LUUKE' 12

1Boto Keperuu'navitue Jiisuu' tee' paaravai otoko nantoong dakuraaku' oosiariru' baru' aa'na' itovei dapi' mme'eema. Ee'noko Jiisuu'ke bakaning barevare-nupoong bire'uri kara tutumpuma aa'puru', “Tarerariri otoriai tee-koo iisi Boto Keperuu'navitue biikaang taamang ninka bere'aamaung-koo, ai' tampeng nau-antanuka oro'antavarima biikaang kara oraka' noru' ninka pituaamaung Kumponing bakaang kara avo'koo. 2Ai' ookara kapoo'nanka nopa'ari otoining teing sira'paravaining. Ee'noko ookara kara baku'nii' nantoonge ookarai taaravaavainge. 3Ee'noko tee Kumponing bakaang mirumiru' arorerima mutaanang-koo minkurarimaung tee araka-koo ookarai taaranumpo'. Ee'noko tee kara dii'ka ku'nuntarima iaange minkuerimaung dama'ke sirakura' daankieriaing. 4“Ninge naurampimang dii' mmaikori', aroreriauka' teing-koo nkaang kara avo'aama diikaang mono boo'antavaavaining-koo ee'noko dama'ke nii'nung kapoo' nkoaavarupeu'. 5Teka ninge koono-antarampiri baa dii' aroreriaing naurampii'naang, mono tavurira mosianung-koo dua'duripeu'nung. Ee', tee-koo Kumponing-koo aroreriaing naurampimang, bakaang kara ima'eriaina'. 6Noru'eri otong nantoonge tee pa'noko' barenning oki'nareka' baaveaamaung keura toea'ning-koo, teka tee bane oki'nareka'ke Kumponing tee teing-koo nau ampa'oaung tare-koo. 7Tee aa'nomaung, diikaang daponanka bore'kooning-koo deeru noru'ui otong. Nantoonanka-koo aroreriauka', ai' dii' teing baru' deto basinoo' noru'duri otong bareng oki'nareka'koo. 8“Ee'noko ninge naurampimang, ookara teing nantoong-koo uro'kanoo'ke ning aroo'mai otoing sira'pariko ninge, Teie Naning-naumpo' Paning-etainge, tee koosinunanka-koo Kumponing bakaning-koo uro'kanoo'ke nkaning tamparampaing. 9Teka baa tee naning ning penkemuaing nantoong-koo uro'kanoo'ke, ninge tee tee' penkempampaing koosinunanka Kumponing bakaning-koo uro'kanoo'ke. 10“Ee'noko baata teing nantoong ning Tee Naning-naumpo' Paning-etaing oraka' minkumaavaining teing tee Kumponinge tonta'anta-koo makosinuka, teka baata teing Tanuaang Meekung mintoomparako oraka' minkuaavaining teing teing tonta'anta-koo makosinuka deea'. 11“Ee'noko tenang ainge Boto Keperuu'navitu dovange tuutunantaariko tare nkonuka ee'noko kara simpe'nuka-ankoa, avitoitoi noru'dariauka' minkueriaina'koo aa'perima, ‘Aminge maku'ama'naang?’ 12Ai' Tanuaang Meekunge tee tenang tee-koo batei-koo nau-antaruriaing dii'ke minku-koo makosina'.” 13Narunge karinga-koonge Jiisuu' nia'uu'nung aa'puma, “Nau-anta, taata' naueko neumai deining barenku tankaampuai nee'koo.” 14Teka Jiisuu'ke aa'puu' tee, “Aung ee, nko ning baie simpe'nko~ ee'noko tankaang-nko dee'mainta-koo miru'muinge?” 15Ee'noko teketa be'nu'ui teing ookara nau-antavurima aa'puu', “Oorariri tarerariai tee-koo aarumo oko'oko-koo, ai' naning bakaang domaang kavokavoro-ita nkonii' deea'.” 16Teketa teie kara dikito' nauvuru' teing; aa'puu', “Temu' naning narung kavo mmau'po'nung otoko'nung bakanau kansi' aa'na' maneenau doong kante-koo. 17Ee'noko baka karoma aa'puu': Ning aming nkoama'naang? Aing nkaning taamananka sipampainoo' oto'memua'. 18Teketa aa'puu': Enang aa' ee' nkoama'naang, aing nkaning taamang kore'maramaing pava oki'nareka' pesi'amira pankainanka kaniampaing, ee'noko teing-koo sipampaing ookara nkaning sinananka ee'noko kavonanka. 19Ee'noko ninka aa'maravai: Aung ee, da' mmau' kavonanka oto'derung mare' amatemare'koo makosining. Unaaroi otoi bau'darama, tuaantarama doturari otoaing. 20Teketa Kumponinge aa'puu' tee, ‘Da' kanu', e'mung muunga dakaang tanuaange si'duu'naang, ee'noko tee' nkorarako baa okovuu'naang teing kapoo'nanka maamu-antaveining?’ 21Tee' nari' tee naning baka-koo kavo oosisiimaung nkoaravaing Kumponing-aape oosivua'.” 22Ee'noko Jiisuu'ke aa'puru' bakaning barevare-nupoong, “Tee'koo ninge naurampimang dii', noru' manki'doria' otoai aa'ning-koo taamang domanturiaining ee'noko mononopa'nanka. 23Aming-koo, nna' domaang tee taamang-koo bi'ari otoa' ee'noko mono tee baarong-koo io'arava'. 24Oovereriai teing kaukaunanka, keeng ee'noko kavu' noru'aavainge, taamang kore'nairu oto'evoroa', nka tee Kumponinge bau'urimaung. Bakei, dii' teing baru' deto basinoo' noru'duri otong barennanka-koo. 25“Ee'noko baie dii'koo noru' manki'oma doong naraanga'noo' be'nu'ura te'koo domampari otopeu'? Otoa'. 26Tee tee dii'ke kapoo' oki'naa aung-pina' nko-koo makosiriaruma deeko' aming-koo noru' manki'dorimaung nii'ning kapoo' piarorima? 27Oovereriai teing iioo'nanka tamung dupurimana', baarong tua'koo pore'oroainge. Teka ninge ee' naurampimang, aa'na' tampa' nerampurimaung nantoong biikaang meenasi puru'uitaa', bane dauraronanka Solomoni'pina'. 28Teka Kumponinge baa'nanka tee' nerampurimaung deeko', teing aa'nomaing na'mung doong-koo domamparara dauna'mung mara'oko tai-antavaakoo', tee tee tee' nari' tasi'periaing dii'ke, masika'anta oki'naa oto'derurininge, ai' dii' teing deto basinoo' noru'duri duaanaruriaining. 29Tee tee kapoo' naieriaining tuaantarima besi'eriauka' ee'noko onoue norunoru' nkoveria' otoai. 30Aing ee' oro' kapoo' ookara mutaanang-nupoong ookara kansi'koo kaariaamaing, teka dii' tee' deea', ai' dii' Diumai paning-etaing noru'ui otong aing ookara kapoo' dii' apuka'darimaing. 31“Tee'koo ainkato noru'eria' Kumponing bakaang muu' deto pankaruntoonge noru'erimatoai, ee'noko teing aing kapoo' apuka'darimaing nari' aruriainge. 32Aroreriauka' dii' oki'navitu, ai' teie tee Diumai tampa' noru' ninka oko-antaruriaing bakaang muu'. 33Diikaning kavo baaveverima mooni' ata'oinku averererimaatoai. Tee' nkoverima kore'darimatoai kerekasi'nanka muuninava-po'ning~ tamunsi'ning deemparavauka'ning paning-koo. Te' bakiaa' nkonuka tumparia'noo' ee'noko pumpu'ke orariaava'noo'ke. 34Ai' ‘te' tokoo naning bakaang muuninava otoainoo' bakaang pankaruntoonge noru' tee te' otoaing.’” 35Ee'noko Jiisuu'ke danto nari' nau-antavurima aa'puru', “Maamurariri otoriai tokonii'ke pinka'dariri, ee'noko puu paro'erira. 36Ee'noko teing-pina' nantoong biikaang ovoring nampeesiroma-ita toroaravainang nempai otoromaing-pina' otoriai, kopikopi'uko namu'ke daate'aava'naang nempariri otoromaing-pina' otoroi. 37Bakei biraankenuka deempariaing teing botovotonaa'nuka tantearirio' biikaang ovoringe kune'uriaining tenang poma. Masika' naurampimang, tee tee baka mamuarara ba'nang-antavuriaing teing taamantoma ee'noko pora bau'uriaing teie teing. 38Tenang meu'namang nii'noo' tane'aapenang poma deeko', tantearirio' meu'puriaining teing botovotonaa'nuka teie biraankevuriaining. 39“Napo' ee' noru'eriai dii' teing tee-pina' naning pava okovenung, aa'nung naning bakiaa'nko bakaang batei po'koong noru'ura dei tee tampa' maamuarapeu' tee pava taura'puarura derovuma kuung tung-koo. 40Dii' tee'ke maamurariaininge, ai' Tee Naning-naumpo' Paning-etaing tee batei naninge noru'uaruko poo'naang.” 41Piitai aa'puu', “Ovoring, dake ee tee dikito' nii'koo miru'ei naumerimang ai' ookara nantoong-koo?” 42Ee'noko Ovoringe aa'puu', “Tee aa' ninge baa tee naning matau bakaang ovoringe bakanava tare-koo botovumaung miru'ama minkuamaang, naning kake'iinara botovotonaa'nuka batei makosinang bau'koo miru'nisi. 43Biraanke-antavuaing tee botovotonaa' bakaang ovoringe pora tee' nkoarako meu'pura. 44Masika' naurampimang ninge, teie ookutuning kapoo' okovumaing-koo tarenara deeng-antavuaing. 45Teka teie botovotonaa'ke ee' noru'uaing deeko', ‘Nkaang ovoring ana'aring po'koo,’ ee'noko teing bautaranuka tavu' tutumpuriai donkaang ee'noko maniku', ee'noko taamanuma purinto'naru'ke naivuma kanu'aravai. 46Teketa teie bakaang ovoringe poma meu'puu'naang doong paapaa'ui otoaina'mung tee po'koo ee'noko batei noru'uauka'nang. Ee'noko teie aa'na' kiimatavuaing tee, ee'noko naro' sipuai teing ninka masika'antavaava' kakarua'nuka ninka. 47Ee'noko tee botovotonaa' ovoring bakaang pia tasi'pui siompuauka'nung deeko', maamuarava', tee aa'na' mura'koong. 48Teka tee noru'kua' tee' nkovuaing deeko' tee oki'noo' mura'koong. Ai' ookara nantoong naruna' naruna' mmau' avuavu' nkavaamaing napo' mmau'na' avu'koo miru'ariri otorong. Tee mmau' avaamaung-eta napo' mmau' nka-koo makosi.” 49Teketa Jiisuu'ke danto nari' nau-antavurima aa'puru', “Ninge a' kansi'koo nta' betu'ama'naang mou'nung. Bakei tero moo'kupeu'nung tampa'. 50Teka tee tutung sisikeera ninka mme' meeka'antamarava' ning bakei oraka' dee'moi kakau o'nong dupearavaruko tee. 51Dii'ke ee ning mooa a' kansi'koo tavo'ama'naang mou'nung-pina' noru'merimang? A, tee' aa' deea', ning tankaang-anta nko-koo mou'nung tee' naurampimang. 52Enang-eta deto pa'noko' nantoong nava-koo otoromaing tee' tankaamparii'naang, beenaumo kenaanka ninka turampeematoo'naang, ee'noko kenaanka beenaumo ninka. 53Teing siivenke'eeaing bauma bauring-eta ee'noko bauring bauma-ita; bauko baurang-eta ee'noko baurang bauko-ita; bakaampo baampuru'naang ninka ee'noko baampuru'naang bakaampo ninka.” 54Ee'noko Jiisuu'ke napo' nauvuru' nantoong karika', aa'puu', “Tenang kamo' duaa' tumparamanoo'ke nkoarako dii'ke namu'ke aa'perimaung: Apo'uu'naang. Ee'noko apo'ukoo'. 55Ee'noko tenang doving uipaarii'noo'ke depeto poko ooverima aa'perimaung: Uipaarii' baa' mara'anta tavo'kuu'naang. Ee'noko tee' nari' nkoaramaung. 56Dii' ampirininuka, tee' noru'eri otong tasi'koo taa'ni'anta kansi'kooning ee'noko doona-kooning. Teka arekee'koo dii'ke ning-kooning taa'ni'anta tasi'peria' otong? 57Aming-koo dii'ke koonto'na' simpe'eriaung nkaang kara diikaning oreng tuumpirampima minkuanko? 58Ee'pina', tenang naninge da' tuumpirura tuutunang-koo tavo'duu'naang nanirema aa'na' paaraveai koonteeree'naang teke taunge simpe' nkonara-anko tavo'duaruko, ee'noko simpe'nkoi piatooro avuriko kiimata-koo si'daa'neenga. 59Ninge ee' nauramaang, da' tee teketa tamung tonta'daravarupeu' moo' pukevei ookutuning dua'ea'.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\