IIBURU 7

1Enang Melkesedek-koo napo' noru'antarampii'naang. Tee ee'nara tee Saalema'navuntu'koong daurarong~, ee'noko piristi'ke Kumponing deto basi bakaang. Teie ee'narai tee Eebaraami' dauraronanka tavuru'noo'keta toroarako kune'ura Kumponing-koo marakavari biraankevuu' tee. 2Ee'noko tee Eebaraami'ke kivora-koo narung avuu' ookara kapoo'nanka-koo tavurira nkavuu'ning-koo. Teenoo' tee Melkesedek kenaanka kapoo'koo daurarong, aa'ning-koo koonto'koo ee'noko mooa-koo. Ee'nara bakaang miring bere'arama miru'noo' tee “Daurarong Koonto'koong”, ee'noko temono osinamono-koong miring Saalema' bere'arama miru'noo' “Mooa” tampari otong. Tee'koo napo' tee tee ee'nara daurarong mooa-koong. 3Ee'noko tee-koong minkunaa-koo tee ee'nara bauma ee'noko bauko Daari Meekung-koo miring otoa' ee'noko bakanaving-koong parapara-koong minkunaa otoa', ee'noko bakaang otooto'koo tutumparu'noo' ee'noko bakeroma otoa', teka bakaang otooto' tee tee-pina' Kumponing Bauring tee piristi' tee' nari' otoi oto'. 4Ooveriko, Melkesedek ee'nara naning pankaing. Aa'noko Eebaraami'ke, bane Ju'nupoong ookara biikaang pankau'moi, tee ee'nara aa'na' pankaing tasi'pui kivora-koo narung avuu' ookara kapoo'nanka tavurima nkavuu'ning-koo. 5Teka teing Liivai' bakanaving-kooning Ju'nupoong-koo piristi'nanka deempariko'ning teing Moosesi-nung botoi tampuio' bii'marange narung kivora-koo narung avaariko', teinge ee'ninge ookarai naro'ka Eebaraami' ba'dompenkue. 6Teka tee aung Melkesedek Eebaraami'keta narung kivora-koo narung nkavuu'nung tee deto basi teing ookara-koo, teing-koong deea' paraparai. Ee'noko napo' Melkesedek-ke pankaimpari tee Eebaraami', bane maraka-anta-po'nung, biraankevuu'. 7Aung-koo kapoo'koo paapaa' otoa', naning tee biraankevumaung pankaing tee-koo biraanke nkavumaung-koo. 8Napo' teing piristi'nuka Ju'nupoong-koo, narung kivora-koo narung nkavaako'ning teing boo'koo-nupoong, teka tee Melkesedek tee domampari otong, tee' naumurimana'. 9- 10Napo' tenang Melkesedek-ke Eebaraami' kune'uu'nang minkuampima nii'ke aa'pampipeu': Eebaraami' ba'dompenku Liivai' bakanaving-kooning piristi'nanka mme' tavo'ariaruko Eebaraami' ninka nari' kivora-koo narung Melkesedek avau'nung-pina' otong. 11Napo' ee'koo Melkesedek Liivai'nariong-koong piristi'nanka-koo naning pankaing deto basi tasi'pampimaunge: Kumponinge tee Ju'nupoong boto avurima piristi'nanka miru'uru' Liivai' bakanariong-kooning teing okora'ariri tee boto tanatavaava'naang. Teka teinge nantoong makosina' naroong-antavaariko dei teie Kumponinge oovunoo'ka piristi' daa'uarupeu' Melkesedek-namurii', temurii' Liivai', Eeroni dovang biikanamurii' deeaung. 12Enang tee piristi'nung aarumo paariarako deeko' napo' tee kara naroong-anta boto tee'ke paariarapeu' bakaning botonanka ninka nari', ee'noko tee' nkoarama paariaru'. 13Ai' tee naning paariaru'nung naumurii'naang otoing tee oovunaving-koong boonturomai kapoo' nkoaavaruko'ning-koong. 14Ai' tee tee sira'pari otong tee niikaang Ovoring tee Juda bakanaving-koong ee'noko teving-koo ee'naving-koo Moosesie piristi'aapenung kapoo' minkuvua'. 15Tee boto paariaru'na' napo' aung-koo aa'na' sira'pari otong: oovunara piristi' donkonuu'nung-koo Melkesedek bakana' siompui. 16Aa'nou'na': Botoi ee'noko mono-aapenung paraparai minkuvui otoina' tee' otoko tee Jiisuu' domaang o'paa'koong iri' ninka piristi' deempari donkonuu'. 17Ee'noko Daari Meekunge tee' nari' sira'pui otong aa'pumanoo'ke, “Da' tee piristi' deto basi tee' nari' otomatoaing Melkesedek bakana' siompei.” 18- 19Tee boto temu'nung tee tonta'nii', aruaru' ee'noko makotuaung deemparako, ai' teie botoi koonto' naning naroong-antavua'. Teka nii'na' biraanke-aapena' tasi'antamuru' Kumponing-koo due'mariaina'. 20Ee'noko tee' biraanke-aapena' tamung nkovua', teka tee' masika' deto minkuvuma tee kara naroompui pinka'uu'. 21Teinge tero uro'ke piristi' deempariko'ninge tee' nkoaama meeka'pariko' masika' deto otoaruko'nang, teka tee aung Karistoo' tee masika' deto minkuvuma pako'pari'uu' aa'puu'noo'ka, “Ovoringe tee masika' deto tampuing ee'noko bakaang noru' paariaravauka'nunge. Teie aa'puing: Da' tee piristi' deto basi tee' nari' otomatoaing.” 22Kumponinge tee' pinka'antavura nii' bakei tampa' biraankena' kara naroong-antamemuru' temu'na'pina' deea', ee'noko tee tee teie Jiisuu'ke okonara deemparara bakei dupe-antavuaing. 23Urikupoong piristi'nanka teing mmau'nanka deerunoo'koo, ai' biikaang nko-nko-ita boo'ke si'antavuriko biurukaa'ke paari-antavaariko'. 24Teka Jiisuu'ke tee tee' nari' piristi'nung nko-nko kompui otomaung doong kante tee' nari' domampari otomaung-koo. 25Tee'koo ookara batei-koo nantoong tee-koo kuunge Kumponing-koo poroaining Jiisuu'ke tee teing domang-anta-koo makosi, ai' teie tee' nari' domampari otoi eentavarama pakuvurimaung. 26Ai' tee tee' makosina' nii' narung piristi' pankaing oto'memurii'naang, tee meekung, tuumpiaravaunge, ku'mi'dopai, nantoong orananka-ita poka'ari otong, ee'noko pankaing-antanii' ookara kapoo'nanka-koo dau basi, paning-kooning-koo ee'noko kansi'kooning-koo. 27Tee tee teing-pina' nii'ning piristi' pankeng-pina' deea' kanto'puriaruma a'munte'munge boontunang nkoaako'ning-pina' tutuna' bii'ka biikaang oraka' nkonanka-koo ee'noko dama'ke ookara nantoong biikaning-koo. Teie Jiisuu'ke tee tee-koo orara aarumo otoaruko boontunang naro'ka bakevui nkovuu' tenang baka avari boontunamparu'nang. 28Tee tee Moosesi-nung botoi nantoong aruaru'nanka deempariko piristi'nanka pankainanka otoroo'naang miru'uriko', teka tee-koo dama'nung karai Kumponinge masika' detoarama aa'na' pinka'uu'nunge tee Bauring piristi' pankaing deemparaa'naang miru'uu', tee ookara batei-koo makosi-antanii' deemparako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\