MAAKA' 9

1Jiisuu'ke napo' karoma aa'puru', “Teka ninge masikung naurampimang, Dii'koo nariong anke otorining dooria' ooverio' Kumponing bakaang Muu' basiaravaing tee ninka purinto'.” 2Ee'noko ~na'mung-taa doong tankinuio' Jiisuu'ke Piita dovang Jeemisi ee'noko Jooni bokuvuritaa' bii'ka iu' isikara-koo deto koinau', ee'noko teke otoroi ooaio' Jiisuu'nung mono nii'na' paariaru'. 3Bakaang mononopa' aa'na' kakaravora siisiou'. Naning otoa' duu'pura tee' oro'antavupeu'nung. 4Ee'noko Jiisuu' bakaninge ooau' Eliasi ee'noko Moosesi nari' kareaako Jiisuu' ninka. 5Ee'noko Piitai karoma Jiisuu' aa'puu', “Nau-anta Pankaing ee, bakei tampa' nii' anke o'norimaang. Aia', nii'ke beevaari bare kaniampiai: nava' da' dakanava', nava' Moosesi bakanava', ee'noko nava' Eliasi bakanava'.” 6Aing teing avoreaara minkuvupeu'ning otoaruko aung minkuvuu'nung. 7Ee'noko teka kamo'ke daka'puru', ee'noko teketa auronge karoma aa'puu', “Aung tee nnuring ninge piaavamaung. Taaraveriaing tee.” 8Ee'noko da'deng avitoitoi ookaama naning ooaava', Jiisuu' narung teing ninka otoko ooau'. 9Ee'noko iu'keta depeto siarima Jiisuu'ke teing potevuru' kapoo' ooau'ning nantoong nauaariaroo'naang bera Tee Naning-naumpo' Paning-etaing booainoo'keta daa'aravainoo' basi. 10Ee'noko teinge Jiisuu' bakaang kara meumpau', ee'noko bii'ka kareaama aa'paako', “Aunge aming kapoo' boo'keta napo' daa'aravaing tampumang?” 11Ee'noko Jiisuu' tana'aama aa'pau', “Aming-koo boto naunukai aa'paamaung Eliasi dama' tee tee-koo Kumponinge Pako'pari'nii'koo uro'ke poaing?” 12Ee'noko Jiisuu'ke bari'urima aa'puru', “Masikung, Daari Meekunge aa'pui otong, ‘Eliasi tutung poaing ookara kapoo' maamu-antavua'naang.’ Ee'noko Daari Meekunge napo' ning-koo aa'pui otong, ‘Tee Naning-naumpo' Paning-etaing aa'na' sisikeera kompuaing poore'aako.’ 13Teka iro' ninge naurampiai. Eliasi tee masika' tutuna' pou'nung, ee'noko nantoonge tee-koo oraka' piavorou'na' nari' nkoau' tee, Daari Meekunge minkuvui otoina'.” 14Ee'noko Jiisuu' ninka iu'keta siarima nii'ning barevare-nupoong meu'paaru', ee'noko napo' nantoong karika' kune'aaru', nariong boto naunuka Jiisuu' bakaning barevare-nupoong ninka mantekaveeko. 15Ee'noko namu'ke Jiisuu' ooaara bakei ookara ta'nimparira kua'pariru' tee-anko onkeonke'aava'naang. 16Ee'noko Jiisuu'ke bakaning tana'urima aa'puu', “Dii' aming-koo mantekareerimang?” 17Ee'noko naninge karika'koo meu'keta bari'uma aa'puu', “Nau-anta ee, ninge nnuring da'anko tavo'ama moing ma'naang orara otoi kara kereng-antavuu'nung. 18Teie ma'naange tavuma kansi'koo kosi'uko ka'buairavarama kakirinkuarakoo', ee'noko bakaang mono ta'naa'okoo'. Ninge dakaning barevare-nupoong tana'aransio' tee ma'naang bata'koo makosiaavaruing.” 19Ee'noko tenang Jiisuu'ke aa'puru', “Nko dii' masika'anta otoriainge, koontariaing, are' basinaroonge dii' ninka nari' o'norimaatoainge dooroontampiri? Po'antaveai tee oki'nara ning-anko.” 20Ee'noko tenang po'antavau' Jiisuu'anko. Ee'noko ma'naange Jiisuu' oovura namu'ke tee nemaka kanu'antavuio' dankuranku'arama kansi'koo dua'arara korimparu' ka'buaa'ke sisi'arama. 21Ee'noko Jiisuu'ke bauma tana'uma aa'puu', “Aung arekee'ning doonge tee' nkoaramaung?” Ee'noko baumai bari'uma aa'puu', “Oki'na'noo'keta. 22Mmau' doonge ntong tovang-koo nta' dua'antavukoo' dupisi'koo kevi'uma. Da' makosi deeko' piaamerira pakumeriai.” 23Ee'noko Jiisuu'ke aa'puu', “Arekee'koo ning makosi deeko' tammemang, ai' teie da' makosi deeko'. Ookara kapoo' arika'parava' naning-koo Kumponing masika'antavumaung-koo.” 24Ee'noko tooto'ke bauma namu'ke bokuma aa'puu', “Masika'antavansing. Makotumparuko deeko' pakumeaing.” 25Ee'noko Jiisuu'ke nantoong karika' porora naro'ariko oovurira tee ma'naang orara aka'puma aa'puu', “Da' kipau ee'noko amako ma'naang botoramaang naning-eta bakorarara tenkeng-koo ee'noko napo' tee-koo kuung beauka'.” 26Ee'noko tenang ma'naang uiarama naning kanu'antavura sipuu'. Ee'noko nemaka bakei davoru-pina' oro'pario' nantoonge aa'pau', “Aung aa' boo'paring.” 27Ee'noko Jiisuu'ke aung naning nemaka bireng-koo kompura deto donkong-antavuio' donkonuu'. 28Ee'noko Jiisuu' teketa pava-koo tumpario' bakaninge barevare-nupoong makenge tana'aama aa'pau', “Arekee'koo nii'ke ma'naang bata'koo makotumpia'?” 29Ee'noko Jiisuu'ke bari'urima aa'puru', “Unkumuari kunsi narunge deeko' temurii' bata'koo makosi.” 30Ee'noko teketa tenkenaara Kaaleli'namenge berou' makemparitaa', bii'ka bire'ariri bakaning barevare-nupoong nau-anta-koo. 31Ee'noko aa'puru', “Ning Tee Naning-naumpo' Paning-etaing tee nkaning-koo navumainuka-koo narunge tooka kompui simuu'naang nantoong oreng biikaang bireng-koo. Teinge dupisi'maavaing, teka beenang doong tankinuko napo' domamarara daa'maravaing.” 32Ee'noko teinge nauvurio' tasi'paava', ee'noko napo' amaiaa'orou' tana'koo. 33Ee'noko Kapaneume' tavo'arira Jiisuu'ke bakaning tana'urima aa'puru', “Dii' taunge aming mantekavering?” 34Ee'noko kareaava', ai' taunge nanaama mantekaveema aa'pau', “Nii'koo baa pankaing?” 35Ee'noko Jiisuu' ba'nanurai'nange bakaning nanai'keta kenaankara bokuvurira aa'puru', “Naning paninung muu'koo uro'nara deemparaa'naang piavora deeko', baka enang ookara-koo dama'du siparara biikaang pakupakunung otoai.” 36Ee'noko Jiisuu'ke tooto' kompura uro'kanoo' teing-koo donkong-antavuu'. Ee'noko tanka'ke boko'ura aa'puru' teing, 37“Baa tee naning ning nkaang miring-koo narung tooto' oki'nara aung-pina' oro' onkeonke'uainge tee ning onkeonke'muaing, ee'noko ning narung deea', naning ning botomuing onkeonke'uainge.” 38Joonie aa'puu', “Nau-anta, nii'ke naning ooampiring dakaang miring-koo ma'nari bata'uriko. Ee'noko ooampira poteampiri tee nii' ninka nari' da' siontuaung-koo.” 39Ee'noko Jiisuu'ke bari'uma aa'puu', “Poteveriauka' tee. Naning nkaang miring-koo kuunge kapoo' purinto' nkovura namu'ke oraka' minkumuarupeu'. 40Baa naning nii' too'demuriaung tee pakumurimaung-pina' noru'ampiaing. 41Ee'noko noru'eriai naning oovununge dii' ntong aruriko deeko' Karistoo' bakaning tantaririo' teie bakaang moo' divu'uauka'nunge. 42Baa tee naning aing toire' ning masika'antamaamaing-koo narung dua'antavuaing tee-koo orara aarumo-koo deeko' tee tee piaaru'. Tee' oro' naning baukoi paravuaruu'nung dei tampa', ai' Kumponinge aa'na' kiimatavuaing tee. 43Ee'noko dakaang tanka'ke dua'antaruko napu'daravai. Tampa' masika' tanka'nanaang ninka domaang otoi-oto'noo' beaing, ee'noko tanka' kenaanta ninka tampa' deea' mosianung-aape nanu'koo. 44Tee' aa'nomanoo' kiki'nanka booroa'noo'ke ee'noko nta' siri'arava'noo'ke. 45Ee'noko dakaang kau'ke dua'antaruko napu'daravai. Tampa' masika' kau'nanau' ninka domaang otoi-oto'noo' beaing, ee'noko kau' kenau'ka ninka tampa' deea' mosianung-aape nanu'koo. 46Te' aa'nomanoo' kiki'nanka booroa'noo'ke ee'noko nta' siri'arava'noo'ke. 47Ee'noko duta narutai tapiri'antaruko pasi'darara dua'eai. Aa'na' tampara duta naruta ninka Kumponing bakaang muu'koo tung-koo ee'noko duta kerutara ninka tampa' deea' mosianung-aape dua'koo. 48Te' aa'nomanoo' kiki'nanka booroa'noo'ke ee'noko nta' siri'arava'noo'ke. 49Nii' ookara teing meeka'mariri Kumponing-koo boontunang deemarii'naang nta'ke miang-pina' taimuriko, Daari Meekunge minkuvui otoina'. 50Miang tee kapoo' tampara, teka miang-koo tarii'noo' paa'arako arekee' napo' naninge tarii'antavupeu'? Makotua'! Tee'koo, dau basina', ning-koo aroo'dariri ima'dariaing, ee'noko meekupoong masikeng otori pinka'darima nari' mooarariri otoriai.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\