LUUKE' 8

1Teketa due'ka Jiisuu' osi pankeng-kooninge ee'noko pora'kooninge nanuu' daankiarama ee'noko nauvurima tee doorenang tampara tee muu' Kumponing bakaang-koong; 2Ee'noko teing nanai'keta kenaanka nari', bakaning barevare-nupoong, ee'noko nii'ning maniku' nari' teie unaa-antavuru'ning tanuaananka oreng-eta ee'noko siipananka-ita; 3Aa'ning: Meeri' Ma'dala-nani, ma'nari ~kenaanka-taa bata'uru'nani; ee'noko Joana, teni Siusa ba'aang, tee Eeroti' bakaang pava tarevuko'nung; ee'noko Susana ee'noko napo' nii'ning maniku' mmau' biikaning mintoong-eta taamang avaariko' nari' nanaama. 4Ee'noko tenang nantoong karinga avuntevuntu'keta Jiisuu'anko naro'ariru'nang teie mirumiru'ke nau-antavurima aa'puu'nung, 5“Naning mintoong-koo sinang tanka-koo nanura tankavuko aa'nou': nii'ning sinang taung-koo dua'ariru', ee'noko teka nantoonge mmemme'aaru' kau'ke ee'noko barenankai depeto porora tunturavau'. 6Ee'noko nii'ning sinang kapang-koo dau dua'ariru' ee'noko dupurira teke mara'orou' tompa' otoaruio'. 7Ee'noko nii'ning too'murintaa' otoroinoo' meu' dua'ariru', ee'noko nari' dupurira too'murintaa'ke iinkenevuu' tee keenkeeng. 8Ee'noko nii'ning kansi' pankauanoo' dua'arira teke dupuru' ee'noko sinang bi'uru' daaku'na' ookara-ita.” Tee' minkuvura enang bokuma aa'puu'nung, “Dii' punkang-po'nupoong deeko' enang taaraveriai!” 9Ee'noko tenang bakaning barevare-nupoonge nia'aama aa'paio', “Aung kara dikito' miru'noo' aming?” teie aa'puu', 10“Kumponinge dii' bakaang kara pinka'erimaing taura'duru'nung makensi'nung-koo miru'noo' noru'erii'naang tee-koo bakaang muu'koo nkoaramana', teka teing nii'ning kara dikito' narunge nauaramaung aa'noaina': ‘Ooaama ooaavauka', taaravaama taaravaavauka'.’ 11“Enang kara dikito' miru' aung: Tee sinang tee Kumponing bakaang kara. 12Teing taung dua'ariru'ning miru'noo' aung: Nii'ning nantoonge kara taaravaako Sietani'ke poma pari'urikoo' tee kara biikaang domang-eta, maroita, masika'antavaara domampari'neeng-koo. 13Teing kapang-koo dua'ariru'ning miru'noo' aunge: Nii'ning nantoonge kara taaravaama dotuariri kompaamaung, teka ima'aria'. Batei oki'namu'koo masika'antavaakoo' ee'noko parapaara poko namu'ke biikaang baito orariarakoo'. 14Teing too'murintaa'koo kuung dua'ariru'ning miru' aunge: Nii'ning nantoonge kara taaravaama beroko amutemurii'ke iinkenevurimaung aa'ninge noru' manki'nankai, kavonankai ee'noko doturotunankai kansi'kooninge. Ee'noko biikaang sinang natasi'. 15Ee'noko teing kansi' pankauang-koo dua'ariru'ning miru'noo' aunge: Nii'ning nantoonge tee kara taaravaama ima'ai kompaakoo' tunsi paakavaria' domang tampara ninka. Ee'noko teing tee' nari' purimpariri otoroaining bera sinang bi'uriai.” 16Tee' nauvurira Jiisuu'ke napo' aung mirumiru' nauvuru', “Naninge araka paro'ura utaue daka'puarupeu' nii'noo' batanang-koo boong sipuarupeu', teka sirang batanang-koo pante'upeu' teing tumpariaininge araka ooaava'naang. 17Ookara kapoo' enang makempari otomaing dama' sira'anta-koong. Ee'noko ookutuning kapoo' nopa'ariri otomaing teing dama' dapa'numpo'. Nantoonge taaravaara noru'aavai. 18Tee'koo tarerariaing dii' taaraverimaing. Tee naning taaravura oro'antavuaing Kumponinge napo' nii'ning nauvuaing, ee'noko baa tee taaravura oro'antavuauka'nung pari'uaing tee araka oto'evuing-pina' noru'ui otoing.” 19Teketa te' Jiisuu' baukorovo porou'nung tee oo-koo, teka tee-anko basi-koo makosiaavaruu' karingai itoaio'. 20Ee'noko teinge Jiisuu' taaravaako'ninge nauaama aa'pau'nung: “Daukorovo dama'du donkonai da' oo-koo piavoromang.” 21Teka teie aa'puru'nung teing, “Teing ninge nko' ee'noko ntara'mainkaang makosinuka teing Kumponing bakaang kara taaravaama nkoaamaing.” 22Nii'na'mung Jiisuu'ke bakaning barevare-nupoong aa'puru', “Nuaru'ka amenka'koo pako'mariai.” Teketa bakaasi-koo aa'earira tenkenau'. 23Teketa beroma Jiisuu' aasi'koo dua'aru'. Ee'noko piong pankaing pou' depeto teru'koo, ee'noko ntonge maanto'uko' minki-antavuu'naang-pina' nkovuma. 24Ee'noko teinge berora Jiisuu' tanteau'nung aa'paama, “Ovoring, Ovoring, nii' enang ke'nuru'marii'naang!” Ee'noko tee tantearara piong ee'noko tee boo'a i'nui'nung teing teka aka'puretu', ee'noko teke bakeareta pirung koonto' tarorovuu'. 25Teketa teie maku'urima aa'puu', “Dii' ee ni'ninka o'nori ning baitomeria'?” Ee'noko teing avoreaama ta'ninau'nung bii'ka kareaama aa'pau', “Aung ee'nung baa naning? Aa'ninge taaravaakoo': piong ee'noko ntong botovuriko.” 26Teketa' teinge Kaaleli'nameng-eta tee nuaru' bakaasie pako'aara Kerasa'nameng-koo tavo'ariru' Kaaleli'nameng ninka bari'eeresi otoinameensi'koo. 27Ee'noko teketa kansi'koo siarako naninge Jiisuu' kune'uu' osi pankamono-koonge ma'nari-po'nunge. Mmau' namu'pie koriaako'. Sieenai dai'aama nantoonge tanatavaako', kau'koo apasika' kaki-antavaama; 28Teka tee dai'nisi totora'paara ma'narie mee'bora' sirakamaa'aape be'antavau'. Teke pankaroong kuvinanka-koo otoko' boo'nuka dako'domai, pava-koo deea', ee'noko simpenoi' otoko'. Teie naninge Jiisuu' kune'uko Jiisuu'ke tee ma'naang nauvuu'nung teieta bakoaraa'naang; 29Ee'noko Jiisuu' taaravura tee bokuma boonko dua'arara kinkinuu'nung Jiisuu'koo uro'kanoo', ee'noko aa'na' karoma aa'puu', “Jiisuu', dake arekee' nkomee'naang ning, Kumponing Deto Basi Bauringe? Eentamaramaang dake ning tora'antameauka'.” 30Jiisuu'ke nia'uma aa'puu', “Da' miring baa?” Ee'noko teie aa'puu', “Karinga.” Mmau' ma'narie kurumaa'au'nung-koo tee'. 31Ee'noko teing nuu'ariru'nung ma'dinku~noo' dua'koo botovuriaroo'naang. 32Ee'noko teketa due'ke mmau' pooro'navontu meru'arima otoroko' mii-koo navete-koo. Ee'noko teing ma'nari oreng Jiisuu'koo eentavariko' tumparii'naang pooro'navontu-koo. Ee'noko teie taura'puru'. 33Tee tee tenang ma'nari naning-eta bakoarira pooro'nanka-koo tumpariru', ee'noko tevontu pemue doonko koo'ariru' nuaru'koo bera ke'nuru'ariru' teke. 34Tenang teing pooro' bau'aariko'ninge ooaara kapoo' nkoaru'nung, mmariau' teing, ee'noko aung ee' oro' basiario' doorenang avitoitoi bereng-antavau'. 35Teketa nantoong berou'nung ooaava'naang tee kapoo' nkoaru'nung. Ee'noko Jiisuu'anko porora tee naning kune'au' ma'nari teieta tenkenau'nung Jiisuu'koo kau'kanoo' ba'nanuio' duaanavari ee'noko noru' matauari. Ee'noko teing avoreau'. 36Ee'noko teinge ooau'ninge tee nii'ning nauaariko' Jiisuu'ke taare-antavuu'na' tee naning ma'narie kurunkeau'nung. 37Teketa tee ookara nantoonge Kerasa'nameensi'kooninge due'ke otoroko'ninge nia'au'nung Jiisuu' teing-ankoita tenkenuu'naang pankainge avoro'ke aporo'urio' teing. Teketa tee napo' bakaasi-koo aa'earuu' toroaraa'naang. 38Teie naninge ma'narie sipau'nunge nia'uu'nung Jiisuu' nari' otoree'naang tee ninka, teka teie potevuu'nung aa'puma, 39“Dakanoo' osi tororarara tasi'antaveriaing Kumponinge baru' deepo' tampa' nkoruina'.” Ee'noko tee teketa tenkenura doorevurima nanuu'nung ookutunamono-koo teke osie Jiisuu'ke baru' deepo' tampa' nkovuu'na'koo. 40Teketa Jiisuu' nuaru'ke kato aveteka'koo toroarako nantoong karingai onkeonke'au'nung nempai otoko poio'. 41Ee'noko teka narung naning tee-anko pou' miring Jairus, pava dootuu'nava tanatanuka-koong narung, ee'noko Jiisuu'anko kau'kanoo' kinkinura eentavaru' bakanava-koo pava-koo poo'naang. 42Aung tee baurang nani masikani oto'evuko'nung, teni mare' kivora-ita kenaanka panka'noo'koo, teni ee'nani oki'naruu'kuio'. Jiisuu' teni oo-koo beko nantoong karingai paampa'aako' itoveema. 43Ee'noko teke nani manikuma otoko' tarumatearako'nani mare' kivora-ita kemare'ka-koo, aa'nani nankai'nanka-koo ookara bakaang boorinang o'siiviu', teka nii'narai taare-antavua'. 44Teni Jiisuu'koo dama'du pora komparu'nung bakaang mononopa'koong-koo kainu'koo, ee'noko namu'ke ereng takevuu'. 45Ee'noko Jiisuu'ke aa'puu', “Tee baie ning komung?” Tenang ookara penkempariko Piitai aa'puu', “Ovoring, da' karingai kororai da'koo iimparimang.” 46Teka Jiisuu'ke aa'puu', “Nii'nunge naninge taarevoo'naang komuio' iri' ning-eta tee-koo pare'arako mantompamira tee' minkuamaang.” 47Ee'noko tenang teni manikuma baku'aravaruu'nung noru'arara teni dankuranku'arama pora kinkinuu'nung tee-koo uro'kanoo', ee'noko ookara nantoonge taaravaio' sira'paru'nung arekee' komparu'na' ee'noko namu'ke taarevou'na'. 48Ee'noko Jiisuu'ke aa'puu' teni, “Ani ee, domang kuaa'doi otoaing. Da' dakaang baitoi taareroinani. Mooa ninka naniaing.” 49Tenang teni ninka karoresi otoko narung naning pou'nung tee naning pava dootuu'nava-koo pankaing bakanava-ankoita. Pora aa'puu'nung, “Daurang boo'paring. Nau-anta tamung pore'antaveauka'.” 50Teka Jiisuu'ke taaravura tee aung nauvuma aa'puu', “Aroreauka', masika'antaveko naro' teni taarevoo'naang.” 51Ee'noko tenang tee pava-koo pora teie nii'ning taura'puriaruu' kuung tung-koo, teka Piita ee'noko Jooni ee'noko Jeemisi dovang ee'noko baumararing tenie taura'puru'. 52Ee'noko ookara birong-nupoong biromparima ai'nontu'ariko oovurira aa'puru', “Birontariauka', ai' ani teni booa', teka tamung aatumaang.” 53Ee'noko teinge benkempau' tee, mono patorompuu' aa'nani noru'ai. 54Teka bireng teni-koong kompura teni bokuma aa'puu', “Tooto' daa'daravai.” 55Ee'noko bakaang tanuaang tenang toroaru' ee'noko teni deto i'amparu' namu'ke. Ee'noko kapoo' nai-koong avuree'naang nauvuretu'. 56Ee'noko teni baumararing bakei ta'ninuretu'nung, teka teie orokovuretu' nii'ning nauaarearoo'naang kapoo' nkoaru'nung-koo teke.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\