MAAKA' 12

1Jiisuu'ke nii'ning kara mirumiru' nauvurima aa'puru', “Naning narunge mintoong uaininau keempura parange korovui kaavane'uu', ee'noko dinkung nenke'uu' uaini mii'doma tenau-koong. Ee'noko napo' pava tarenava siarua' kanivuu'. Ee'noko napo' nii'ning nantoong tenau tare-antavurira nii'namensi'koo tenkenuu'. 2Ee'noko tenang batei sinang kavu'koong makotuio' teie narung bakaang botovotonaa' botovuu' teing-anko uaini tarenuka-anko nii'ning sinang baarauni-koong~ tenau-koo nkaevua'naang. 3Ee'noko teinge tare nkonukai tee botovotonaa' moo'aara bata'au' murasiavaama, tee baarauni avaava'. 4Ee'noko napo' narung botovotonaa' botovuu'. Ee'noko teinge bore' bape'aama maimaia'na' nkoau'. 5Ee'noko tenau-koo ovoringe napo' narung botovotonaa' botovuu'. Ee'noko teinge tee dupisi'au'. Ee'noko napo' mmau' botovotonaa'nuka tee' nari' nkoaaru' nariong mura'aarima, napo' nariong koonto' dupisi'aaru'. 6Ee'noko teing-koo asi'nara botovupeu'nung biruanisi bauring piaavumaung. Ee'noko asi'namu'koo deeko' tee bauring botovuu' tare-antavuru'ning-anko ee' noru'ura, ‘Aung-koo pa nnuring-koo amaiaa'oroo'naang.’ 7Ee'noko teinge tare nkonukai bii'ka kareaama aa'paako', ‘Aung tee barenku okovuaing. Aia', dupisi'ampiaing tee barenku okomuriaina'.’ 8Ee'noko teinge tee bauring kompaara teka dupisi'au' tee. Ee'noko uaininau-koo dama'du dua'au'.” 9Ee'noko Jiisuu'ke tana'urima aa'puru', “Enang tenau okonarai arekee' nkovuriaing? Teie aa' tee teing tare nkonuka-anko pora tavurima opuriaing, ee'noko nii'ning oko-antavuriaing. 10Dii'ke ee tee Daari Meekung-koong kara deeruerima dama' nkoaravaina' tasi'periaung aa'pui otoinoo'ka, ‘Tere' ee'nare' kapanare' pava kaninukai poore'aama dua'au'nare' ookutunava-koo e'manianare' tumanare' deempario' tasi'pau' dama'ke. 11Ovoringe tee' ee'na' nko-antavuu' ee'noko bakei ta'nimpaarii' niikaang duta-koo.’” 12Ee'noko teketa mirumiru'ke too'puru'nung tasi'parira boto naunukai ee'noko piristi'koo ovontunge taung besi'au' Jiisuu' dai'aavainavung, teka teing nantoong karika'koo avoreaara teka sipaara tenkenau'. 13Ee'noko botoaaru' teing Boto Keperuu'navitu ee'noko Eeroti' Bakanavitu Jiisuu'anko porora nii'ning tanatana'ke avakareaama tee dua'antana'koo. 14Ee'noko Jiisuu'anko porora aa'pau', “Nau-anta ee, nii'ke da' noru'dampiri otong naning masikung narung minku. Da' tee kapoo' naninge minkurupeu'ning tamung taarai. Ee'noko naning ankang noru'ea'. Kapoo' masikung narung Kumponinge nantoong pia-antavurimana' nauerimaung; 15Enang aung naumeriaing nii'ke Ju'nupoonge ee daurarong~ pankaing, Siisa'~, Rooma'nung, taakisi avu'koo makosi, ai' makosi deea'?” Ee'noko Jiisuu'ke tokompurira aa'puru', “Aming-koo daua'merimaang ai' ning taavi'merimaang? Teu mooni'nu iro' po'antaveriko ooampai.” 16Ee'noko teinge mooni'nu nau avaio' tana'urima Jiisuu'ke aa'puru', “Aung uu'aa' ee'noko aung miring baa bakaang?” Ee'noko aa'pau', “Daurarong Siisa' bakaang.” 17Ee'noko Jiisuu'ke aa'puru', “Tee tee averiaing kapoo' Siisa' bakaang, ee'noko kapoo' Kumponing bakaang Kumponing averiai.” Ee'noko tee' maku'urio' aa'na' ta'nimpariru'. 18Teketa napo' Noru' Pitunavitu~koo nii'ning Jiisuu'anko niania' ninka porou', boo'keta napo' daa' masika'antavaava'navitu. 19Porora avakareaama aa'pau', “Nau-anta, Mosesie aung boto daarimemuru'nung, ‘Tenang naninge ba'aang siraraavi'aresi naaroarako napo' baara'ma'nunge teni dama' moo'ura bataata-aape paroreai.’ 20Urikamu' tee namaia' naro'ka ~kenaanka-taa otoroko'nung. Ee'noko tutuna'nung nampeesiarara boo'paru' beurukaa' otorea'. 21Ee'noko teketa kenaanka-nunge napo' teni naaro dama'moo'ura parorea' boo'paru'. Ee'noko napo' beenaumo-nung tee' nkoaru'. 22Ee'noko teing ookara tee' nari', teka aing ~kenaanka-taa namaia' teni nampau'ning biurukaa' oto'evuria' boorou', ee'noko asi'na'moo teni manikuma boo'paru'. 23Ee'noko teing te'mung asirana'mung boo'nuka daa'ariaina'mung teni temaia'koo arera ba'aang deemparavainani? Ai' ookara ~kenaanka-taae nampau'nani teni.” 24Ee'noko Jiisuu'ke aa'puru', “Dii' bakei papaarararimaung, ai' dii'ke doma Daari Meekung ee'noko Kumponing bakaang purinto' noru'eria'. 25Nantoong dama'ke boo'keta daa'arira koosinung-nanka~ paning-nupoong-pina' nampeesiaria' otoroaing. 26Ee'noko tenaare-koo boo'keta napo' daa'naare-koo dii'ke ee deeruerima tasi'periaung Moosesie tee' nau-antamuru'na' Daari Meekung-koo daarivuu'navaro-koo? Kumponinge tuu'doi'navari tamung urusivuko'navari-eta karoma Moosesi aa'puu', ‘Ning tee Kumponing teing aing aa'ning biikaang: Eebaraami', Aisake', Jeekopi'. Teing ninka komeeri O'noi O'nomaung ning.’ 27Aung kara tee miru'noo' ee' otong: Ookara bakaning deempariri domantoo'nuka otorong Kumponing bakaang duta-koo, boo'nuka deea'. Dii' bakei daang noru'erimaing.” 28Narung boto-nau te' otoitaa' taaravuru' tana'eeko, ee'noko Jiisuu'ke Noru' Pitunavitu tampa' bari'uriko oovuu'. Ee'noko Jiisuu'anko pou' ee' tana'uu'naang, “Boto arera aa'na' pankaing ookara-ita?” 29Ee'noko Jiisuu'ke aa'puu', “Aung boto aa'na' pankaing masikung: ‘Dii' Isireeli-nupoong taaraveriai, Kumponing niikaang Ovoring tee narung masikung. 30Ee'noko dake piaaveaing Ovoring dakaang Kumponing teieta dakaang domang ootukunung ee'noko teieta dakaang uraang~ ootukunung ee'noko teieta dakaang onou ootukunung ee'noko teie dakaang purinto' ootukunung.’ 31Ee'noko kenaanka-nung boto aung: ‘Dake tee naning da'koo due'nung daka piaararamana' nari' tee' piaaveaing.’ Nii'nara boto otoa' aing-koo dau basi.” 32Ee'noko boto-naue Jiisuu' aa'puu', “Nau-anta, dake bakei tampa' minkueing. Tee' minkueina' nii'nara Kumponing otoa', tee narung. 33Ee'noko napo' naninge piaavuai Kumponing teieta bakaang domaang ootukunung ee'noko teieta bakaang norunoru' ootukunung ee'noko teieta bakaang purinto' ootukunung. Ee'noko oovunara piaavuai baka piaavaramana'. Aing boto meung-koo bakei tampa', dau basi teieta kau' karenaumo boonturomai tai-antavaamaung-eta ee'noko napo' avuavu' nii'ning Kumponing-koo.” 34Ee'noko Jiisuu'ke aung naning bakaang makumaku' mataa'ivui bari'uio' aa'puu', “Da' isipo' otoa' Kumponing bakaang muu'keta.” Ee'noko tenang-eta deto teing ookara nantoong avoreau' Jiisuu' nii'ning niania' nia'koo. 35Jiisuu'ke kara nauvurima pava dootuu'nava pankava-koo teing tana'urima aa'puru', “Arekee'koo boto naunukai aa'paamaung, ‘Tee naning Kumponinge tero Pako'pari'uu'nung~ nantoong domampuri tarevuriainoo'koo tee Deevita' bakanaving-koong deempari tavo'araa'naang.’? 36Ai' Deevita'ke baka Tanuaang Meekunge karantavuko~ aa'puu', ‘Teie Ovoringe nkaang Ovoring nauvuma aa'puu', “A' ning-koo tampavine-koo ba'naniai bera ninge dakaning too'de-nupoong dakaang kau'koo boonavete-koo siparampainoo'ke basi.’” 37Tee' minkuvuma Deevita'ke baka tee Pako'pari'nii' Ovoring Kumponing-pina' basi tampuu'nung. Enang arekee' napo' Deevita' bakanaving-koong tampaapeu'?” 38Ee'noko minkuvurima aa'puru', “Koonorariri otoriaing boto naunuka-koo mononopa' isikara ninka nanu'koo piavoromaing; nantoonge pankaing-antavaarii'naang pianuka baaveroma-nairu-koo. 39Napo' pava dootuu'nairu-koo ba'nava'nani'nanka tampeng-koo ba'naniaakoo' nantoonge ankampaaria'naang. Ee'noko paroro nainang tampoo' ba'nang-koo piavorokoo'. 40Naaroonku biikaang pavapo' bakiaa'aakoo', ee'noko kunsi isikananka nkoaakoo' nantoonge tampa' ooaarii'naang. Tee'koo biikaang kiimata bakei orara masikung.” 41Jiisuu' pava dootuu'nava pankava-koo karika'koo meu'ke ba'nanui oovurio' nantoonge mooni' dua'au'. Ee'noko manee-nupoong mau'ke mooni' deto dua'au'. 42Ee'noko nii'nani naaro ata'oi' porai'nang mooni'ning keura dua'uu', baru' mooni' masikeng deea', nau toea' pina' basining. 43Ee'noko Jiisuu'ke bakaning barevare-nupoong naro' bokuvurira aa'puru', “Masika' ninge naurampimang, anie naaro ata'oi'ke bakei bauta' masikung sipuing ookarai dua'aining-eta dau basi. 44Narionge masika' daang-pina' dua'aing mooni' mmau' oto'evuritaa', ee'noko teni bakei bane ata'oi'ke teka ookara-koo oto'evuining dua'uing bakaning taamang moo'siipeu'ning.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\