MAAKA' 15

1Tero maatanang teing piristi'nuka-koo ovontung pankeu'koo urantanuka, boto naunuka ee'noko ookara koompaara'navitu naro'ke mumunsiariru'. Ee'noko teketa Jiisuu' dai'aara tavo'au' Pailati'anko. 2Pailati'ke tana'uma aa'puu', “Da' ee Daurarong~ Ju'nupoong Biikaang?” Jiisuu'ke bari'uma aa'puu', “Masikung minkuemaang.” 3Ee'noko ookara piristi'nukai kapoo' avutevu'koo tuutuau'. 4Tuutuaako Pailati'ke napo' tana'uma aa'puu', “Arekee', bari'earoo'naang? Taaraveko mmau' kapoo'koo tuumpiraamaang.” 5Ee'noko Jiisuu'ke napo' kara-koo nii'naare maku'evua'. Ee'noko tee'koo Pailati' aa'na' ta'nimparu'. 6Ookara mare' kante-koo Taamang Baari'koong-koo~ Pailati'ke kiimata-ita narung simpiri'antaevuriko' nantoonge tana'aako. 7Ee'noko te'mung batei-koo naning miring Barabasi kiimata-koo otoko nariong ninka ovo'ma' turampaako'ning ninka, turampeema naning dupisi'au'ning. 8Ee'noko nantoong naro'ariru' Pailati'ke tana'koo mare' kante nkovuko'na' nkovua'naang. 9Ee'noko Pailati'ke tana'urima aa'puru', “Teka dii'ke aung Ju'nupoong Biikaang Daurarong ninge simpiri'anta-koo ee piarorimang?” 10Tampa' noru'uitaa' ai' piristi'nuka-koo ovontunge Jiisuu' tee mamairo-ita tee-anko tavo'au'nung. 11Ee'noko pankeng piristi'nukai nantoong tukoaaru' Pailati'anko bokiaako, Barabasi narung simpiri'antavuko teing-anko po'koo. 12Ee'noko Pailati'ke napo' nantoong nia'urima aa'puru', “Teka ninge arekee' nkoama'naang piarorimaang aung Ju'nupoong Biikaang Daurarong?” 13Ee'noko teinge bokiaama aa'pau', “Aa'barata'koo taakaveaing.” 14Ee'noko Pailati'ke aa'puru', “Teka aming orara nkovuing-koo?” Ee'noko tee' minkuvuio' napo' baru' aa'na' bokiaama aa'pau', “Aa'barata'koo taakaveaing tee.” 15Ee'noko Pailati'ke nantoong pinau-anta-koo piavora Barabasi simpiri'antavuu' teing-anko po'koo. Ee'noko Jiisuu' mura'koo botovuru' Pailati'ke, ee'noko avuru' aa'barata'koo taaka-koo. 16Ee'noko piatooronukai Jiisuu' ovo'ma' bakanava'koo kuung tung-antavau'. Ee'noko ookara bii'marang naro' po'koo bokuaaru' tee akapeu'aava'naang. 17Ee'noko mononopa' isikung dauraronuka biikaang-pina' iiraampumaung kurumpau', ee'noko baakopo mo'ming kunikunisi-koo nkoaara tee-koo bore'koo kurumpau' dauraronuka kurumpaarimana'. 18Ee'noko tenang atatai'aako' aa'paama, “Tampara masikung, Daurarong Ju'nupoong Biikaang!” 19Ee'noko bore'koo mura'au' bana'ke tutupaa'aama, ee'noko miinge keemparima kinkinaako' Jiisuu'koo. 20Ee'noko akapeu'aakotaa' mononopa' iiraampumaung kiru'au', ee'noko bakaang mononopa' napo' kurumpau' tee-koo. Ee'noko tenkeng-antavau' aa'barata'koo taaka-koo. 21Ee'noko beroma taunga naning miring Saimoni' kune'au' tamung pora'keta pora tankinuko, ee'noko botoau' Jiisuu' bakaang aa'barata' poru'koo. Aung Saimoni' Sairini-nung, Aleksanda' namainta Ruupasi beuma. 22Ee'noko teketa Jiisuu' tavo'au' Kolokata' tampaamanoo', miru'noo' Makupi'noo'. 23Ee'noko teka te' basiarira, teinge Jiisuu' uaini bankinie pitunisi miring maara' ninka Jiisuu' avu'koo paaravau'. Ee'noko nai-koo kupi'ou'. 24Ee'noko tenang Jiisuu' aa'barata'koo taakavau'. Baaronanka bakaang bii'ka-koo tankee'eera kapoo' deikoo'koong nkoaama, ee' noru'aitaa' baie pa aung mononopa' nkavuu'naang? 25E'moo duaa' sirang poio' bi'au' aa'barata'koo. 26Ee'noko daua aung kara tuumpiau'naare daariau', JU'NUPOONG BIIKAANG DAURARONG. 27Ee'noko Jiisuu' ninka nari' nii'naanka mutaa'o nkora aa'barata'koo taakavaaretu', narung tee-koo tampavine-aape, ee'noko narung mare'aanavine-aape. 28Ee'noko enang Daari Meekunge minkuvuma aa'puu'na' dupearu', “Oreng ninka naro'ka tapo'nisi.” 29Ee'noko nantoong teke tankinaako'ninge siisiai tankinaako', koovi'aama. Ee'noko aa'paako', “Ei, da' tee pava dootuu'nava pankava pesi'era napo' doong beenange kaniepeu'nung tantaramaung. 30Enang daka teketa aa'barata'keta dipi'darara sirarara domaang moo'daravai!” 31Napo' tee' nari' teinge piristi'nuka-koo ovontunge, ee'noko boto naunukai akapeu'aako' tee, aa'paama, “Aunge tee nantoong oovuning domaang moo'urikoo', teka baka domaang moo'koo makotua'. 32Aung Kumponinge tero Pako'pari'nii' nantoong domampuri tarevuriaing-koong, ee'noko Daurarong Isireeli-nupoong Biikaang, enang aa'barata'keta depeto siaravai ooampira masika'antavampiaina'.” Ee'noko napo' tenaanka tee ninka nari' taakavaaretu'naankai Jiisuu' poore'uretu'. 33Ee'noko duaaki'nang mutaanange ookara kansi' tunumparavaruu' bera kamunoo'ke basi. 34Ee'noko kamunoo'uio' Jiisuu' aa'na' karoma osinung karai aa'puma, “Eloi, Eloi, Lama Sabakatani.” Kuunoo' aa'puitaa', “Nkaang Kumponing, nkaang Kumponing, ning dake aming-koo si'meing?” 35Ee'noko nii'ninge nantoonge teke donkonai otorou'ninge tee' taravaara aa'pau', “Taaraveriai. Eliasi bokuvumaang.” 36Ee'noko narung kua'parara kapoo' uaini kaaveerii'koo du'mumpura bana'koo dai'antavura Jiisuu'ke musi'koo toong-antavuu' aa'puma, “Iro' ooampiai, Eliasie pora aa'barata'keta sing-antavuaing deeko'.” 37Ee'noko Jiisuu' tenang aa'na' bokuma asi'namu' domaang oparu'. 38Ee'noko tee baarong pava dootuu'nava pankava-koong, meekavaro ku'nung, meu' ke'me'aru' a'dei'keta depeto dere'arama bera a'doong kainu'. 39Ee'noko tenang teie piatooro daaku' tarenarai Jiisuu'aape bere'arama donkonui tee'puko taaravura ee'noko tee' boo'paru'na' oovura aa'puu', “Aung bakei masika' Kumponing Bauring!” 40Ee'noko nii'ning maniku'ke isipo'keta ooai otorou'. 41Teing-koo nii'nani Meeri' Ma'dala-nani, ee'noko nii'nani napo' Saalome', ee'noko napo' Meeri' nemakara Jeemisi namainta Joosesi beuko. Aing teing maniku' tenang Jiisuu' Kaaleli'ke otoko siompaama pakuaako'ning kapoo' apuka'parako'ning-koo. 42Te'mung Doong Uaana'mung-koo maamuna'mung, muung-aapevuio' Doong Uaana'mung due'uko, naning miring Josepa' Arimatea'nung tavo'aru'. Josepa' tee narung koompaara'navitu-koong pankaing Kumponing bakaang muu' donkonuko oovuu'naang nempuko'nung; 43Avoroa' Pailati'anko bera tana'uu' Jiisuu'nung mono nka-koo. 44Ee'noko Pailati'ke taaravura Jiisuu' bou'na' aa'puu', “Teka ee boo'paring, ai' boo'parava'?” Teketa komanda' bokuvura tana'uma aa'puu', “Jiisuu' ee masikung boo'paring?” 45Ee'noko Pailati'ke komanda'nung kara taaravura Jiisuu' masikung bou'na' taura'puu' Josepa'ke mono nka-koo. 46Ee'noko Josepa'ke pankaing baarong kakaara moo'uu' Jiisuu'nung mono nopa'koo, ee'noko aa'barata'keta sing-antavura teie baaronge kakaarai nopa'uu'. Ee'noko kuvi dako'doma boia'koong nenke'au'nung-koo kuung sipura karanaang kapang kaavororii' kovempura ku'numpuu'. 47Ee'noko Meeri' Ma'dalanani, Meeri' Joosesi bauko tenaankai tampa' keperuu' uresi Jiisuu' bempau'noo' oovuretu'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\