JOONI 6

1Teketa nii'ning batei tankinuio' Jiisuu' toroarama Kaaleli'naru'koo pako'aru' nii'noo' miring Taiberiasi-naru'koo. 2Ee'noko mmau' nantoonge siompau' taa'ni'antananka nkovuko ooaama. Siipananka unaa-antavuriko'. 3Ee'noko Jiisuu' miinani-koo koinura ba'namparu' nii' bakaning barevare-nupoong ninka, 4Paroro Baari'koong~ Ju'nupoong biikaang due'ui otoko. 5Ee'noko Jiisuu' oo'oopaavarama mmau' nantoong oovuru' tee-anko poroko. Oovurira Pilipi' aa'puu', “Are'ka taamang moo'ampipeu' aing nantoong bau'arampii'naang?” 6Tamung tee'puu' Pilipi' paara-antavuma baka noru'uitaa' nkovuaina'. 7Pilipi'ke kara maku'uma aa'puu', “Kenaanka kivora nopa'koo makotua' ainge nantoonge oki'noo'na' berete' naiaava'naang.” 8Ee'noko nii'nunge bakaning barevare-nupoong-koonge, Aanduru'ke, Saimoni' Piita baara'ma'nunge aa'puu', 9“Nemaka a' otong pa'noko' berete' oto'evuinung, ee'noko tavi'ning keura. Nka arekee' makotupeu' aing-koo ookara-koo?” 10Jiisuu'ke aa'puru', “Ba'nang-antavereriaing ookara nantoong.” Te' otoroko'noo' karaasi' mmau'po'noo', ee'noko ookara nantoong te' ba'nampariru'. Teing-koong nantoong-koong donkaang deerunoo' pa'noko' kokorei'. 11Jiisuu'ke berete' kompura Kumponing tampa' tampuu', ee'noko teing nantoong tankee'uru' ba'nampariru'ning. Ee'noko tavi' tee' siong-antavuu'. Ee'noko ookara taamanaara poovorou'. 12Ee'noko teing poovoroio' Jiisuu'ke nii' bakaning barevare-nupoong aa'muru', “Tee ookara kakita'nanka oosieriaing, tamung kera'para'neeng oki'nairu.” 13Ee'noko oosiampira peku' kivora-ita keveku'ka maanto'ampiru' kakita'nankai pa'noko' berete'koo taamanaama sipau'ning. 14Ee'noko teinge nantoonge Jiisuu' bakaang taa'ni'anta ooaara aa'pau', “Aung ee'nara tee nakaronung masikung kansi'koo teroita poo'naang Kumponinge barevuu'nung.” 15Jiisuu'ke noru'uu' teinge moo'aara daurarong~ deeng-antavaava'naang mau'aako. Tee' minkuaako Jiisuu' tenkenura napo' baka mii-koo koinuu' teka kunsiaraa'naang. 16Ee'noko muung-aapevuio' nii' bakaning barevare-nupoong ee'danto nanampiru' teru'koo. 17Bakaasi-koo aa'emarira tankinampii'naang Kapaneume'aape toromarima. Ee'noko muumpuu' Jiisuu' mme' nii'anko poaruko. 18Ee'noko napo' doving pankaing duparu', boo'a pankaing ninka. 19Ee'noko tee nii' boo'emariru' beenaumo kivora daaku' daanga'pina' basinoo'. Te' basimarima Jiisuu' ooampiru' kankong-koo daue nanuko, ee'noko due' poio' aa'na' amorompiru'. 20Ee'noko amorompiko Jiisuu'ke aa'muru', “Aroreriauka'. Tee ning ee' nanamang.” 21Tee' minkuvuio' nii' piamoru' nii'ke bakaasi-koo nkavampii'naang. Ee'noko tee namu'ke da'denga tee bakaasi te' basiaru' piamori nanampiko'noo'. 22Teketa dauna'mung nantoonge karingai amenka'koo otoroko'ninge ooau' nareng bakaasi-nareng te' mme' otoko. Teinge ee' noru'au': Jiisuu' nanua' bakaning barevare-nupoong ninka, ai' teinge Jiisuu' sipaara tenkenaieeng. 23Teketa bakaasinanka Taiberiasi-eta porora duumiau' te' karingai berete' naiau'noo' Ovoringe tampara minkuvuio'. 24Ee'noko tee karika'ke ooaava' Jiisuu' te' otoaruko. Nii' bakaning oomaaria'. Enang tee nantoong bakaasinanka-koo aa'earira Kapaneume'aape toroariru' Jiisuu' besi'aama. 25Teketa teinge Jiisuu' kune'au' teru'koo amenka'aape otoko ee'noko aa'pau', “Nau-anta Pankaing ee, da' arenang a' poing?” 26Jiisuu'ke aa'puru', “Masikung naurampimang, dii'ke ning besi'merimang teie berete'ke poorurieeng-koo. Dii'ke besi'meria' nkaang taa'ni'anta tasi'peri masika'antamering-koo. 27Iri' o'dariauka' taamang dera'omaung besi'koo. Teka kavi'eritaa' besi'eriai temurii' taamang domaang oparavauka'nung. Temurii' dera'oarupeu'. Tee taamang ninge, teie Naning-naumpo' Paning-etainge arompiaing, Mma'ke Kumponinge tee' nkoama'naang botomuu'nung-koo.” 28Teinge nia'aama aa'pau', “Aming nkoampiainge Kumponing bakaang pia siompampii'naang?” 29Jiisuu'ke maku'urima aa'puru', “Aung ee'nara tee nko-nko Kumponinge maroruri otoing: Tee naning botovuu'nung masika'antaveriaing.” 30Teinge kara maku'aama aa'pau', “Arera taa'ni'anta nkoveaing nii'ke oorampira masika'anta-koo? Aming nkovee'naang? 31Diikakatauroi paning-koong taamang naiau' mee'bora' sirakamaa'koo tee' ee'na' Daari Meekunge minkuvuma aa'pui otoina', ‘Kumponinge paning-eta taamang avuru' naiaava'naang.’” 32Jiisuu'ke maku'urima aa'puru', “Masika' naurampimang, Moosesi deea' tee taamang paninung arurimaung. Mma' ee'nara tee, taamang masikung paning-etaing arurimaung. 33Tee taamang Kumponinge arurimaung tee naning ee'nara paning-eta pora dii' kansi'nupoong domang-antaruriaing.” 34Ee'noko teinge nia'aama aa'pau', “Ee aung pankaing, tee ee'nara temuriau taamang doong kante ameriaing.” 35Jiisuu'ke aa'puru', “Nka ning ee'nara tee taamang domang-anta-koong. Naning tee ning-anko poaing peeravoauka'nung, ee'noko naning tee ning masika'antamuaing nukaa'oauka'nunge. 36“Ninge tero naurampiring, aa'dampima, bane dii'ke oomerira masika'antameria'. 37Ookara nantoong Mma'ke amuko ning-anko poromaing. Ninge bata'aramparupeu' ning-anko poroko. 38Ning paning-eta simaru' teie botomuio' bakaang pia nkoama'naang, nkaang pia deea'. 39Tee botomuu'nung bakaang pia aung: teing amuu'ning tare-koo, nii'nung paa'aravaroo'naang, ee'noko ookara daa'arampaing doong asi'noo'na'mung. 40Tee Mma' piavomana' ee': ookara ning-koo Bauring-koo ookaama masika'antamaavaining domaang oparavaung nkavaavaing. Ee'noko ninge daa'arampaing doong asi'noo'na'mung.” 41Teketa tee, teinge Ju'koong ovontunge makenge minkuminkuau', bakaang kara orara tampaama aa'puu'noo'koo, “Ning ee'nara taamang paning-eta pou'nung.” 42Ee'noko aa'pau', “Aung naning Jiisuu', Josepa' bauring ai' baa? Nii'ke baumararing noru'arampiri otong. Arekee' paning-eta pou'nung tamparamaung?” 43Jiisuu'ke maku'urima aa'puru', “Dii' oraka' minkuminkururariauka'. 44Naning otoa' ning-anko baka popeu'nung, Mma'ke ning botomuu'nunge bokuvuaruko. Ee'noko boo'keta daa'antavampaing doong asi'noo'na'mung. 45Teinge nakaro-nupoonge urikupoonge Daari Meekung-koo ee' daariau', ‘Ookara nantoong Kumponinge bare-antanii'nuka otoroi otoroaing.’ Ookara Mma' taaravaamaing ee'noko tee-koo noru' nkavaamaing ning-anko poroaing. 46Nka naning Mma' oovuu'nung otoa'. Ninge Kumponing-ankoita mou'nunge narunge Mma' ooantu'. 47“Masika' naurampimang, naning tee ning masika'antamuing domaang oparavaung oto'evung. 48Ning tee taamang domang-anta. 49Diikakatauroi nii'namurii' taamang mee'bora' sirakamaa'koo naiau'ning, teka teing boorou'. 50Ee'noko tee aung taamang paning-eta pomaung naninge naivura booauka'nung. 51Ning ee'nara domang-anta-koong taamang paning-eta mou'nung. Naninge aung taamang naivura doong kante domampari otomatoaing, ee'noko tee taamang arompiainung tee nkaang mono, ookara nantoong kansi'nupoong domang-anta-koo.” 52Tee' minkuvuio' Ju'koong ovontung iiravoroitaa' bii'ka tata'eema aa'pau', “Arekee' bakaang mono amuripeu' nii'ke maa'koo?” 53Jiisuu'ke aa'puru', “Masika' naurampimang, dii'ke ning Tee Naning-naumpo' Paning-etaing nkaang mono maa'meriarui dei, nkaang ereng naimeriarui dei, dii' domaang okoruriarupeu' dii'ka. 54Naning tee nkaang mono maa'muaing, nkaang ereng naimuaing domaang oparavauka'nung oto'evuaing, ee'noko boo'keta daa'antavampaing doong asi'noo'na'mung. 55Aming-koo, nkaang mono tee taamang masikung, nkaang ereng teie nainai masikung. 56Baa tee nkaang mono maa'uaing ee'noko nkaang ereng naivuaing, ning-koo otoaing ee'noko ning tee-koo o'noai. 57Mma'ke domampari otomaunge botomuio' ning domamari o'nomana' tee' nari' naning tee maa'muaing domamparavaing ning-koo. 58Aung tee naurampiring taamang paning-eta pou'nung. Tee taamang-pina' deea' diikakatauroi naiaakotaa' boorou'nung-pina'. Naning tee aung taamang naivuaing doong kante domampari otomatoaing.” 59Jiisuu'ke aung kara nauvuru' dootuu'nava-koo Kapaneume'navuntu'koo. 60Aung aa' tee, mmau'ke bakaning barevare-nupoonge taaravaara aa'pau', “Tee kara aa'na' manki'. Baie aroo'upeu'?” 61Ee'noko teing bakaning barevare-nupoong tee' minkuminkuruariko Jiisuu'ke baka noru'urai'nange aa'puru', “Aung kara minkuansing orara-pina' noru'erima tenkenirii'naang? 62Ee'noko dii'ke ning Tee Naning-naumpo' Paning-etaing toromarako nkanoo' tero o'noko'noo' arekee' noru'dariaing? 63Tee ee'nara Tanuaang Meekung domaang avu'koong. Naninge baka mono narunge Tanuaang Meekung otoaruko domaang masikung nkavuarupeu'. Nka aung kara ninge naurampiring dii'koo makosi tanuaang-koong domaang avu'koo. 64Ee'noko dii'koo narionge masika'antameria'.” Jiisuu'ke tee' minkuvuu' tee tutuntoma-ita noru'uru'nung-koo, aa'ning: teing masika'antavaavauka'ning ee'noko tee naning tooka kompui sivuainung tavaava'naang. 65Ee'noko Jiisuu'ke napo' aa'puru'nung, “Tee'koo ee'na'koo naurampiring naning ning-anko poarupeu' Mma'ke makosi-antavuaruko.” 66Teketa emu' tee' minkuvuio' bakaning barevare-nupoong-koo mmau' toroariru', siong-koo kasiaavarura. 67Ee'noko Jiisuu'ke nii' bakaning nanai'keta kenaanka aa'muru', “Ee'noko dii' arekee', si'merii'naang?” 68Saimoni' Piitai aa'puu', “Ovoring ee, baa-anko nanampipeu'? Da' narung oto'derung kara domaang oparavauka'nung-koong. 69Ee'noko nii'ke enang tasi'dampira masika'antarampiring, da' Kumponing-etaing Naning Meekung.” 70Jiisuu'ke aa'puru', “Bane ninge marorampiru' nkaning deentarii'naang, teka dii'koong narung ma'naang.” 71Tee'puma Judasi minkuvuko'nung, Saimoni' Kerio'nung bauring. Tee, bane Jiisuu' bakaning nanai'keta kenaanka-koonunge, nka tee Jiisuu' kare-nupoong-koo sivuainung.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\