LUUKE' 21

1Jiisuu'ke baakeenevuri oovuriko'nung mooni' mmau'po'nupoonge biikaang avuavu' sipaako teke dootuu'nava pankava-koo. 2Ee'noko teie teka nani naaro ata'oi' oovuu' mooni'ning keura oki'ning kuung sipuko. 3Ee'noko teie bakaning barevare-nupoong aa'puru', “Masika' naurampimang ninge, anie ata'oi'ke naaroi aa'na' mmau' sipuing ookara-ita. 4Teinge tee biikaang kapoo'nanka mmau'keta sipaing, teka tenie tee ata'oi'keta ookara oto'evuining teni paku-koo makosining sipuing.” 5Nii'ninge bakaning barevare-nupoong-koo pava dootuu'nava pankava teke minkuaako'nung aa'paama, “Bakei tampa' oro'nava, kapang pipi'daarie ee'noko nepunepu'nanka avuavu'kooninge maanto'navai.” 6Ee'noko tee' minkuaako Jiisuu'ke aa'puu', “Ooverimatomaing teing aing kapoo'nanka naurampiaing: Doong pomaang teing aing kapananka tuurampaavaina'mung. Teinge piatooroi deroaama nare' nii'nare'koo daue pante'ario' sipaavauka'nung.” 7Ee'noko teinge napo' nia'aama tee aa'pau', “Nau-anta ee, tee are'moong tee' nkoaravaing? Ee'noko taa'ni'anta aming tee' nkoaraa'naang due'uko oo-koonge?” 8Ee'noko teie aa'puu', “Bakei tarerariri otoriaing nantoonge poo-antaraari'neeng, ai' nantoong mmau' nkaang miring tampaama poroo'naang aa'paama, ‘Batei botu basiaring Tee Pako'pari'nii' toroaraa'naang.’ Nii'na' ee', ‘Ning tee ee'nung.’ Teing tee' kareavaining siompereriauka'. 9Ee'noko tenang dii'ke taaraverira karenanka ee'noko nantoong biikaning taretarenanka paari-anta-koo turampeeko dankuranku'dariauka', ai' aing teing kapoo'nanka tee' oro' tutung uro'ke tavo'kuaining, teka botu namu'ke tavo'kuauka'nung.” 10Teketa' aa'puru' teing, “Narung kansi' i'amparama nii'nung kansi' tavuainge, ee'noko narung muu' i'amparama nii'nung muu' turampuainge. 11Tenang pankainanka u'mi' nkoaravaing, ee'noko anairu tenairu-koo doovang ninka peera-koo booroainge. Avorokesi'nanka ee'noko pankeng taa'ni'antananka paning-eta nkoariainge. 12Teka mme' aing ee' oro' tavo'kuaruko dii' tee moo'daarima dai'daariaing manki'antaraarima, dootuu' tare-nupoong-anko tavo'daarima ee'noko kiimatanairu-koo si'daariai. Ee'noko dauraronanka ee'noko ovo'ma'nuka-anko tavo'daariai nkaang miring nkaverimaung-koo. 13Ee'noko tee' nkoraarima tampara doona araariai ning sira'meriaing. 14Tee tee koonto' okote'doriaing norunoru' mmau' nkoveria' otoriaing tuutunang~ nimpa'eriaina' nemperi. 15Ai' ninge tee arompiaing tee matau minkueriaing aa'nung turantaarining-koo narung makotua' dii' maku'duriaing daang deeng-antarurima. 16Dii' teing kare-nupoong-anko sing-antaraariaining bane ainge aa'ninge: diumatakaampie ee'noko dii'marang ee'noko teing diikanamuiaang ee'noko dii'maikorori' ee'noko nii'ning dii'koo teing dupisi'daariaining. 17Ee'noko napo' munte'daariai ookarai nkaang miring-koo. 18Teka tee dii'koo daponavi' navi' diikaang bore'keta paa'aravauka'nung. 19Teka purintariri otoriaing dii' domantariaina'.” 20“Teka tenang dii'ke temono Jerusalema'namono piatooronukai koroaio' ooverira tee noru'eriaing temono pesi'aravaina'mung emu' due'uing. 21Ee'noko tenang teing a' Judia'nameng-koo otoroaining miinanka-koo deto bakei navo'ka koo'ariaing! Ee'noko osi pankamono-koo kuung otoromaing mmariaavai, ee'noko dama'du-eta nantoong kuung tumpariauka' naro'ka tavaari'neeng-koo. 22Ai' teing aing doong teing Kumponing mero'aravaining tee' nari' Daari Meekung-koo daariari otoina' dupe-anta-koo. 23Bakei piaaru'nuka otoroaing teing kempo'nuka ee'noko napo' teing biurukaa' noonoo'koo otoroaining, ai' teing tapotaponuka, mmari'koo makotua'. Te'mung te'mung paapaa'na'mung avaro-koo, Kumponing bakaang iira aing-koo nantoong-koo tavo'arako. 24Teing-koo tee nii'ning bainatue too'paarima nii'ning dai'aarima avora'tevoara'ke be'antavaariaing. Ee'noko Jerusalema' te' Ju'deeainge mmemme'aavainoo' bera tenang teing biikanang doong oparavainange basi.” 25“Teketa tee taa'ni'antananka oro'paravaing aing aa'ning-koo duaa' ee'noko kaara, beento'. Ee'noko anke kansi'koo ookutunairu-koo tee nantoong domang aa'na' manki'oroaing aa'noaing-koo pirung tang korimparavai boo'a ta'da'parama. 26Ee'noko nantoong teing avoro'ke kai'antavuriaing, ookara kansi' oraru'kuainoo' naro' nempai. Ai' teing purinto'nanka kapoo' paning-kooning teinge dankampuriaininge. 27Teka tenang teing aing ookara kapoo'nanka nko tutumparako deto ookiriai ankantariri, ai' tee batei ninge moo'dampiainang due'durimang; 28Ee'noko tenang teinge ning Tee Naning-naumpo' Paning-etaing oomaavaing purinto' ninka moko kamo'ka kuunge depeto aa'na' meena'moi.” 29Teketa Jiisuu'ke narung kara dikito' nau-antavuru', aa'puma, 30“Tee baisi dovang nenuvara'uko ooverima ee' noru'erikoo' teketa deto puaravuu'naang due'ka. 31Tee' nari' napo' dii'ke teing aing kapoo'nanka naurampirining tavo'kuko ooverira tee noru'eriaing Kumponing bakaang muu' tee due' pomaang. 32Masika' naurampimang ninge dii', aing enanavarang mme' paa'ariaruko nkoaravaing teing aing kapoo'nanka ookara. 33Paning ee'noko kansi' teing paa'areaining, teka nkaang kara tee paa'aravauka'nung. 34“Teka domang pinka'dariri otoriai Kumponing-koo dompirompi'dariaina'. Tamung iri' o'dariauka' paroro narung naierima, purinto'naru'ke kanu'darima, ee'noko kansi'koong manki'nanka-koo norunoru'darima, tee' tarerariaruko te'mung ta'nimpaarii'na' taavi'duri'neenga. 35Ai' te'mung doong te'mung ookutunairu daka'pui tavo'aravaina'mung. 36Teka ookara batei-koo tanatarariri otorimaatoai, kunsirarima aing ookara kapoo'nanka-koo purintariri divu'eriaina' ee'noko ning-koo, Tee Naning-naumpo' Paning-etaing-koo, uro'kanoo' tampa' donkoniriaina'.” 37Ookara batei-koo tee Jiisuu'ke Dootuu'nava-koo Pankava-koo nau-antavuriko', ee'noko muunga tenkenuma Olive'po'namii tampaamanamii-koo teke otoi dauna'mung nempuko'. 38Ee'noko tane'puko ora'ka ookara nantoong dootuu'nava pankava-koo poroko' tee taaravaava'naang daankiarako teke.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\