LUUKE' 22

1Enang tee tee paroro Ju' biikaang berete' iisiropa-koong due'uu'nung, tee doong Kumponinge Iisipi'nupoong biurukaa' boo'antavurima Ju'nupoong biurukaa' baari'uru'na' taa'ni'anta-koong. Aa'noio' Ju'nupoonge sipisipi'koo sie'nanka boo'antavaarira erenge pavananka-koo karanaang sisi'au' ee'noko Kumponinge tee' oovura baari'uru'. Tee'koo miring Paroro Baari'koong~ tampaako'nung. 2Te'mung doong due'uko teinge piristi'nuka-koo ovontunge ee'noko boto naunukai taung besi'aako' Jiisuu' boo'anta-koong, teka pore'oroko' nantoong karika'koo avoreaama. 3Teketa tenang Sietani' Judasi Kerio'nung-koo kuung tumparu' tee ee'nung nanai'keta kenaanka-koong narung. 4Tee bera aing aa'ning ninka mumunsiau': piristi'nuka-koo ovontunuka ee'noko teing dootuu'nava pankava orokovui tarenuka~koo bore'nuka arekee' teie teing-anko Jiisuu' sing-antavuaina'. 5Ee'noko teinge dotuarira tee mooni' avu'koo tampau'. 6Ee'noko teie makosina' tampura doong besi'uu' teing-anko sing-antavuainoo' karika'ke ooaavaruko. 7Teketa tee Paroro Berete' Iisiropa-koong doong tavo'kuu'nung, te'mung ee'na'mung sipisipi'koo sie' Taamang Baari'koong pareka nkona'mung. 8Ee'noko te'mung doong Jiisuu'ke Piita naanka Jooni botovurema aa'puu'nung, “Bereta niikaang Taamang Baari'koong maamu-antamemurereriai naiampiaina'.” 9Tenaankai aa'puretu' tee, “Dake are'ke maamu-antavampee'naang nee'ke botomeremang?” 10Teie aa'puretu' tenaanka, “Anaanka ee, tenang dee' Jerusalema' tuntareko naning narunge utau ntong-po'nung ipampui kuru-koo teka kune'dureaing. Tee siomperesi bereaing tee tumparavainava-koo. 11Ee'noko tee pava okonara nauerema aa'pereaing, ‘Teie nau-antai da' aa'duinung, “Davisimainku biikanavaro arevaroi teke nkaning barevare-nupoong ninka Baari'koong Taamang naiampiai-navaro?” ’ 12Ee'noko teie tee pankavaro daunavaro naurureaing neri bakenii'navaro. Teke taamang maamu-antavereaing.” 13Ee'noko tenaankai basiareta tee' ee'na' nauvuretu'na' ookara oovuretu', ee'noko tenaankai teke maamu-antavuretu' tee Taamang Baari'koong. 14Ee'noko tenang batei makotuio' taamantoma tumpariru'nung Jiisuu' bakaning kara okovuri nkanuka ninka nari'. 15Ee'noko teie aa'puru' teing, “Ning aa'na' noru'ke piamou'nung aung Taamang Baari'koong dii' ninka nari' nai-koo tutung baike tora'pampa', 16Ai' ninge tee naurampimang ning tee aung amurii'koo napo' naikampauka'nung bera bakaang miru' masikung dupearavainoo'ke basi Kumponing bakaang muu'koo.” 17Teketa' tenang uaininareng avaako nkavura kompui tampa' tampura Ovoring-koo aa'puru', “Aung nkaverira tankaanteeriai, 18Ai' ninge tee naurampimang enang-eta deto tee naikamparoo'naang uaininaru'koo bera Kumponing bakaang muu' tavo'kuainoo'ke basi.” 19Ee'noko teie berete'nu nkavura Kumponing-koo tampa' tampura pisi'ura avurima aa'puu', “Aung tee nkaang mono makosi dii' nee'dampima boo'koo taura'maring. Ee' naierima ning norunoru'merima'noaing.” 20Ee'noko taamang bakearako napo' tee' nari' nkovuu' uaini-po'nareng nkavura, aa'puma, “Enang-eta deto areng-koo naikirima ee' noru'meriaing: Ninge Kumponing ninka nerakung kara naroong-anta nkaang erenge pinka'antavantu'nung dii' domantarii'naang. 21Teka, ee aing, tee bireng tee-koong ning kare-nupoong-anko simuaing-koong ni'ninka nari' toonampemang avento'koo. 22Ai' ning Tee Naning-naumpo' Paning-etaing tee' Kumponinge temu'keta maromuu'na' moompaing, teka tee naning tooka kompui kare-nupoong-koo ning simuaing tee bakei piaaru' masikung, tora'kuainung.” 23Ee'noko teing tee bii'ka niania' tutumpeu' naruna' naruna', aa'paama, “Baa nii'koo tee' nkoaravainge?” 24Ee'noko napo' teing barevare-nupoong bii'ka tata' tutumpeu' teing-koo baa pankaing masikung ookarai noru'aava'naang. 25Ee'noko Jiisuu'ke aa'puru' teing, “Teing dauraronanka akovitu biikaning tee booni'antavaarimaing teka ookarai teinge tareaarimaing miring pankaing nkavaamaung nantoong tampa' nkonuka tang-koong. 26Teka dii'koo tee' nkoaravauka'. Dii' tee aa'noaing, tee pankaing dii'koo tee asi'noo'nung-pina' otoaing, ee'noko tee urantanung pakupakunung otoaing. 27Baa pankaing tamperikoo', ai' tee naning nii'ning botovurimaung, ai' tee naning pakupakunung? Tee ee'nara nantoong botovurimaung naning pankaing tamperikoo', ape' aing? Teka ning dii'koo meu'ke tee naning pakupakunung-pina' o'nomaung. 28“Dii'ke tee ni'ninka nari' parapaara-koo oraka' o'nori si'meria'. 29Ee'noko Mma'ke ning iri' tare-koong amuu'na' napo' tee' nari' ninge dii' iri' tare-koong arompimaang dii' aa'noaina' taamanirima tuaantariai nkanavento'koo nkaang muu'koo kuunge; 30Ee'noko tee dii' kante ba'nantariri kara simpe'erimaatoaing teing kivora-ita kenaanka muu' Isireeli-nupoong-koo ovontuntariri.” 31Ee'noko Ovoringe aa'puu', “Saimoni' ee, Saimoni', Sietani' tee taura'pari otong parapaarai naaranturii'naang; 32Teka ninge da' paku-koo eentamaring dakaang baito paa'aravaroo'naang. Ee'noko tenang duarua'daravainoo'keta napo' bere'darara da'maikori' puring antaveriaing.” 33Ee'noko Piitai maku'uma Jiisuu' aa'puu', “Ovoring, ning maamumari o'nong da' ninka nari' nanu'koo kiimataroma ee'noko boo'aape.” 34Jiisuu'ke aa'puu', “Ninge nauramaang, Piita, e'moong kokoree' mme' koo'kuaruko beemu'pie da' penkentaravaing ning noru'mei otoinoo'koo.” 35Ee'noko Jiisuu'ke napo' aa'puru' teing, “Tenang ninge dii' botorampiru'nang aing aa'ning oto'deruriaruko'nung: kereka, ee'noko siirau' ee'noko boonamante~, nii'ning kapoo'koo ee apuka'dariko'?” Teinge aa'pau', “Otoa'.” 36Ee'noko teie aa'puru' teing, “Teka enang baa naning siirau' oto'evuinge nkavuaing, kereka oto'evuinge deeko'. Ee'noko bainatu oto'evuaung deeko' bakaang mononopa' baavevurai'nange nii'nari' moo'siiviai. 37Ai' ninge naurampimang dii', aung kara Daari Meekung-etaing tee dupearavaing ning too'mui ee' minkumui o'noing, ‘Tee tee boto-toto'nuka ninka deerunii'.’ Ee'noko kapoo' ning-koo daariari otoining teing koonto' dupearavaininge.” 38Ee'noko daunang kuuntu'kai aa'pau' teinge, “Ovoring ee, bainatuning keri'ka aing.” Ee'noko aa'puru', “Otoaing, makosi.” 39Teketa danto tenkenura Olive'po'namii-koo nanuu', teroita beko'noo'. Ee'noko bakaning barevare-nupoonge nari' siompai berou'. 40Teka teie ee' nauvuru' teing, “Kumponing-koo kunsirariai parapaara-koo dua'dari'neenga.” 41Teketa oki'noo' danto nanuu' kapang bai'koo makosinoo' dee'ma, ee'noko kinkinura ee' kunsiaru', 42“Mma', da' piarora deeko' pinau taura'meaing aung kiimata-koong kaapu baari'ama'naang, teka tee nkaang pia deea', daka dakaang pia siong-koo makosi.” 43Ee'noko tenang koosinung~ paning-eta tee-anko pora puring-antavuu' tee. 44Ee'noko tee aa'na' orarunsie puru'antavui otoko aa'na' deto iri'oi kunsiarako ionta erenamurii' aa'na' mootu'oi tuuvui dua'aru' kansi'koo. 45Ee'noko tenang kunsiaru'noo'keta deto i'amparara barevare-nupoong-anko pora teing aasiaio' oovuru' orarunsie puru'urira. 46Ee'noko teie aa'puru' teing, “Aming-koo aasirimang dii'? Daa'darira kunsirariai parapaara-koo dua'dari'neenga.” 47Teka Jiisuu' tee' karoi otoko karika' teke tavo'ariru'nung Judasie barampuri, tee ee'nung nanai'keta kenaanka-koong narung. Ee'noko Judasi Jiisuu'anko beu'nung nuunuvuu'naang. 48Teka Jiisuu'ke aa'puu' tee, “Judasi, dake ee ning Tee Naning-naumpo' Paning-etaing nuunu ninka kare-nupoong-koo simemaang?” 49Ee'noko tenang bakaning barevare-nupoonge nari' otoroko'ninge arekee' nkoaravaina' ooaara teinge aa'pau', “Ovoring, bainatue tavarampiai ee?” 50Ee'noko teing-koo narunge piristi'koong pankaing bakaang botovotonaa' teka'puma dome' tamparome' ete'uu'. 51Teka Jiisuu'ke aa'puu', “Ei, bakerari.” Ee'noko Jiisuu'ke bakaang dome' kompura tempa'antavuu'. 52Ee'noko Jiisuu'ke teing tee too'deaama porou'ning aa'ning: piristi'nanka-koo ovontung, dootuu'nava pankava orokovui tarenuka~koo bore'nuka ee'noko Ju'nupoong-kooning pankenanka aa'puru', “Dii'ke ee ning tavu' ninka bakiaa'nko deemerima bainatu dovang ninka ee'noko ankonu' poring? 53Tenang ning dii' ninka nari' o'noi doong kante dootuu'nava pankava-koo ning dii'ke komeria', teka aung tee batei dii' diikaang, mutaanang-koong iri' ninka.” 54Teketa tee teinge Jiisuu' moo'aara nkavau'nung bera piristi'nuka biikaang pankaing bakanava'koo tavo'au'. Piitai dama'ke isipo'keta kaarie sipuma siompuko'. 55Ee'noko pava-koo uro'mang teing Jiisuu' moo'au'ninge nta' betu'aara ba'naniaio' napo' Piita te' ba'nanuu' teing-koo meu'. 56Teketa' nanie nerai'na'ke botovotonaa'ke oovuu'nung araka-koo ba'nampario', ee'noko keuvukotaa' aa'puu'nung, “Aung naning tee Jiisuu' ninka nari' otoremaung.” 57Teka tee penkemparu', aa'puma, “Ani ee, ninge tee noru'ampa'.” 58Napo' teketa pankaroompuaruko nii'nunge napo' oovura aa'puu', “Da' aung teie, teing-koong narung.” Teka Piitai aa'puu', “Aung ee, ning deea'.” 59Ee'noko nii'ning batei narung aua-pina' tankinuko, napo' nii'nunge deravari aa'puu', “Bakei tasi'pansi o'nong aung, tee narung napo' teing ninka otoromaung, ai' aung Kaaleli'nupoong-pina' karomang.” 60Teka Piitai aa'puu', “Aung ee, ning noru'ampa' kapoo' dake minkuemaatomaung.” Ee'noko tenang namu'ke tee' karoi otoko kokoree' koo'kuu'. 61Ee'noko Ovoringe bere'arama Piita dutai naapu narung oovuu'. Ee'noko Piita-koo tenang noru'koo pou' tee Ovoring bakaang kara tee ee' minkuvuu'nung, “Kokoree' mme' koo'kuaruko da' beemu'pie penkentaravaing ning noru'mei otoinoo'koo.” 62Ee'noko teketa tenkenura orarunsiari biromparu'. 63Enang tee teinge nantoonge Jiisuu' kompai otoko'ninge duta dai'aara mura'aama akapeu'aama aa'paako', 64“Tarampeerarama~ tampeai baie tee' mura'dumaang?” 65Ee'noko nii'ning mmau' kara oreng minkuaako' tee-koo. 66Tenang tane'puio' pankeu' urantanuka oosiariru' aa'ning: piristi'nuka-koo ovontung ee'noko boto naunuka kara taaraevaava'naang, ee'noko Jiisuu' teing-koo koompaara'navitu-koo meu' po'antavau'. 67Ee'noko aa'pau', “Da' tee Kumponinge tero Pako'pari'nii' nii' domameri taremeriainoo'koo deeko' naumeriai!” Teka teie aa'puru' teing, “Ninge naurampiko deeko' masika'antameriaroo' naang. 68Ee'noko ninge nia'dampiko deeko' maku'meriaroo'naang, nii'noo' simpiri'antameriaroo'naang. 69Teka enang-eta deto tee ning Tee Naning-naumpo' Paning-etaing Kumponing Iri' Okonara-koo tampavine-koo ba'namaraa'naang tare-nko deemari.” 70Ee'noko ookarai aa'pau', “Arekee' miru'emaang? Da' ee Kumponing Bauring?” Ee'noko maku'urima aa'puu', “Tee' minkuerina' nari' o'nong.” 71Ee'noko teinge aa'pau', “Nii'ning aming kara besi'ampii'naang nii'ke aung dupisi'koo makosi? Tee tee aung enang nii'ka taaravampiring bakaang be'duu'ke Kumponing akapeu'uko bauring tamparama!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\