MAATIU' 10

1Jiisuu'ke teing nanai'keta kenaankara bakaning barevare-nupoong tee-anko bokuvurira taura' avuru' makosi-antavurima ma'nari oreng bata'koong ee'noko napo' siipananka amutemurii' taare-anta-koonge. 2Aing teing mirinanka teing nanai'keta kenaankara kara okovuri nkanuka biikaning: Tutuna'nung Saimoni', nii'noo' Piita, ee'noko teie baara'ma'nung Aanduru'; napo' Jeemisi, tee Siebedi bauring; ee'noko baara'ma'nung tee Jooni. 3Napo' narung Pilipi', ee'noko narung Baatolomiu', napo' nii'nung Toomasi ee'noko Maatiu', tee ee'nung taakisi nkanuka-koong; napo' nii'nung Jeemisi, tee Alopeasi bauring; ee'noko narung Ta'deasi. 4Napo' nii'nung Saimoni', Ju' bii'ka donkong-koo pia-navitu-koong; ee'noko narung Judasi Kerio'nara, tee tooka kompui Jiisuu' taura'puu'nung bakaning kare-nupoong-koo. 5Teing aing nanai'keta kenaankara Jiisuu'ke botovuru' kara aung ninka tautauvurima, “Ju'deeaing biikanoo' beriauka', napo' Sameria'kooning-koo osi-koo beriauka'. 6Teka teing Isireeli-nupoong sipisipi'pina' pooariru'ning biikanairu-koo beriai. 7Berira kara aung anaare daankieriai, ‘Tee muu' paninung tee enang due' poing!’ 8Ee'noko siipa-nupoong taare-antaverereriai. Napo' boo'nuka domampereriai. Oramuu'po'nupoong kiiroraa'antaverereriai. Ee'noko ma'nari bata'ereriai. Aung amurii' iri' tamung arompiring ee'noko dii'ke napo' tee' tamung pakuereriai tee ninka. 9- 10Aing aa'ning kapoo'nanka nkaveriauka': mooni'nanka kereka-koo kuunga, miku taamang-po'nung, nii'noo' mononopa' paripari', ee'noko boonamante~, napo' donsi' nkaveriauka', ai' tee tee pakuereriko dii' napo' teinge pakuraariaing. 11Aremono-koo dii' beriainamono-koo pankamono-koo deeko' nii'noo' osi oki'namono-koo deeko' naning makosi besi'eriaing teka, ee'noko tee ninka otoriai bakanava-koo bera tenkeniriainoo'ke basi. 12Tenang teva-koo tuntarima mooa-antaveriai tee naning. 13Ee'noko teie teva'koonge nkaang kara taara-koo aroo'uaing deeko' tee mooa teke teva-koo otoaing tee ninka, ee'noko aroo'uauka'nung deeko' tee napo' diikaang mooa dii'koo napo' toroaravaing makosi. 14Naninge onkeonke'duriauka'nung deeko' ee'noko diikaang kara taaravuauka' teketa teva-ita, nii'noo' osi-eta, tenkenirima temono-koong da'mong tankaveriaing diikaang pe'naa'keta temono Kumponing-koo maarekusi'namono taa'ni'antaveri. 15Masika' naurampimang ninge, te'mung simpe' nkona'mung kiimata temono-nupoong biikaang koonto' bakei dau basi deemparavaing teing-koo temu'nupoong oreng-koo biikaang osi Kumponinge paro'uu'ning-koo, aa'noko Sodom ee'noko Komora'.” 16“Aing ee, ninge tee dii' sipisipi'nanka-pina' botorampimang nkaunanka-koo meu'ke botorampipeu'na'. 17Tee'koo donta'peri naniriai, ai' dii' teinge nantoonge koompaara'navitu-koo tavo'daariaing, nii'noo' mura'daariainge dootuu'arimanairu-koo. 18Dii' teing ning-koo dai'daarira donkong-antaraariaing ovo'ma'nuka-koo ee'noko dauraronanka-koo uro'kanoo'. Tee' nkoaravaing dii' nkaang kara sira'koo miru'nii'nuka deentariko, teing-koo ee'noko ookara Ju'deeaing-koo. 19Teka teinge tee' tuutunang~koo be'antaraariko kapoo' minkueriaining ee'noko minkueriaina' noru'erima avitoitoi noru' manki'doriauka'. Ai' tenang ee'nang nia'daariko Kumponinge naururiaing kapoo' minkueriaining. 20Dii' dii'ka tee kareriauka'nung, teka tee Tanuaang Meekung Diuma-itaing dii'koo kuunge karoaing. 21“Napo' aa'noainge: bataatai tooka kompui baara'ma'nung taura'puaing dupisi'aava'naang, ee'noko baumai bauring tee' nari' nkovuai. Napo' biurukaa'ke biumaraang turampaarima dupisi'aari-ainge. 22Dii' teing ookara nantoonge munte'daariaining ning nkaang miring-po'nupoong deentariko, ee'noko naning purimpario' bera asirana'mung basiaravaing deeko' domamparavaing. 23Tenang dii' manki'antaraariko nii'namono-koo teketa nii'noo' napo' koo'dariai. Masika' naurampimang ninge, dii'ke teing osinanka Isireeli-nupoong otoromaing nanirima operiaruko tee ning Tee Naning-naumpo' Paning-etaing moaing. 24“Tee naning barevare-nung bakaang nau-anta-koo dau basi deea'. Napo' teie botovotonaa' bakaang pankaing-koo dau basi deea'. 25Teka tee tee naning barevare-nung bakaang nau-anta-pina' nari' nkoaavaing. Napo' tee botovotonaa' tee' nari' tee-pina' bakaang pankaing-pina' nkoaavainge. Ning tee nkanavitu-koo bore' Kopeu tammaama poore'maamaung deemarako dii' teing nkanavitu baru' aa'noo' poore'daariaining. 26Teing-koo aroreria' otoriai, ai' ookara kapoo'nanka nopa'ari otoining teing sira'paravaining. Ee'noko ookara kara baku'nii' nantoonge ookarai taaravaavainge. 27Kapoo' ninge mutaananoo'ke naurampimaing doonaa' nau-antavereriaing. Kapoo' iaantampiko taaraverira deto karerima daankieriaing.” 28“Aroreriauka' teing-koo nkaang kara avo'aama diikaang mono dupisi'aavaining-koo teka diikaang tanuaang dupisi'aavarupeu'. Teka Kumponing-koo aroreriai aa'nung-koo: baitoveriaruko mono ee'noko tanuaang ookeng dua'ureai mosianung-koo. 29“Noru'eri otong nantoonge keura barenning oki'nareka' baaveaamaung nau mooni'nu-koo, teka bane oki'ninge, Diumai taura'puaruko kansi'koo teing-koo nau dua'aravarupeu'. 30Napo' tee'ke ookara daponanka diikaang bore'koo tee deerunii'nanka otorong. 31Tee'koo dii' aroreriauka', ai' dii' teing baru' deto basinoo' noru'duri otong bareng oki'nareka'koo. 32Ookara teing nantoong-koo uro'kanoo'ke ning aroo'mai otoing sira'pariko ninge tee'ke tee Mma'koo uro'kanoo'ke teke paning-koo nkaning tamparampaing. 33Teka baa tee naning ning penkemuaing nantoong-koo uro'kanoo'ke ninge tee tee' penkempampaing Mma'koo uro'kanoo'ke teke paning-koo.” 34“Ee' noru'eriauka' ning kansi'koo mou'nung turanturang bake-anta-koo. Turanturang bake-anta-koo moa', teka siivenke' nkoaraa'naang mou'nung. Aa'noaing, narionge ning masika'antamaavai ee'noko nii'narionge masika'antamaavauka'. 35Ee'noko tee' nkoarama naning bauma-koo turani' deemparavai ee'noko baurang napo' bauko-koo turani' deempaaravaing, ee'noko napo' baampuru'naang bakaampo-koo. 36Naning bakaning kare-nupoong teing ee'ning bakanava-kooning. 37Ee'noko baa tee naning baumararing aa'na' piaavuremaung ning divu'mui ning siong-koo makotua'. Ee'noko napo' baa tee naning baurukaa' aa'na' piaavurimaung ning divu'mui tee tee ning nkaang naning deempari oto'koo makotua'. 38Ee'noko baa tee naning ning siong-koo baike aa'barata'koo~ kune'koo taura'paravarupeu'nung tee makotua' nkaang naning deempari oto'koo. 39Baa tee naning bakaang domaang baka tarearamaung tee bakaang domaang tee paa'aravaing, ee'noko baa tee naning ning siomuma bakaang domaang dua'uaing tee teie napo' daa'uaing tee domaang. 40“Baa tee naning dii' onkeonke'duriaing teie tee ning onkeonke'muaing, ee'noko baa tee naning ning onkeonke'muainge teie tee Naning onkeonke'uaing ning botomuu'nung. 41Ee'noko baa tee naning tee Kumponing bakaang nakaronung onkeonke'uaing tee Kumponing bakaang deemparako teie tee bakaang nakaronung-pina' nari' Kumponinge moo'uaing. Ee'noko baa tee naning tee naning koonto' onkeonke'uaing koonto' deemparako, teie tee tee-pina' koonto'pina' nari' moo' nkavuaing. 42Ee'noko ninge masika' naurampimang, baa tee naning aing oki'nareka'koo narung ntonaru' avuaing ka'matonaru' tee ee'nung nkaang barevare-nung deemparako teie tee koonto' divu'uauka' tee bakaang moo'; nkavuaing.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\