JOONI 4

1Ee'noko teinge Boto Keperuu'navitu~ taaravau' Jiisuu'ke mmau' barevare-nupoong bokuvurima ntong-koo minkivurima meeka'antavuriko Jooni-koo dau basinoo'. 2A'noo' Jiisuu'ke baka nantoong ntong-koo minkie meeka'antavuria'; nii'ke bakaninge barevare-nupoonge nainge deeko' minkiarampima meeka'antavarampiko'. 3Teketa Jiisuu'ke tee kara taaravurai'nange Judia'nameng-eta toroaru' Kaaleli'aape. 4Ee'noko maroita tevung taung-navunge Sameria'namenge tankinui-navunge siong-antamuru', nii'ke Ju'nupoonge baari'ampimanavunge. 5Ee'noko Sameria'nameng-koo tumarira osi tavo'mariru' miring Saikaa'. Te' ee'noo' baru' isipo' deea' Jeekopi'ke bauring Josepa' avuu'nau-koo. 6Te' ee'noo' Jeekopi' bakaang dinkung ntong-po'nung otoko'noo'. Ee'noko Jiisuu' nanu'koo takaa'ora te' ba'namparu' tee-anko dinkung-anko. Tenang ee'nang muung-aapenang. 7- 8Jiisuu' te' ba'nampari otoko nii' bakaning barevare-nupoong osi nanampiru' taamang moo'ampii'naang. Ee'noko tee, Jiisuu' sipampirio' nani Sameria'koonani te' ntong nke'koo dinkung-koo pou'. Ee'noko Jiisuu'ke aa'puu', “Ntong-koo ameai.” 9Teketa Sameria'nanie aa'puu', “Da' Ju'koong, ee'noko ning Sameria'nani. Arekee' ning dake nia'memaang ntong-koo aroma'naang?” (Ju'nupoonge kompaavaung kapoo' Sameria'nupoonge taamanaama kompaamaing. Tee'koo tenie tee' minkuvuu'.) 10Ee'noko Jiisuu'ke maku'uma aa'puu', “Ee baka', dake noru'ei dei Kumponing-nung bauta' ee'noko ning baa ee'nara nia'damaang ntong-koo, ning ee'nara nia'mepeu'. Nia'meko ninge arompeu' ntong domaang-po'nung.” 11Ee'noko tenie manikumai maku'uma aa'puu', “Ee aung, nna' da' baakete oto'derua', ee'noko aung dinkung baru' isikung masikung. Arekee' nkavepeu' tee ntong domaang-po'nung? 12Niikaakai Jeekopi'ke aung dinkung ntong-po'nung amuru'. Tee ee'nara ee'noko baurukaa' ee'noko bakaning boromaka' dovang sipisipi' ookara aru'koo naikau'. Emu' da' ee Jeekopi'koo dau basi tantaramaang?” 13Jiisuu'ke kara maku'uma aa'puu', “Nantoong aung-koo dinkung-koonaru'koo naikaara napo' nukaa'oropeu'. 14Nantoong teing ninge ntong avorompaining napo' nukaa'oroauka'nung. Teru' avorompainaru' teing-koo kuunge puunta-po'naru' deemparavaing ntong domaang-po'nung doong kante tavo'aramatoaina' teing-koo, domaang oparavauka'nung oto'evuriaina'.” 15Ee'noko tenie manikumai maku'uma aa'puu', “Ee', ameaing tee ee'nara ntong. Ning tee' nari' oto'koo piamomaang, napo' ntong-koo nukaa'moauka', napo' kemu'kana' moauka'na' ntong nke'koo.” 16Enang tee Jiisuu'ke botovuma aa'puu', “Bera da'ung bokuera a' poreaing.” 17Tenie manikumai aa'puu', “A, ning aa' inung o'noai.” Jiisuu'ke maku'uma aa'puu', “Ee'. Daang deea'. Masika' minkuemaang tee' aa'pema, ‘Ning aa' inung o'noai.’ 18Da' pa'noko'ke nantoonge nantau'nani, ee'noko tee naning enang da' ninka otoresing da'ung masikung deea'. Masika' naumeing.” 19Ee'noko tee, tenie aa'puu', “Ee aung, da' masika'dario' ninge nakaronung-pina' noru'damaang. 20Niikakatauroi Sameria'nupoonge amii-koo Kumponing boontuaako', dootuu' nkoaama; ee'noko dii'ke Ju'nupoonge aa'perimaung, ‘Jerusalema' naro'ke Kumponing boontuampimaatoaing.’” 21Jiisuu'ke aa'puu' teni manikuma, “Masika'antameaing, ee ani, batei tavo'aravaing amii-koo ee'noko Jerusalema'ke nantoonge Tee Niuma dootuu'aama boontuaavauka'nung. 22Dii'ke Sameria'nupoonge baru' noru'eria' tee dootuu'erimaung. Nii'ke Ju'nupoonge tampa' noru'ampiri otong tee dootuu'ampimaung. Kumponinge tee Domang-antanung Ju-nupoong-koong tavo'araa'naang tampuu'nung-koo. 23Tee batei pomaang, aung aa' otong, tenang Tee Niuma dootuu'arimainge masikenge tanuaang-aapena' domange aroo'ariri masika' dootuu'aavainang. Teing temurii'na' dootuu'nupoong Tee Niuma piavomaung. 24Kumponing tee Tanuaang. Tee'koo Kumponinge maromurimaung tanuaang-aapena' dootuu'ampii'naang domaang-eta, aroo'mariri masika'.” 25Manikumai aa'puu', “Ninge noru'ansi o'nong tee Kumponinge urikamu'keta Pako'pari'nii', Karistoo' tampaamaung poo'naang. Tee ee'nara pora ookara kapoo' naumuriaing.” 26Jiisuu'ke maku'uma aa'puu', “Ning tee ee'nara da' ninka karompemaang.” 27Ee'noko tenang ee'nang nii' bakaning barevare-nupoong toromarima bakei aa'na' ta'ninampiru' manikuma ninka minkuareko, nka nia'ampima aa'pampiaruu', “Aming piaromaang?” nii'na' “Aming-koo minkuraremang teni ninka?” 28Ee'noko tenie manikumai tee utau te' sipura nanuu' osi-aape. Ee'noko osi-nupoong nauvurima aa'puru', 29“Porira naning ooveriaing kapoo' ookara ninge tero nkoanko'ning naumuinung. Aung ee'nara dee'ma tee Pako'pari'nii'.” 30Ee'noko teing osi-eta porou' Jiisuu'anko. 31Tee aa' nkoario' nii'ke bakaninge barevare-nupoonge Jiisuu' aa'na' nia'ampiru' aa'pampima, “Nau-anta Pankaing, taamang-koo naikiaing.” 32Jiisuu'ke kara maku'memurima aa'muru', “Ning nkaang taamang oto'memuing dii'ke noru'eria'.” 33Ee'noko teketa nii' nii'ka niania' nia'meerima aa'meeriko', “Ai' nii'ninge aung taamang tavo'evainge?” 34Jiisuu'ke aa'muru', “Ning-koo taamang baru' kapoo' masikung deea'. Nka tee Kumponing bakaang nko-nko kapoo' masikung. Teie botomuu'na' tampa' nkoansi dupeampaing. 35“Dii'ke ee' minkuerimaung, ‘Keempampimanoo'keta karekuri kaara makosi tankinuko taamang nkavampipeu'.’ Nka dii'ke ooveriaing mintoonanka. Enang namu'ke petaa'oing, taamang kavu'noo' makotuing. 36Nii'ke taamang nkavampima doturotumarimaung. Tee'pina' nantoong oosiarampimang domaang oparavauka'nung oto'evurii'naang, nii' sinang tanka-nupoong ee'noko taamang nka-nupoong naro'mariri doturotumariaina'. 37Aung kara teinge minkuaamaung masikung, ‘Narunge keempuko nii'nunge taamang kavumaung.’ 38Ninge dii' botorampiring taamang nkaverii'naang mintoong-koo dii' pakurariaruu'nau-koo. Aung tee nii'ning mintoong-koo iri'opariring-koo dii' tamung kavu' narung-koo pakurarimang.” 39Ee'noko mmau'ke Sameria'nupoonge temono-nupoonge Jiisuu' masika'antavau', tenie ee'nani manikumai tee' minkuvuma aa'puio', “Teie kapoo' ookara naumuing tero nkoanko'ning.” 40Ee'noko teing Sameria'nupoong Jiisuu'anko porora aa'na' nia'au' te' otoroo'naang teing ninka. Ee'noko tee Jiisuu' temono-koo ke'munta doong otou'. 41Ee'noko mmau'ke napo' masika'antavau' Jiisuu' bakaang-koo kara-koo. 42Ee'noko teinge teni manikuma nauaama aa'pau', “Nii'ke enang masika'antavampiring tee-koo dake naumering-koo deea', tee nii'ke koonto' taaravampirai'nange. Tee ee'nara koonto' noru'ampiring tee Domang-antanung ookara kansi'nupoong.” 43Ee'noko tee, ke'munta doong te' otorai'nange Jiisuu'ke temono sipura Kaaleli'aape napo' nanuu'. 44Jiisuu'ke aa'puko', “Naning tee ning-pina' nakaronara bakanoo'nupoonge nainge deeko' masika'antavaavaung.” 45Tee' nari' Jiisuu'ke bakanoo' osi Jerusalema' sipurai'nange Kaaleli'nameng-koo tumpario' tevora'nupoonge onkeonke'au'. Aming-koo, nna' teing ee'ning nanau' Jerusalema'aape Baari'koong Paroro naiaava'naang, ee'noko te' otoroitaa' ookara kapoo' Jiisuu'ke tenang nkovuu'ning ooau' paroro-koo meu'ke. 46Ee'noko Jiisuu' napo' toroaru' Kana-namono-koo Kaaleli'nameng-koonoo', ntong uaini deeng-antavuu'noo'. Ee'noko tee daurarong bakanaving-koong narung pankaing te' otoko', bauring Kapaneume'namono-koo otoi siipavou'. 47Ee'noko teie Jiisuu' Kaaleli'aape pou'nung Judia'keta taaravuu'. Taaravura tee, Jiisuu'anko bera, nia'uu' Kapaneume'aape nanuu'naang bauring taare-anta-koo, boo'ke due'uko. 48Jiisuu'ke tee ee'nara aa'puu', “Dii'koo naning otoa' masika'antamepeu'nung tutung aa'na' iirakuta nko-nko oovuarura, taa'ni'anta ta'nimpaarii'nanka.” 49Ee'noko tee daurarong bakanaving-koonunge aa'puu', “Ni'ninka poaing nnuring mme' boo'paravaruko.” 50Jiisuu'ke maku'uma aa'puu', “Bera naniaing. Dauring domamparavaing.” Ee'noko teie naninge Jiisuu' bakaang kara masika'antavura nanuu'. 51Ee'noko taunga toroarama bakaning-koong botovotonaa'nanka-koo nii'ning kune'uru'. Ee'noko teinge aa'pau', “Dauring domamparaa'naang.” 52Ee'noko teie maku'urima aa'puru', “Arenang tee ee'nang nnuring tampatampa' dee'oinge?” Ee'noko teinge aa'pau', “Ke'maaki' mme' mutaanampuko uipaarii' boimpuieeng.” 53Ee'noko baumai noru'uu' tenang ee'nang batei basiarako Jiisuu'ke nauvuma aa'puu'nung, “Dauring domamparavaing.” Tee'koo ee'narai ee'noko baurukaa'ke Jiisuu' masika'antavau'. 54(-)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\