LUUKE' 10

1Teketa Jerusalema'aape deto nari' nanaava'naang piavora Jiisuu'ke naruaape-ita kenai'ka miru'urira kenaankana' botovuru' osinanka beero'aari nanaava'naang uro'ke. 2Ee'noko teie aa'puru', “Sinang tee bakei aa'na' meura'puing, teka kavu'nupoong oki'ning, tee'koo kunsirariaing sinang kavu'koo Ovoringe kavu'nupoong botovuriaina' tee-koo bakaang mintoong-koo. 3Aia' beriai naurampirina'. Aing ee, ninge tee dii' sipisipi'koo kampianu-pina' botorampimang nkaunanka-koo meu'ke botorampipeu'na'. 4Kereka dovang siirau' nkaveriauka', boonamante~ nkaveriauka'. Nantoong ninka taunge minkurariauka'. 5“Areva pava dii' tuntariainava tutung aa'periai: Tampara! Mooa dii'koo ava-koo otoaing. 6Ee'noko naning mooa bauko teke otoko deeko' diikaang mooa tee-koo keemparavaing. Teka dii' taara-koo kasiaavaruko deeko' tee diikaang biraanke napo' dii'koo toroaravaing. 7Ee'noko teva nava-koo otoriai taamanirima tuaantarima kapoo' teinge araariaining ninka, ai' teie naninge mintoomparamaunge tee tee' bakaang moo' nka-koo makosi. Pava paareveriauka'. 8“Arenang tenang dii' osi navuntu'koo du'dariko onkeonke'daarima taamang araariaing naieriai. 9Siipa-nupoong taare-antaverererima teing ookara aa'pereriai, ‘Tee muu' Kumponing Bakaang dii'koo due' poing.’ 10“Teka arenang dii' du'dariko osinamono-koo onkeonke'daariauka'nung deeko' osi-koo meu' berira aa'periai, 11‘Aung diikaang da'mong nii'koo pe'naa'koo na'nampuing tankamarimang amono Kumponing-koo maarekusi'namono taa'ni'anta-koo. Bane taaramerereria' teka dii'ke noru'eriaing Kumponing bakaang muu' dii'koo due' poing.’ 12Ninge naurampimang dii', teing enang onkeonke'daariauka'ning teing doong asi'na'mung kiimata tora'paavaining, Sodom-navuntu' nta'ke paning-eta pora taivuru'nung-koo dau basinoo'.” 13“Baka'e piaaru'nuka dii' Korasin-nupoong, tora'kiriaining. Piaaru'nuka dii' Besaida-nupoong, dii' tora'kiriaininge, ai' dii' teing kapoo'nanka iri'po'ning ta'nimpaarii'nanka dii'koo nkoaru'ning ooverima bere'dariaruu'. Teinge Ju'deeaing Saidoni'nupoong ee'noko Taia'nupoonge ooaara dei namu'ke bere'aripeu', sipunge poo'arima mononopa' orarunsi-koong kurumparipeu' bere'ariru'nung-koo taa'ni'antavarima. 14Teka aa'dampimang, te'mung Kumponinge nantoong kiimatavuriaina'mung dii'ke dau basinoo' tora'periaing Taia' naankai ee'noko Saidoni' tora'pureainoo'keta. 15Ee'noko dii' Kapaneume'nupoong deto paning-koo basirariaining-pina' daang noru'darimaing. Dii' aa' doonko nekipa'noo'koo sing-antaruriaining.” 16Ee'noko teing bakaning naruaape-ita kenai'ka nanaava'naang botovurima napo' aa'puru', “Baa tee naning dii' taararurimaatoainge tee ning nari' taaramumatoaing. Ee'noko tee naning diikaang kara dimpa'umaatoainge teie tee ning nkaang kara dimpa'umaatoaing. Ee'noko tee ning nkaang kara dimpa'umaatoainge tee ning botomuu'nung bakaang kara tee' nari' dimpa'umaatoaing.” 17Teketa tee Jiisuu'ke teing naruaape-ita kenai'ka tee botovurio' nanaakotaa' doturotu narung ninka toroariru'nung aa'paama, “Ovoring ee, siipa narung deea' ma'narinanka apoo'arampirieenge dakaang miring ninka.” 18Ee'noko teie aa'puru' teing, “Ninge ooansio' Sietani' paning-eta depeto piping-pina' dua'aru'nung. 19Aing ee, ninge tee dii' purinto' arompiring boru'nanka ee'noko munkeitananka mme'koong ee'noko ookara iri' Sietani'nung puru'koong, ee'noko dii' teing kapoo'ke baikeruriauka'nung. 20Teka tee dii' baru' doturariauka'nung tee-koo, aa'noko ma'narinanka dii'koo boong otoroinoo'koo, teka doturariaing diikaang miring paning-koo daariari otoinoo'koo.” 21Tenang teing naruaape-ita kenai'ka toroarira minkuaako tee-koo batei-koo Tanuaang Meekunge Jiisuu' dotu-antavuio' aa'puu', “Mma' ee, tampara tantamang da' Ovoring paning-koong ee'noko kansi'koonge, Dake aa'nou'nung-koo: Dake tee doorenang tampara baku'eu'nung-koo teing-koo aa'ning-koo matau-po'nupoong ee'noko noru'po'nupoong ee'noko sira'peu' teing-koo tootoia-koo. Teing nantoong piaaveri piarou'na' tee'. Ee', Mma'.” 22Ee'noko nantoong karavurima aa'puru', “Ookutunung kapoo'nanka tee Mma'ke pare'muu'nung ee'noko naning otoa' ning Tee Bauring noru'mui otoing, Mma'ke deeko' noru'mui otong. Ee'noko napo' naning otoa' Mma' noru'ui otoing, teka ninge Bauringe deeko' noru'ansi o'nong. Ee'noko nantoong teing naing ninge Bauringe miru'arampaining-koo oro'antavanko noru'aavaing tee.” 23Tenang barevare-nupoong-anko bere'arara bii'kamai' otoroi aa'puru', “Biraanke-nupoong teing nantoong ookaavaining dii'ke ooverimaing-koo. 24Ai' ninge tee naurampimang, karingai-nakaro-nupoong ee'noko dauraronuka-oo-koo piavoroko' ninge kapoo' nkoanko enang ooverimana', ee'noko tee ooaavaruko'. Ee'noko taara-koo piavoroko' kapoo' daankianko dii'ke taaraverimaing, ee'noko tee taaravaavaruko'.” 25Ee'noko narunge boto-naue donkonura paaravuma aa'puu', “Nau-anta, ninge aming nkoamira domaang oparavaung okomuaing?” 26Jiisuu'ke aa'puu', “Aming tee Moosesi-nung boto-koo daariari otong? Arekee' deeruemaunge?” 27Ee'noko teie maku'uma aa'puu', “Dake pankaruntoompeaing Ovoring dakaang Kumponing ootukunung dakaang domang-eta ee'noko ootukunung dakaang uraang~eta ee'noko ootukunung dakaang purinto'keta ee'noko ootukunung dakaang onou-eta, ee'noko tee naning da'koo due'nung daka nari'.” 28Ee'noko Jiisuu'ke aa'puu' tee, “Dake tampa' bari'meing. Tee' nkovera da' domantaravaing.” 29Teka teie maia' daka'koo piavoma aa'puu' tee Jiisuu', “Ee'noko baie tee naning ning-koo due'nung miru'ari otoing?” 30Jiisuu'ke maku'uma aa'puu'nung, “Naning Ju'koo narung Jerusalema'keta Jerikoo'navuntu'aape doonko beko'nung ee'noko bakisipunuka-koo maamunoora'koo dau basiaru'nung. Teinge mura'aama ookara kapoo' teka kiru'aara tenkenau'nung oki'naruu'kuio'. 31Teketa tee narung piristi' tevunge doonko bema tee oovura baari'ui nii'namenge beu'. 32Tee' nari' napo' narunge Liivai'ke bakanamuiaang-koonge pora teka oovura tee, teie napo' baari'uu' nii'namenge. 33“Teka narung dii'ke munte'ererimaing-koong, Sameria'koong, nanuma te' pou'nung tee otou'noo', ee'noko teie oovura piaavuu'nung tee. 34Ee'noko tee-anko bera teka'pau'nairu dai'uu', duunie ee'noko uaini dovange sisi'uma, teketa bakanavoro' doonkii'navoro'koo ba'nang-antavura po'nupo'nuka biikanava-koo be'antavuu' ee'noko teka tarevuu'. 35Ee'noko dauna'mung po'nupo'nuka biikanava' tarenara keura kiina'ning avuma aa'puu', ‘Aung tareveaing dake, ee'noko arekee'ning aing-koo daua dua'eaining aung tarevema dama'ke mora maku'dampaing.’ 36Emu' baa teing-koo aing-koo beenaumo-koo dake noru'ei, naning tee-koo due'nung-pina' tasi'paring maamunoora'koo tavau'nung-koo?” 37Ee'noko teie boto naunuka-koonge aa'puu', “Tee narung tee piaa oro'antavuu'nung tee-koo.” Ee'noko Jiisuu'ke tee aa'puu', “Bera tee' nari' nkoveaing.” 38Enang tee teketa taunge nanaama nii'namono-koo osi basiariko nanie manikumai miring Maata'ke Jiisuu' onkeonke'ura bokuvuu'nung bakanava-koo. 39Ee'noko anie tee baara'ma'naang nani otoko'nung bakaang miring Meeri', teni Jiisuu'koo kau'kanoo' ba'nanura baroromparako'nani bakaang nau-anta-koo. 40Teka Maata'ke taamang avutevu' maamu-antavuma tapotapoarama noru' baava'aru', ee'noko tenie Jiisuu'anko bera aa'puu', “Ovoring ee, da' ee tara'doa' otong ani ntara'ma'naang ning si'muinani? Ning ninka pore'momaang. Dake naueko pakumuai.” 41Teka Ovoringe maku'uma aa'puu' teni, “Maata', Maata', da' pore'domaang avitoitoi noru'darama avutevu'koo. 42Kapoo' narung masikung da' piaropeu'nung otong. Meeri' teni tee kapoo' tampara bamparinani pari'koo makosinamurii' deea'.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\