KALESIA 1

1Ee aing dii' dootuu'nupoong Kalesia-nameensi' otorimaing osi kante-koo, nii'maikorori'ke ookarai nari' o'norimainge tampa' tampampimaang dii'anko daarirerompima ni'ninka Paula' ninka; 2Ning tee Paula' Kumponinge Baumai ee'noko Jiisuu' Karistoo' boo'keta daa'antavuu'nung, tekange ee'nakange koonto' miru'muretu'nung beekaang kara okomui nka-koo, nii'ninge deea'. 3Biraanke ee'noko mooa dii'koo otoaing Kumponing Niuma-itaing ee'noko teieta Ovoring Jiisuu' Karistoo'. 4Tee ee'nara niikaang oraka' nkonanka tonta'memuri baka avaru'nung kansi'koong orara aarumo-ita moo'murii'naang enanaroong-koo otomaung-eta Niuma Kumponing meumpui. 5Tee-koo daangang otoaing ookara batei boturopa-koo. Ee', ee'na'. 6Ning bakei ta'ninansi o'nong dii' da'deng bere'daririo' Kumponing-eta, tampa' bokururu'nung-eta dii' bauta'durii'naang Jiisuu' Karistoo'ke. Tee siperima ta'nina' nii'namurii' kara siong-koo tutumperu' “tampara doorenang” tamperima. 7Teka tee nii'namurii' tampara doorenang otoa'. Nantoonge tosiraariko siperu' tampara doorenang Karistoo'koong ave'koo piavoromainge. 8Baa tee, bane nii' ai' koosinung~ paning-eta deeko' daankiampipeu' oovunaare “tampara doorenang” tampampima tero daankiampiru'nung-pina' oro' deeaung, tee aa' tee barakosi'ari otoaing. 9Enang napo' unaunantampiri naurampimang: Baa tee naning oovunara kara “doorenang tampara” tampuma daankirurimaung daka'pui tee tenaare tero taaraveru'naare, tee tee ee'nara barakosi'ari otoaing. 10Aung arekee', ai' nantoong dotu-antavarama'naang minkuansinunge ai' Kumponing dotu-anta-koonge? Tee aa' nantoong dotu-anta-koong deea'. Nkaang aarumo nantoong dotu-anta narung-koong deeko' ning tee Karistoo' bakaang botovotonaa' deea'. 11Dii'ke mmaikori'ke ee' noru'erii'naang piamomaang tee ee'nara doorenang tampara ninge daankiantu'nung tee naning kansi'koong bakaang deea'. 12Ai' nantoong-koo baremarava', napo' naninge nau-antamua', nka baka Jiisuu' Karistoo'ke sirapo'uu'nung ning-koo. 13Dii'ke ning noru'meri o'nong nkaang urikung otooto' Ju'nung aarumo-koo kuunge o'noko'na'; 14Ning tee nkanavarang-koo bakei dau basi Ju'nung aarumo-koo nkanavitu-koo. Kaakatauro biikaang pare'naanta aa'na' purimari siompansitaa' teing dootuu'nupoong aa'na' tavarama turamparanko' pesi'arama'naang paaravama; 15Aung aa' tee teketa ning-koo kapoo' nkoaru': Tee tee ning ponto'maravaruko Kumponinge tero miru'muu' bakaang kara-okomui-nka deemaraa'naang; 16Teketa bokumuu' domaang oparavaung amuu'naang, ee'noko napo' baka bakaang pia siompuitaa' tee Bauring ning-koo sirapo'uu' ninge daankiama'naang tee avitevitunanka-koo; 17Tee' nkoarako naning baa tasi'antamuaing besi'ampa' ee'noko Jerusalema'aape mea' teing-anko ning-koo uro'kanoo'ka kara-okovuri nka-nupoong deempariru'ning-anko, teka ning Arebia-nameensi'aape tenkenantu'. Ee'noko napo' dama'ke Damaskas-namono-aape toromaru'. 18Teketa beemare'pi masiraani tankinuko Jerusalema'aape napo' toromaru' Siipas, tee nii'na' Piita, beero'ama'naang, ee'noko kivora-ita pa'noko' doong o'nou' tee ninka. 19Teka nii'ning kara okovuri nkanuka-koo ooarampa', Jeemisi narung deeko' Ovoring baara'ma'nung ooantu'. 20(Aung kapoo' ninge dii' daarirerompimatomaung-koo Kumponing-koo uro'kanoo'ke ning tosimarava'.) 21Teketa tee ning aa'ning-aapei meu': Siiria-nameensi' ee'noko Silisia-nameensi'. 22Ee'noko tee nii'ninge ning oing oomaava' Karistoo' bakaning dootuu'nupoong-kooninge Judia'nameensi'ka. 23Teka tamung teinge ee' nari' taaramau': “Tee aung tee nii' tamuriko'nung enang tee minkunaa masika'antavampimaung daankivumang aa'nung tero turang-koo paaravuko'.” 24Ee'noko teinge Kumponing daangampau' ning-koo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\