LUUKE' 11

1Nii'noo'ke tee Jiisuu' nii'na'mung kunsiarako'nung. Ee'noko tenang bakearako bakaning barevare-nupoong-koo narunge aa'puu', “Ovoring, naumeriai kunsi bakana' Joonie bakaning barevare-nupoong nau-antavuru'na'.” 2Ee'noko Jiisuu'ke aa'puru' teing, “Tenang kunsirarima aa'perimatoaing: Niuma paning-koo otomaung, dakaang miring meeka'antavari otoaing; dakaang muu' po'antaveai; dakaang pia nkoaravaing anke kansi'koo paning-koo nkoaramana' nari'. 3Doong kante-koo taamang makosina' amerimaatoai; 4Ee'noko tonta'memuriai niikaning orarananka, nii'ke nii'ka tonta'evorompimaung-koo teing nii' oraka' nkomaarimaing. Ee'noko parapaara-koo si'meriauka', teka tonta'antameriai teieta naning orara bakaang purinto'keta.” 5Ee'noko Jiisuu'ke bakaning barevare-nupoong aa'puru'nung, “Dii'koo narung da'maiko' oto'derupeu'nung ee'noko meu'namang tee-anko bera aa'pepeu', ‘Mmaiko' ee, io' taamang-koo beekuri ameai. 6Naning narung mmaiko' isipo'keta ning-anko poing ee'noko ning kapoo' oto'memua' tee avompaing.’ 7Ee'noko da'maiko'ke kuung-eta ee' bari'dupeu', ‘Ning pore'antameauka'. Karanaang tero da'mariring ee'noko nnurukaa' nari' aatumpiri otong nii'daang. Ning deto daa'koo makosi deea' da' kapoo' avu'koo.’ 8Teka ninge ee' naurampimang, tee tee tamung daa'aravarupeu' kapoo' aruu'naang bane da'maiko'ke, teka tee dake ereanavei otoko deeko' daa'arara teie arupeu' aming kapoo' ookara piaropeu'ning. 9“Ee'noko ninge aa'dampimang, Eentarariai aruriaina'. Besi'eriai daa'eriaina'. Kopikopi'eriai karanaang daate'deruriaina'. 10Ai' ookara nantoonge eentavarimainge tee nkavaamaung, ee'noko besi'aamainge tee daa'aamaunge, ee'noko karanaang kopikopi'aamaing teinge daate'evurimaunge. 11- 12Dii'koo baa dauring-po'nung dauringe taamang eentaruko dei dake ee kapang avepeu', nii'noo' tavi' eentaruko dake ee boru' avepeu', nii'noo' sinkaa' eentaruko dake ee munkeita avepeu'? Otoa'! 13Tee tee dii'ke orenge diurukaa'koo tampa' avuavu' nkoverimaung deeko' noru'eriaing Kumponinge tee Niumai paning-koonge Tanuaang Meekung tampa' masika' aruriaing dii' tee-koo eentarariaining.” 14Enang tee Jiisuu'ke ma'naang amako-anta nkovuko'nung bata'uu'nung. Tenang tee ma'naang tenkenuko tee naning karou'. Ee'noko nantoong ta'nimpariru' karakararearima. 15Teka nii'ninge aa'paako', “Aunge tee Kopeu bakaang purinto'ke ma'nari bata'urimaung, tee ma'nari biikaang pankaing.” 16Tee' minkuaako napo' nii'ninge paara-antavaama aa'pau', “Taa'ni'anta paning-etaing naumeriaing tee purinto' kompei otoing Kumponing-etaing deeko'.” 17Teka teie biikaang onou tasi'pura aa'puru'nung teing, “Ookara muu'nanka bii'ka siivenke'arimaing kare-nupoonge pini daako'aarimaung, ee'noko tee puata' siivenke'arimaung teie dua'arimaunge. 18Ee'noko Sietani' tee'ke, baka siivenke'ari dei arekee' bakaang muu' napo' donkonui nari' otopeu'? Dii'ke aa'merimatomana'koo: ninge ma'nari Kopeu ninka bata'aramaung. 19Ee'noko ooveriko dii' siontaarimaing-koo nii'ning ma'nari bata'aarimaing otorong. Ee'noko ninge Kopeu ninka ma'nari bata'aramaung tamperima deeko' teing siontaarimainge baa ninka bata'aarimaung tamperikoo'? Arekee', teing napo' ning-pina' nari' Kopeu bakaang purinto'ke bata'aarimaing tamperererimaang ee? Tee' taararaarira teinge tuutunantaariaing dii', ai' teing tee'ke ni'ninka nari' nkomarimaing. 20Teka Kumponing bakaang iri'ke ma'nari bata'aramaung deeko' tee muu' Kumponing bakaang tee dii'anko taa'ni'poi poing. 21“Tenang teie naninge purinto'ke tavu'kooninge tanke'pari bakanava tampava tarevui otoko bakaning kapoo'nanka pinka'ari otomatopeu'. 22Teka tenang narung aa'na' purinto' tee-koo dau basi tee-koo kokoroarara puru'ura dei, teie pari'upeu' ookara bakaning tavu'kooning tee e'manumaing ee'noko tankaampupeu' bakaning kapoo'nanka. 23Ee'noko dii'ke tasi'meriarura dii' teing ning-koo kare-nupoong, ee'noko dii' ni'ninka nari' nantoong oosiarampiarura dii' purarenka' nkonuka Kumponing bakaang muu'keta.” 24Ee'noko Jiisuu'ke kato nau-antavurima aa'puru', “Tenang ma'naang orara tamung bata'nisi naning-eta tenkenura avitoitoi nanupeu'nung ntong otoa'nairue uaavoainoo' besi'uma, ee'noko tokoo oovuarura aa'pupeu', ‘Ning toromaravaing napo' nkanava ning mou'nava-koo.’ 25Ee'noko tenang toroarara kiiroraa'ari neriario' oovupeu' Tanuaang Meekung borivua' bakaang domang-koo. 26Teketa bera teie ~kenaanka-taa ma'nari napo' bokuvurira toroaripeu' baru' aa'na' oreng tee puru'ai. Ee'noko teing tumparira tee-koo otoropeu', ee'noko asi'nung otooto' tee naning bakaang bakei aa'na' oraru'kupeu' tutung otoko'na'keta.” 27Aung tee' oro' kara Jiisuu'ke minkuvui otoko nani manikumai karinga-koo meu'keta bokuma aa'puu', “Biraankearu'nani teni dauko da' pararuu'nani ee'noko noonoo'duu' da'.” 28Teka teie aa'puu', “A, teing oo nantoong biraankeariaining Kumponing bakaang kara taaravaara i'ma'aavaining.” 29Tenang nantoong karika' aa'na' mmau'paririo' Jiisuu'ke kara tutumpuu'nung, aa'puma, “Dii' enanavarang bakei oreng, nii'ning Sietani'keta una-antavaranko tokomerima aa'merimaing, ‘Taa'ni'anta paning-etaing naumeriaing dake Kumponing bakaang iri'ninka mintoontaramaung deeko'.’ Bakei Kumponinge dii' taa'ni'anta nau-anta-koo kasivuarura narung masikung arurii'naang, aa'noaing: teie ning taa'ni'anta deeng-antamuaing temu' Joona' taa'ni'anta deeng-antavuu'na'. 30Ee', tee'pina' Joona' nekipa'noo'keta daa'uio' teing Nineva-nupoonge tee Kumponing-etaing nakaronara tasi'pau'na' tee' nari' Kumponinge boo'keta daa'muko ning Tee Naning-naumpo' Paning-etaing tasi'meriaing dii'ke. 31Tenie ovorinaang amentei'keta depeto pou'nanie te'mung simpe' nkona'mung dii' emu'navarang ninka nari' daa'arara dii' kiimata-koo makosinuka tanturiaing, teni kansi' botu-eta' pou'noo'koo taara-koo tee daurarong~ Solomoni' bakaang matau, ee'noko ee aing, naning baru' aa'na' matau Solomoni' puru'ui otoing aung anke otoko dii'ke taaraveriaung. 32Napo' te'mung simpe' nkona'mung teing Nineva-nupoong teinge daa'ariaininge dii' ninka enanavarang ninka nari' ee'noko napo' dii' kiimata-koo makosinuka tantaariaing Joona' daankiarako temu' bere'ariru'ning deemparima, ee'noko ee aing, naning aa'na' pankaing Joona' puru'ui otoing aung anke daankiarako dii' bere'dariaung. 33“Naninge araka paro'ura baku'uarupeu', nii'noo' antona'ke daka'puarupeu', teka teie batanang-koo dau pante'upeu' teinge tumpariaininge araka ooaava'naang. 34Duta tee diikaang mono bakaang puu. Tenang diikaang duta tampa' otoko diikaang mono ootukunairu arakai maanto'ui otopeu', teka tenang tampa' otoaruko deeko' diikaang mono mutaanange maanto'ui otopeu'. 35Tee'koo tanatarariri otoriai tee araka dii'koo otoing mutuurariko mutaanampu'neenga. 36Tee tee diikaang mono tee ookutunairu arakai maanto'uaing deeko' nii'navaro mutaanampua' tee bakei ookutuari siraka'puaing teie puue oovuko ookutuari arakarurimana'.” 37Teka kara bakearako narunge Boto Keperuu'navitu-koonge Jiisuu' bokuvuu' tee ninka taamang-koo. Tee tee tumparara taamantoma ba'nanuu'. 38Ee'noko tee Boto Keperuu'navitu-koong ta'nimparu' oovura tee tutung ntong-koo bireng duu'ke meeka'parava' taamanuko. 39Ee'noko Ovoringe aa'puu' tee, “Dii'ke tee Boto Keperuu'navitue kaapu dovang-koo diisi dama'du naro' duu'perimaung teka dii' pakareererariri orara aarumo ninka oko'okoi maanto'duri otong. 40Dii' kanu'nanka. Arekee', teie Kumponinge dama'du nkoruru'nunge ee napo' kuung nkoruria' nari' kiiroraa'dariri otoripeu'na'? 41Diikaang domang Kumponing-koo tutung ararima deeko', napo' ata'oinku-koo avusiro'rariri otorimaatoai makosina', ee'noko tee'koo ookara kapoo' kiiroraa'ari otoaing dii'koo. 42“Baka' piaaru'nuka dii' Boto Keperuu'navitu, tora'kiriaining, ai' dii'ke tee avutevu' napoka dovang oki'nareka' kivorana' tankaamperima namanto Kumponing averikoo' sirivita' dovang ko'dompuu'; aarumo koonto' ee'noko tee piaa Kumponing bakaang siperi. Aing ee'ning teing dii'ke naro'ka nko-koo makosining. 43Piaaru'nuka dii' Boto Keperuu'navitu, tora'kiriaining, ai' dii' teing pava dootuu'nairu-koo ba'nava'nani'nanka tampeng-koo ba'nantarikoo' nantoonge ankantaarii'naang, ee'noko nantoonge pankaing-antaraarii'naang pianukai bavevaave-nairu-koo. 44Piaaru'nuka dii' Boto Keperuu'navitu, tora'kiriaining, dako'doma tasi'paa'noo' makosinuka aa'noo'ke nantoong daue noru'aava' nanaamaatopeu'noo', ai' dii' diikaang kara tampa' taararaari siontaarima tasi'paavaung Kumponing-eta keta'antavereriko boo'nameng-aape.” 45Narunge boto naunuka-koonge bari'uma aa'puu' tee, “Nau-anta, nii' tee' dake minkuvema teing ninka nari' maia'antamerimaang.” 46Ee'noko Jiisuu'ke aa'puu' tee, “Dii' piaaru'nuka boto naunuka, tora'kiriaining, ai' dii' teing nantoong manki'antavererimaing aarumo mmau' siong-koo pore'antavererima, ee'noko dii'ke pankire'koo-navirenge dii'ka komperia' tee-koo manki'nanka-koo pakuereritaa'. 47Piaaru'nuka dii', tora'kiriaining, ai' dii' teing Kumponing-etaing nakaronuka dako'aaru'noo' tamung nerinuka oreng diumaraange tavaaru'ning. 48Tee'koo dii' diumaraang-koo aroo'dariri otorining sira'darimaung, teinge nakaro-nupoong tavaarira dako'aaru'noo' nerierimaung-koo. 49Tee'koo Kumponing bakaang mataue aa'dampimaung, ‘Ninge botoevorompaing teing nakaro-nupoong ee'noko kara okovuri nkanuka, nii'ning tee teing-koo dupisi'aariaining oraka' nkoaarima.’ 50Tee tee Kumponing-etaing nakaro-nupoong biikaang ereng-koo temu'keta kansi' pupu'aru'noo'keta bera enang tuuvumaung-koo dii'ke avarange tuutunang~ komperiainge, teing-koo Eebelo'keta bera Sakaraia'koo basinoo'ke boorou'ning-koo, tee Sakaraia' boonturoma ee'noko meekavaro-koo meu'ka dupisi'au'nung. 51Ee', masikung naurampimang, dii'ke avarange tee-koo tuutunang komperira tora'kiriaing; 52Piaaru'nuka dii', tora'kiriaining, boto naunuka, ai' dii' teing kii' paa'antaveru'ning karanaang noru'koonavung daate'koong. Dii' dii'ka tuntaria' tevaronge ee'noko dii'ke avo'ererikoo' teing teke tumpariko.” 53- 54Ee'noko Jiisuu' teketa tenkenuko teinge boto naunukai ee'noko Boto Keperuu'navitue karai tuu'antavaako' maroita kapoo'nanka mmau' maku'uma minkuvuko nii'naare-koo baanka'aava'naang nempaitaa'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\