JOONI 9

1Aung aa' tee, Jiisuu'ke nanuma naning oovuu' duta mutuu ponto'aru'nung. 2Nii'ke bakaninge barevare-nupoonge nia'ampima aa'pampiru', “Nau-anta Pankaing ee, baie orara aarumo nkovuio' aung duta mutuu ponto'aru'nunge? Baka ai' baumararinge?” 3Jiisuu'ke maku'murima aa'muru', “Bakaang mutuu bakaang aarumo-koong deea'; baumararing beekaang aarumo-koong deea'. Tee mutuu otomaung Kumponinge bakaang iri' sira'antavuu'naang tee-koo naning-koo. 4Nii'ke nau'ka ning botomuu'nung bakaang nko-nko nkoampiaing doong tankinuaruko. Muumurii'naang. Naning mintoomparavarupeu' muunganang. 5Ning kansi'koo o'noi ning kansi'nupoong araka-antanung.” 6Tee' minkuvurai'nange Jiisuu' kansi'koo tutupaa'kura tutupaa'ke meto' nkovura duta sisi'uu', ee'noko aa'puu', 7“Bera duu'daravaing poonaru'koo Siloam tampampimanaru'koo.” Aung Siloam miru'noo' “Boto-nisi”. Ee'noko tee naning nanurai'nange duu'parara ookuitaa' toroaru'. 8Ee'noko ba'marange ee'noko teinge tero tee ooaako'ninge ba'nampari mooni' eentavuriko, aa'pau', “Aung ee tee deea' ba'nampari mooni' eentamuriko'nung?” 9Narionge aa'pau', “Ee', tee ee'nara.” Nii'ninge aa'pau', “A, tee deea'. Tee tee-pina' oro'.” Ee'noko tee baka aa'puru', “Ning ee'nara.” 10Aa'pau', “Nka dakaang duta arekee' banteing?” 11Teie maku'urima aa'puru', “Teie naninge miring Jiisuu'ke meto' nkovura nkaang duta-koo si'muing. Si'mura naumuma aa'muing, ‘Siloam-aape nanira duu'daravaing.’ Ee'noko nanamira duu'marara namu'ke ookansing.” 12Ee'noko teinge nia'aama aa'pau', “Are' otong tee ee'nara?” Ee'noko teie maku'urima aa'puru', “Noru'ampaung.” 13Tee'puriko tee, teinge nkavau' Boto Keperuu'navitu-anko tee naning. 14Te'mung ee'na'mung Jiisuu'ke meto' nkovura naning mutuu oo-antavuu'na'mung Doong Uaana'mung. 15Ee'noko teing Boto Keperuu'nukai napo' tee tana'aama aa'pau', “Arekee' nkorura tamparu'antaruinge?” Ee'noko teie nauvurima aa'puru', “Teie aa' kansi'koong meto' nkovura duta-koo si'muio' oing duu'marara tampa' ookansing.” 16Ee'noko Boto Keperuu'navitu-koonarioonge aa'pau', “Tee naning temurii' nkovuinung Kumponing-etaing deea', ai' Doong Uaana'mung tampa' tarevua' tee' nkovuing.” Ee'noko nii'narionge aa'pau', “Arekee' orara aarumo nkovumaunge temurii' taa'ni'anta iirakuta nkovupeu'?” Ee'noko teie karai pokapoka'antavuru'. 17Teketa tee Boto Keperuu'nukai napo' nia'aama aa'pau', “Teie oo-antaruing deentarako nia'dampimang: Dake tee are'pepeu'?” Teie aa'puru', “Tee aa' nakaronung.” 18Nka tee, tee naning enang ookuu'nung tero naning mutuu ponto'aru'nung Ju'koong ovontunge masika'antavaavaruko' bera baumararing bokuaaretu'. 19Ee'noko teinge aa'paaretu', “Aung ee dee'ke deuring? Aung ee tee duta mutuu ponto'aru'nung tamperemaung? Nka arekee' nkoarara enang ookuing?” 20Baumararinge maku'urema aa'puretu', “Nee'ke noru'ampesi otong tee neuring ee'nara duta mutuu ponto'aru'nung. 21Ee'noko nee'ke noru'ampea' arekee' nkoarara enang ookuinge. Ee'noko napo' noru'ampea' baie duta oo-antavuinge. Teie baka naururipeu', tee matarama.” 22Baumararinge tee' minkuvuretu' tero ee' mau'aario': Naninge Jiisuu' tee Pako'pari'nii' tampuaing deeko' bata'aavaing dootuu'nava-ita. 23Tee'koo ee'na'koo tee' baumararinge aa'puretu', “Nia'eriaing, baka naururipeu', tee matarama.” 24Ee'noko napo' kemu'kana' bokuaara tee ee'nara naning mutuu ponto'aru'nung aa'pau', “Bameriaing Kumponinge taararuio' kara masikung narung naumeriaing. Nii'ke noru'ampiri otong tee naning orara aarumo nkovumaung.” 25Ee'noko teie naninge maku'urima aa'puru', “Tee orara aarumo nkovumaung ai' tampara, ning noru'ampa'. Narung kapoo' noru'ansi o'nong, ning tero mutuu ee'noko enang ning tampa' ookamaang.” 26Teinge nia'aama aa'pau', “Aming kapoo' nkovuinge da'koo? Arekee' dakaang duta oo-antaruinge?” 27Teie maku'urima aa'puru', “Tero naurampiko ee'noko dii'ke ee taarameria'? Aming-koo napo' taara-koo piarorimang? Ai' dii' bakaning barevare-nupoong deentarii'naang piarorimang?” 28Teinge barakosi'aama aa'pau', “Da' ee'nara bakaning-koong. Nii' teing Moosesi bakaning barevare-nupoong. 29Nii'ke noru'ampiri otong Kumponinge Moosesi karavuko'na', ee'noko aung naning noru'ampia' are' pou'noo'.” 30Ee'noko teie naninge maku'urima aa'puru', “Akokamurii' kara minkuering doma. Dii'ke noru'eria' areketa pou', nka ee'narai ning tamparu'antamuing duta. 31Nii'ke noru'ampiri otong Kumponinge orara aarumo nkoaamaing taaravuriaung, ee'noko teing nantoong masika'antavaamaing ee'noko marovurimana' nkoaamaing taaravurimaung. 32Kansi' pupu'aru'noo'keta minkunaa otoa' naning duta mutuu ponto'aru'nung oo-antavuu'nung-koong. 33Aung naning Kumponing-eta poarui dei kapoo' nkovuarupeu' bakei.” 34Teinge kara maku'aama aa'pau', “Dii'daang orara aarumo-koo kuunge otori oraka' ponto'daru'nung da'. Arekee' nii' tautau-koo piaromaang?” Ee'noko dootuu'nava pankava-ita bata'au'. 35Jiisuu'ke tee taaravura dootuu'nava-ita bata'aio' besi'uu', ee'noko besi'ukotaa' oovura aa'puu', “Dake ee tee Naning-naumpo' Paning-etaing masika'antavemang?” 36Ee'noko teie aa'puu', “Ee pankaing, naumeaing masika'antavampaina'.” 37Jiisuu'ke aa'puu', “Tee aa' dake tero ooveing ee'noko tee ee'nara naning enang kareremaang.” 38Teie naninge maku'uma aa'puu', “Ovoring ee, masika'antaransing.” Tee'pura kinkinuu' Jiisuu'anko, pankaing-antavuma. 39Jiisuu'ke aa'puu', “Ning kansi'koo ee' simpe'koo mou'nung: mutuunanka bantang-anta-koo ee'noko teing banteai otoroining tamparimaing kaputu'anta-koo.” 40Tee'puio' enang Boto Keperuu'navitu-koo-narionge Jiisuu' ninka otoroko'ninge taaravaara nia'aama aa'pau', “Dake arekee' minkuemaang? Nii' mutuunanka ee?” 41Jiisuu'ke maku'urima aa'puru', “Dii' mutuu sira'rariri tantariko dei tuumpi dii'koo otoarupeu'. Nka ee'noko ‘Nii' ookirining!’ tantariko enang tuumpi dii'koo mme' otong.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\