MAAKA' 14

1Te'mung Taamang Baari'koong~ ee'noko tee Paroro Iisiropa ke'munta doong deto otoko naiaako'na'mung, piristi'nuka-koo ovontung ee'noko boto naunuka mumunsiariru' Jiisuu' aavavaama moo'aara dupisi'koo. 2Ee'noko teinge aa'pau', “Na'moo paroro ninka nkoampiauka' nantoonge karingai turamaari'neenga.” 3Teketa tee Jiisuu' teke Beetani-namono-koo otoko tee Saimoni' tero oramuu'po'nung bakanava-koo kuunge. Ee'noko tenang Jiisuu' teke taamang banto'domai ba'nampario' nani manikuma tee-anko pou' duuninaro' moo' pankaing-koonaro' nkavui. Ee'noko tenie pora Jiisuu'koo bore'koo dau dakovuu' teke taamang banto'domai ba'nampario'. 4Ee'noko nariong iiravorora bii'ka kareaama aa'pau', “Anie aung duuni aming-koo kera'pumaang tamung? 5Aung duuni baavevui dei beenaumo daaku' nopa'ke moo'aapeu' ee'noko mooni' ata'oi'nuka avuripeu'.” Tee' nari' mamairoarima poore'au' teni. 6Ee'noko Jiisuu'ke aa'puru', “Teni siperiai. Dii'ke aming-koo pore'antaverimang? Anie tee kapoo' tampara masikung ning-koo nkovuing. 7Dii' ninka ata'oi'nuka teing doong kante otorimaatoaining nari'. Nii'nang piarorira pakuereripeu'. Teka ning tee doong kante dii' ninka o'noriauka'nung. 8Anie kapoo' makosina' nkovuing. Anie ning-koo duuni mme'ka dakovuing maamu-antamuma ning dako'maavaina'mung-koo. Tenie duuni koo'uing nkaang mono dako'koo maamu-antavuma. 9Masikung naurampimang: Are'ke tokoi ookara kansi'koo tee tampara doorenang daankiaavainoo'ke tee kapoo' anie ning-koo nkovuing minkuaama ani norunoru'aavaing.” 10Teketa Judasi Kerio'nara Jiisuu' bakaning nanai'keta kenaanka-koo narung nanuu' piristi'nuka-koo pankainuka-anko nari' mumunsiaara teing-anko sivuu'naang. 11Ee'noko teinge taaravaara bakei dotuariru'. Dotuarira tee mooni' teinge avu'koo tampau'. Ee'noko teie batei ee'noko taung besi'uu' Jiisuu' sivuaina'. 12Tutuna'na'mung tee-koo paroro Ju' biikaang berete' iisiropa-koong basiaru'. Te'mung ee'na'mung doong sipisipi' kampia pareka Taamang Baari'koong-koo tavaariko'na'mung, ee'noko te'mung basiario' bakaning barevare-nupoonge Jiisuu' aa'pau', “Dake nii' are' merira tee Taamang Baari'koong~ maamu-antavampira naiampii'naang piaromaang?” 13Ee'noko Jiisuu'ke bakaning barevare-nupoong-koo kenaankara botovuretu' aa'purema, “Bereta osi pankaing-koo bereai. Ee'noko naning narunge utau ntong-po'nung kuru-koo ipampui nanuko kune'dureaing. Ee'noko tee siomperesi bereai. 14Pava-koo tumparako siomperesi bereta teva' okonara aa'pereai, ‘Teie nau-antai aa'puing, “Nkanavaro are' otong paroro nai-navaro nkaning barevare-nupoong ninka?” ’ 15Ee'noko teie daunavaro pankavaro tarepa ee'noko ba'nava'nang-po'navaro naurureai. Ee'noko tevaro-koo kapoo' maamu-antavereai nii'koo makosi.” 16Tee' nauvuresio' tenaanka tenkenuretu' osi pankaing-koo. Basiareta ookara kapoo' Jiisuu'ke nauvuretu'na' oovuretu'. Ee'noko tenaankai maamu-antavuretu' tee Taamang Baari'koong. 17Ee'noko muumpuio' Jiisuu' teing ninka nanai'keta kenaanka barevare-nupoong ninka porou'. 18Ee'noko tenang taamanaama Jiisuu'ke aa'puru', “Ninge masika' nauramping, dii'koo nari' taamanampimaatomaunge tee tooka kompui ning too'de-nupoong-koo simuaing.” 19Ee'noko teing domang manki' tutumparima naruna' doompeitaa' nia'aama aa'pau', “Baie? Ai' pa ninge?” 20Ee'noko Jiisuu'ke aa'puru', “Dii'koo narunge nari' utau-koo toonampematomaunge. 21Ning Tee Naning-naumpo' Paning-etaing moompaing Daari Meekung-koo minkuau'na', teka piaaru' masikung tee naning tooka kompui kare-nupoong-koo ning simuaing. Tora'kuainung tee. Ponto'aravaruu'nung dei bakei tampa'.” 22Ee'noko tee' taamanaama Jiisuu'ke berete'nu nkavura, biraankevuma, pisi'ura teing avuru' aa'purima, “Nkaveriai, aung tee nkaang mono makosi.” 23Tee'pura napo' uaininareng avaako nkavura kompui tampa' tampura Kumponing-koo teing avuru', ee'noko teing ookara teru'koo naikau'. 24Naiaako aa'puru', “Aung tee nkaang ereng nerakung kara naroong-anta pinka'anta-koong makosi, mmau' nantoong domang-anta-koo dakoaravaing. 25Masikung naurampimang, aung uaini-koo napo' naiampauka'nung bera nerakung-koo naikampainoo'ke basi Kumponing bakaang muu'koo.” 26Ee'noko tee' minkuvura kenanavu kenavau' ee'noko danto tenkenau' Olive'po'namii-aape. 27Jiisuu'ke aa'puru', “Dii'ke ookarai ning si'merira koo'darii'naang Kumponinge tero minku bakevuu'na' Daari Meekung-koo aa'puu'na', ‘Ninge tee sipisipi' tanatanung tavanko teing sipisipi'nanka teing avitoitoi purarenka'ariaining.’ 28Teka ning boo'keta daa'marara Kaaleli'nameng-koo meaing dii'koo uro'ke.” 29Ee'noko Piitai kara maku'uma aa'puu', “Ninge tee bakei da' si'dampauka'nung bane ainge nii'ninge si'daako.” 30Jiisuu'ke maku'uma aa'puu', “Ninge masika' nauramaang, e'mung ee'na'mung muunga kokoree' kemu'kana' koo'kuaruko da' beemu'pie penkentaravaing ni'ninka nari' o'noremaung-koo.” 31Ee'noko Piitai aa'na' karoma bari'uma aa'puu', “Ning tee da'koo penkemaravauka'nung bera da' ninka moompeainge.” Ee'noko ookara teing nii'ning barevare-nupoong tee' nari' kareau'. 32Ee'noko berora ketsemani tampaako'noo' tavo'ariru'. Ee'noko Jiisuu'ke bakaning barevare-nupoong aa'puru', “Anke ba'nantaririo' ning anka' mera kunsimaraa'naang.” 33Ee'noko Piita dovang Jeemisi, Jooni bokuvurira berou'. 34Ee'noko bakaang domang aa'na' manki'oitaa' oraka' dee'ou'. Ee'noko aa'puru', “Nkaang domang orarunsie bakei boo'pina' dee'moing. Anke tanatarariri otoriko.” 35Teketa kato oki'noo' bera te' doonko kinkinura kansi'koo teke kunsiaru' tee batei arikung divu'antavuu'naang makosi deeko', aa'puma, 36“Mma', Mma', da' makosi ookara kapoo' nko-koo. Aung kiimata koong kaapu baari'antameai, teka kapoo' ninka piamomaung makosi deea', kapoo' daka piaromaung deeko' makosi.” 37Ee'noko teketa toroaru'. Ee'noko teing beenaumo pe'numpuru' aasiaako, ee'noko tee Piita aa'puu', “Saimoni', da' ee aasii otong? Da' ee makosi deea' oki'noo' batei tanatarari oto'koo?” 38“Tanatarariri otoriai kunsirarima parapaara-koo dua'dari'neenga, ai' domange tee piarori otoritaa' diikaang mono aruaru'dorimang.” 39Ee'noko napo' kato bera kunsiaru' iro' minkuvuu'na' karoma. 40Ee'noko napo' pora tee' teing aasiai otoroko oovuru', duta aasi'ke tavurio'. Ee'noko teinge Jiisuu' maku'na' paa'au'. 41Ee'noko napo' beemu'pina' pora aa'puru' teing, “Dii' ee mme' uaarorima aasirimang? Enang makotuing. Batei enang tavo'kung. Ning Tee Naning-naumpo' Paning-etaing tooka kompui naninge simuu'naang nantoong oreng biikaang bireng-koo. 42Aia', daa'darira meriai. Ooveriko naning baavemuing aung enang pomaang.” 43Ee'noko namu'ke tee Jiisuu' tee' karoi otoko tee Judasi pou' teing-koo nanai'keta kenaanka-koong narung nantoong karika' ninka bainatu ee'noko ta'baka dovang nkavaitaa' botoaario' teinge: piristi'nuka-koo ovontung ee'noko boto naunuka ee'noko pankeu' urantanuka. 44Teie tooka kompui Jiisuu' kare-nupoong-koo sivuu'naang tee taa'ni'anta maamu-antavuu' aa'puma, “Tee naning ninge nuunuampaing tee ee'nara naning dii'ke bokotaanierira dai'erira baramperiaing.” 45Ee'noko Judasi basiarara namu'ke Jiisuu'anko bera aa'puu', “Nau-anta Pankaing!” Ee'noko nuunuvuu'. 46Ee'noko Jiisuu' tanka'ke pinka'ai moo'au' tee. 47Ee'noko due' donkonai otorou'ning-koo narunge bakaang bainatu barampura piristi'koong pankaing bakaang botovotonaa' teka'puma dome' ete'uu'. 48Ee'noko Jiisuu'ke karoma aa'puru', “Dii'ke ee ning tavu' nkoaama bakiaa'kamaung deemerima bainatu dovang ninka ankonu' aa'ning nkaveri poring ning dai'merii'naang? 49Doong kante ning tee dii' ee'ning ninka o'nori dootuu'nava pankava-koo nau-antamaramaung teka teke doonanairu-koo o'noko dii'ke ning dai'meriaung. Teka koonto' Daari Meekung-koong kara dupearavaing.” 50Ee'noko tenang teinge ookara bakaning barevare-nupoonge teka sipaama koo'ariru'. 51- 52Ee'noko narung naning nemaka baarong kakaarai duaanisie Jiisuu' siompuko teinge moo'aako teie duaana sipura simpeng mmaruu'. 53Ee'noko Jiisuu' piristi'nuka biikaang-anko be'antavau' naro'ariru'noo' piristi'koo ovontunuka, pankeu'koo urantanuka ee'noko boto naunuka. 54Piitai dama'ke isipo'keta kaarie sipurima siompuru' ee'noko tumparu' piristi'nuka biikaang pankaing bakanava'koo uro'mang, ee'noko teke Ju' biikaang piatooronuka~ ninka nari' ba'nampariri nta'koo ankavoroko'. 55Ee'noko piristi'nuka-koo ovontung ee'noko ookara koompaara'navitue kapoo' Jiisuu'ke nkovuu'nung-koo kara besi'au' Jiisuu' tuumpi-kooning kara daa'aara deeko' Jiisuu' dupisi'aava'naang. Ee'noko teinge kapoo' daa'aava'. 56Nantoong mmau'ke Jiisuu' daang dai'navimpau' dua'anta-koo, teka biikaang minkunaa nari' deea'. 57Narionge donkonaama daang minkuaama aa'pau', 58“Nii'ke taaravampirio' aa'puu', ‘Ninge pava dootuu'nava pankava tanka'ke nkonisinava' turampamira napo' beenang doong-koo nii'nava kaniampaing nantoonge tanka'ke nkonii'nava deea'.’” 59Teka ainge biikaang minkunaa nari' minkuaavaruko'. 60Ee'noko piristi'nuka biikaang pankaing meu' donkonura ookara-koo uro'kanoo'ka Jiisuu' tana'uma aa'puu', “Da' ee bari'na' oto'derua'? Sira'daravai aung-koo tuumpiraamaung-koo!” 61Ee'noko Jiisuu' tamung ka'duuari otoko'. Oki'noo' karoa'. Napo' piristi'nuka biikaang pankainge tana'uma aa'puu', “Da' ee tee Kumponinge tero Pako'pari'nii' nii' domameri taremeriainoo'koo, Kumponing Biraanke Bauring?” 62Ee'noko Jiisuu'ke maku'urima aa'puru', “Ee', ning aa' tee. Ee'noko due'ke tee ning tasi'meriaing ning tee ee'nung, Tee Naning-naumpo' Paning-etaing Daari Meekunge kamo'ke depeto pora ookara kansi' tarevumaatoainung naururimaung. Ai' ning tee' nari' moko dii'ke oomeriaing, Kumponinge tee ninka iri' okora'noo' ba'nang-antamuio'.” 63Ee'noko piristi'nuka biikaang pankaing iiravora bakaang mononopa' dere'uma aa'puu', “Nii' nantoong aung-koo kapoo' minku-koo piamoria'. 64Kumponing akapeu'uko taaravering deeko' arekee' matauerimaang?” Ee'noko nari' kareaama poore'au', ee'noko aa'pau', “Boo'anta-koong, oraka' karomaung.” 65Ee'noko narionge tenang-eta tutupaa'aako'. Ee'noko duta baaronge dai'aara tavau' aa'paama, “Iro' tarampeerarama~ mansi'dari naumeriai, ‘Baie pa tarumang?’” Ee'noko teinge piatooronukai moo'aara tanko'pau'. 66Tenang Piita pava-koo dama'du-navaro-koo otoko Piristi' Pankaing bakaning-koonani nerai'na' bautara pou'. 67Ee'noko Piita ankavoko oovuu', ee'noko koonto' tee oovuitaa' tenie aa'puu', “Narung dake Jiisuu' Nasareti'nung ninka otorimaung.” 68Ee'noko Piitai penkemparama aa'puu', “Ning aa' noru'marava' dake minkumeina'.” Ee'noko Piita karanaang-aape diiri'aru'. Ee'noko tenang kokoree' karou'. 69Ee'noko tenie bautarai napo' oovura due' donkonai otorou'ning nauvurima aa'puru', “Aung teing-koo narung.” 70Ee'noko Piita napo' penkemparu'. Ee'noko napo' pankaroompuaruko teinge nantoonge teke donkonai otoroko'ninge Piita tuumpiaama aa'pau', “Bakei da' teie, teing-koo narung masika', ai' da' Kaaleli'na' karemang.” 71Ee'noko Piita baka barakosi'arama maraka-antavarama aa'puu', “Ninge tee naning noru'ampa' dii'ke minkuerimatomaung.” 72Ee'noko namu'ke kokoree' koo'kuu' kemu'kana'. Ee'noko Piitai tenang noru'uu' Jiisuu'ke minkuvuma aa'puu'na', “Kokoree' mme' kemu'kana' koo'kuaruko da' penkentaravaing ni'ninka nari' o'noremaung-koo beemu'pie.” Ee'noko tee' noru'urai'nange biromparu'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\