Taaraveriauka' nii'ninge nii'na' nauraariko kara menaankavoroma. 7Tee tee teing ninka nari' manta'deeri otoriauka'. 8Tero tee dii' mutaanange maanto'duri otoriko'ning, teka enang arakai Ovoring-etainge maanto'duri otong. Tee tee enang araka siraka'antaveri nanirimaatoaing. 9Noru'eriaing tee ee'nara arakai aing aa'ning tavo'antavumaung: tampara aarumo, aarumo koonto' ee'noko kara masikung amutemurii'ari. 10Ee'noko io' paaraverira ooveriaing aming-koo Ovoring dotuaramaunge. 11Temurii' mintoong mutaanang-koong kapoo' basiaravaing-koo kanto'daria' otoaing, teka sira'periai temurii' aarumo orara. 12Kapoo' makempario' nkoaamaing bakei maremaare, maimaia'na' taara minku-koo. 13Teka tenang sira'pevurereriko teie arakai tee biikaang oraka'nko orara-pina' tasi'pario' sira'puaing. Ee'noko daamparimana' tasi'parira nii'ning tee arakavariaing napo'. 14Tee' ee'na' kenai minkuvumana' aa'puma, “Tanteraravai da' aasi' bauko. Boo'keta daa'darako Karistoo'ke da' araka-antaruaing.” 15Enang tee araka-koo otoritaa' tarerariri otoriaing dii' otoriaina'koo, tampa' mataurariri, kanu'aapena' deea'. 16Tee' nkorarima doona siperiauka', ai' enang batei orara, doong arikung. 17Tee'koo kanu'dariauka', teka paaraveriai noru'koo Ovoring bakaang pia. 18Purinto'naru'ke baru' naikirima kanu'anta-koo bakerariai diikaang domang ootukunavaro orari-antarari'neeng, teka Tanuaang Meekunge maanto'duri otoaing. 19Tee' otoritaa' kenanankai karareerimaatoai aa'ninge Daari Meekung-koo daarinii'ninge, Ovoring daangang-koo nantoonge toroaamainge ee'noko Tanuaang Meekunge karantavuko~ kenanankai. Diikaang domang-eta kenararima amutemurii' ninka kovirariaing Ovoringe taararuriaina'. 20Ookara batei-koo tampara tamperimaatoai tee-koo Kumponing tee Niuma, niikaang Ovoring Jiisuu' Karistoo' bakaang miring-koo. 21Ee'noko aroo'antareeri otorimaatoaing Karistoo'koo mee'du'pirariri. 22Dii' bii'ankaaru' dii'unkaampi-koo aroo'dariri otorimaatoai Ovoring bakaang kara aroo'erimana', 23ai' donkaani tee manikuma bakaang bore' tee'pina' nari' Karistoo' dootuu'nupoong-koo bore' deempari otomana', bakaang mono, ee'noko tee tee baka domang-anta tee mono-koo. 24Tee tee tee' nari' dootuu'nupoong Karistoo'koo aroo'ariri otoromana' tee' nari' dii' bii'ankaaru' dii'unkaampi-koo aroo'dariri otoriaing. 25Dii'ke bii'unkaampie dii'ankaampi piaaverereri otomatoai tee' nari' Karistoo'ke dootuu'nupoong piaavuri bakaang mono avaru'na'. 26Tee' nkovuu' teing naro'ka ba'aang makosinavitu deempariko tevitu kiiroraa'antavui meeka'antavuu'naang aa'noma ntonge duu' kara meeka'anta-koong ninka. 27Karistoo'ke tee' nkovuu' tevitu bakanavitu tee-anko pipiraari donkonuu'naang nerampari, ku'mi' dovang dopai, naankuviraa', meeka'nisi, dakaosi'. 28Tee' nari' bii'unkaampie bii'ankaampi piaavaarimatoaing, tee' biikaang mono bii'ka piaavarimana' nari'. Baa tee naning ba'aang piaavumaung tee baka piaavaramaung teni piaavui. 29Naning bakaang mono munte'aramaung otoa', teka tee mono bau'aramaung piaavari tanatavarama, tee' nari' Karistoo'ke bakanavitu dootuu'nupoong tanatavurimana'. 30Tee' nkorariaing dii' bakaang mono-koo manta'deeri bi'dariri otorining deentariko. 31Tee' Daari Meekunge minkuvumana' aa'puma, “Tee'koo naninge baumararing sipureta tee ba'aang ninka dai'arara tenaanka narung deempareaing.” 32Kapoo' pankaing masikung aung-koo baku'ari miru'ari otong, nka ninge ee' ooamaang: Aung kapoo' Karistoo' ninka bakanavitu dootuu'nupoong miru'uri otoing. 33Teka sira'pari otoina'koo ee' otong: Dii'ke naruna' naruna' dii'ankaampi piaaverererimaatoai tee' diikaang mono dii'ka piaararimana' nari'. Ee'noko ba'aang ba'ung-koo mee'du'piari otomatoai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\