IIBURU 10

1Moosesi-nung boto tee teing kapoo' tampeng dama'ke tavo'kumaing-koo tamung uu'aa' tee. Teing kapoo' masikeng taa'ni'poi otoromaing deea'. Tee'koo teie botoi nantoong dootuu'arimaing dupe-antavuri biikaang pankaruntoong kiiroraa'antavuriarupeu' amutemu'ke tee' nari' boontunampariko mare' kante-koo. 2Tee' makosina' dei tee napo' boontunamparia' otoropeu' teing tee' dootuu'arimaing namu'ke pankaruntoong kiiroraa'ariri opariko, aa'noko oraka'nkoi ku'mi'nuka mantompariarupeu'. 3Teka temurii' boontunanankai tee tasi'antavuri otong nantoong biikaning oraka' nkonanka tee tee' nari' otomaung mare' kante. 4Ai' teie erenge boromaka'koong ee'noko mee'mee' aa'ning-koonge pankaruntoong kiiroraa'antavui oraka' nkonanka tonta'koo makosi deea'. 5Tee'koo tee Pako'pari'nii', tee Karistoo' a' kansi'koo pou'nang due'uko teie Kumponinge minkuvuu', Daari Meekunge tero minkuvuu'na' siompui aa'puu'na', “Teing boontunananka ee'noko avuavu'nanka-koo da' tee baru' piaroa', teka dake nkaang mono maamu-antameing dakaang pia nko-koo makosina'. 6Da' boontunang-koo ee'noko oraka' nkonanka-koo amutemurii' darimpaamaing-koo doturarava' otong. 7Ee'noko tee' ooamira aa'dansing, ‘Ee aung Kumponing, maamumari moing da' piaroaina' nko-koo tee' Daari Meekunge ning miru'mui botoaramana'koo.’” 8Tenaare tutuna'naare Jiisuu'ke minkuvuu'naare tee teing kapoo'nanka botoi boontunang nko-koo miru'uu'ning. Tompimpura aa'puu', “Da' baru' piaroaung ee'noko doturarava' teing boontunananka-koo, avuavu'nanka, tainii'nanka ee'noko oraka' nkonanka-koo amutemurii'koo darinii'nanka-koo.” 9Teketa napo' aa'puu', “Ee aung, maamumari moing da' piaroaina' nko-koo.” Tee' minkuvura teie tutuna'nung aarumo boontunang-koong bake-antavuu' kenaanka-nung aarumo Karistoo'ke moo'muriaing-koong donkong-antavuu'naang. 10Tee tee teie Jiisuu' Karistoo'ke Kumponing piavou'na' nkovuu'nung-koo meeka'mariri o'noring bakaang nko-nko nko-koo, namu'ke ookara batei-koo bakevui baka bakaang mono boontunamparu'nung-koo. 11Tee-koo tee tutuna'nung aarumo boontunang-koong-koo ookara piristi'nanka tee doong kante tee' nari' unampaama donkonai boontunampariko' oraka' nkonanka tonta'koo makotua'na'. 12Teka tenang Karistoo' oraka' nkonanka-koo boontunamparu'nang ookutunung batei daka'pui namu'ke boontunamparara ba'namparu' Kumponing-koo tampavine-aape. 13Ee'noko enang teke ba'nanui nemparamaung bera tee batei Kumponinge bakaning kare-nupoong kau'ka boonameng-koo sipuriainoo'ke basi. 14Ai' tee tee namu'ke boontunamparara tee ookutunung batei-koo tampa' makosi-antavuru' teing nantoong meeka'pariri otoroaining. 15Tanuaang Meekunge tee'ke, sira'puma naumuru' nii' Daari Meekung-koo. Tutung ee' minkuvuu', 16“Ovoringe aa'pumaang: Aung tee nerakung kara naroong-anta teing doong tankinuko nkoevorompaing: Ninge nkaang boto domange siong-antavarampaing. Biikaang onou-koo tee daariampainge.” Ee'noko napo' daua to'biiari ee' minkuvuu', 17“Teketa napo' noru'ampauka' tee biikaang oraka' nkonanka ee'noko boto toto'nanka tonta'evoromira.” 18Tee tee are' tokoo tonta'anta otoinoo' enang okora' otoa' napo' oraka' nkonanka-koong boontunang nko-koo. 19Tee'koo, mmaikori', nii' teing koonto' avoro'keta unaamorining enang, Jiisuu' bakaang erenge eentamarima kuunavaro-koo Meepo'keta Aa'na' Meepo' tung-koo makotumpirining. 20Bakaang mono tee baarong meekava-koo bi'ari otoko'nung makosi, Meepo'keta Meekavaro ku'numpuu'nara'pina'. Mono tupu'ai dupisi'koo taura'purima baarong tee da'nava tee' nari' tupu'ui ke'me'uu' Jiisuu'ke. Teie boo'parara nii' taung nerakung domang-po'navung daate'memuru'nung bera enang kapoo' otoa' nii' Kumponing-anko due' be'koo bono'muripeu'nung. 21Enang tee nii' bakei piristi' pankaing oto'memuring nii' Kumponing bakanarempo' tanatamuri oto'koong. 22Tee'koo Kumponing-koo due'mariaing Jiisuu'nung erenge duu'muriko onou tuumpimaria' unaamori, ee'noko niikaang mono teie ntong kiiroraa'ke duu'murio', domang-eta aa'na' masika'antavampiri tee. 23Napo' tee pinka'mariri sira'mariri o'noriaing tee-koo biraanke okomuriaing-koo, noru' paarimaria', ai' teie tee maraka-antamemuru'nung tee koonto' nkovuaing minkuvuu'na'. 24Ee'noko norunoru'eriaing tantetante-antareeriaina' piaa ee'noko tampa'nko bereng-anta-koo. 25Naro' kune' siperiauka' nii'ning biikaang aarumo siomperi, teka iri'antareerimaatoai baru'noo' doong asi'na'mung due'uko noru'eritaa'. 26Ai' tee aung kara masikung tutung tampa' nkavampirai'nange napo' maroita sipampira oraka' nkomarima o'noriaing deeko' Jiisuu' bakaang boontunang nari' sipampiainge, ee'noko tee'koo tee nii'nung boontunang napo' oraka'nko tonta'memuripeu'nung otoa'. 27Ee'noko tee bakei amorompiaing nemariri tora'antamuriainoo'koo simpe'murira kiimatamuriko, aa'noko tee nta' iirankesi'ke too'de-nupoong opo' dunkumpurima nii' nari' taimuriai. 28Urikung kara naroong-anta-koo ee' otong: baa tee naning Moosesi-nung boto toto'puko'nung tee boo'numpo', piaa otoa', kenaankai nii'noo' beenaumoi ooaara sira'paako deeko'. 29Enang kara naroong-anta masikung-koo o'nori kiimata aa'na' pankaing tee-koo dau basinoo' kong-koo makosi teie naninge tee Kumponing Bauring mme'upeu'nunge, aa'nunge Jiisuu' bakaang ereng daang-antavukoo', bane teie erenge tee kara naroong-anta pinka'ui tee naning meeka'antavuu'; ee'noko Tanuaang Meekung daviraa'ukoo' teie piaae biraanke-antavumaung tee. 30Ai' nii'ke tee noru'ampiri otong tee Kumponing aa'puu'nung, “Mero'koo tee ninge ninka mero'ampaing.” Ee'noko napo' nii'noo'ke Daari Meekunge aa'puu', “Ovoringe tee nantoong bakaning simpe'uriaing.” 31Bakei avo'avoro' Kumponing Domantoo' bakaang bireng-koo nii' dua'maripeu'na'koo teie kiimata-koo teka. 32Tutung norunoru'eriaing teing doong dii'ke kara masikung taaraverio' araka-antaruru'ning. Aa'ning dii' pore'dorima iri' o'daria', arikananka tora'perima. 33Nii'ning batei-koo sirakura' poore'daarima oraka' nkoraariko taura'dariko' ee'noko pakuereriko' teing dii'pina' nari' oraka' nkoaariko'ning dii' teing ninka nari' mantontarima. 34Aa'noko teing kiimatanava-koo otoroko'ning piaaverereriko', ee'noko doturariri tamung oovereriko' karika'ke diikaning kavonanka bakiaa'deraariko. Aming-koo, nna' ee' tasi'peri tee': Nii' kapoo' deto basi tampara oto'memuring paa'koo makosi deeaung. 35Tee'koo tee' nari' danto piikuura-nupoong otorimaatoaing ee' noru'erima, “Moo' pankaing maamuari otong nii'koo.” 36Ai' dii' bakei barerariaing e'manui oto'na'koo, dii'ke Kumponing bakaang pia siomperikotaa' tee kapoo' maraka-antaruru'nung nkaveriaina' Karistoo' poainang. 37Kumponinge tee-koo minkuvuma Daari Meekung-koo ee' minkuvuu', “Batei oki'namu'koo tee naning dii'ke nemperimaung masika' tavo'araa'naang. Ana'aravauka'. 38Teka teing nkaning koonto'nuka teing masika'antai puring-antavurio' domampariri otoroaining, teka dama'du dunka'pariko deeko' dotumaravauka'nung teing-koo.” 39Teka nii' teing dama'du dunka'pariko orari-antavuriaining deea', ai' nii' teing kake'iimariri masika'antamariko tanuaange domang-antamurining.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\