MAATIU' 12

1Teketa due'ka nii'na'mung Doong Uaana'mung Jiisuu' uite'naue~ tankinuko bakaninge barevare-nupoonge tee siompaama peeravorora nii'ning bii'da'pau'nung uite'koong sinang-koo untu'noo', ee'noko naako'paama maa'au' tamung tankinaama, Ju'nupoong biikaang aarumo-koo taura'pari otoina'. 2Teka teinge Boto Keperuu'navitue~ tee' ooaarira aa'pau' tee Jiisuu', “Ooveko, dakaning barevare-nupoong mintoomparimaang boto toto'paitaa' Doong Uaana'mung-koong.” 3Ee'noko Jiisuu'ke maku'urima aa'puru', “Dii'ke aming-koo tee' tuumpimerimaang? Tampa' noru'eri otong tee kapoo' Deevita'ke nkovuu'nung tenang tee peeravora, tee Deevita' ee'noko teing nari' otoroko'ning ninka. 4Kumponing bakanava-koo Deevita' koinura nkavura naiau' tee taamang meekung, nii'ninge nai-koo taura'parava', teka piristi'nuka nainge deeko' nai-koo makosi. Ee'noko teie Deevita'ke teing nari' otoroko'ning avurio' boto toto'koo tuumpiaava'. 5Napo' ee ampankeena'doring Moosesi-nung botoi tampuio' teing piristi'nuka dootuu'nava pankava-koo pareka nkoaamaung bane tee Doong Uaana'mung-koong boto otoi otoko, ee'noko tuumpi-koo otoroa' dootuu'nava pankava bakaang mintoong dau basi deempari otoko. 6Teka ninge ee' naurampimang, naning dootuu'nava pankava-koo dau basi aung anke otong. 7Aung anaare kara Kumponinge aa'puu'nung, ‘Ninge tee aarumo piaa unaa-anta-po'nung piamoi o'nong, tee boontunang deea'.’ Tenaare tasi'peri noru'ering deeko' dii'ke ning tee tuumpiropa napo' tuumpimeriarupeu'. 8Ai' tee ning Tee Naning-naumpo' Paning-etaing tee Ovoring Doong Uaana'mung-koo ee'noko taura' avorompeu' nantoonge kapoo' nko-koo.” 9Ee'noko teketa tenkenura biikaang pava dootuu'nava-koo tumparara Jiisuu'ke nau-antavuriko' narung naning teke otoko bireng duuai'. 10Ee'noko teinge Boto Keperuu'navitue turang-koong taung besi'aama nia'aama aa'pau' tee, “Arekee', Doong Uaana'mung ee taare-anta nko-koo taura'pari otong?” 11Jiisuu'ke aa'puru' teing, “Dii'koo nii'nung sipisipi'navoro' oto'evuing ee'noko tevoro' dinkung-koo dua'arapeu' Doong Uaana'mung, ee'noko teie tevoro' te'mung kompura ee taaru'uarupeu'? Tee aa' taaru'upeu'. 12Ee'noko naning ee sipisipi'koo dau basi deea'? Tee aa' naning tee sipisipi'koo dau basi. Tee'koo botoi taura'murimaung Doong Uaana'mung naning tampa' nko-nko.” 13Teketa Jiisuu'ke aa'puu' tee naning, “Bireng tovoro'daravai.” Ee'noko tovoro'arara koonto' bakei tamparu'kuu' nii'naang-pina' ba'maiko'naang-pina' nari'. 14Teka teing Boto Keperuu'navitu-koo-nupoong teketa siarira mumunsiariru' Jiisuu' dupisi'aavaina' minkuaama. 15Teinge tavaava'naang mumunsiariko noru'uitaa' Jiisuu' teketa tenkenuko nantoong karingai siompau' tee, ee'noko teie taare-antavuru' teing ookara biikaning siipananka. 16Ee'noko teie orokovuru' teing tee Kumponing bauring sira'paavaroo'naang. 17Tee' nkoarara tee dupe-antavuu' tee kara Kumponinge tero tee nakaronung Aisaia' karantavuma~ minkuvuu'nung aa'puu'noo'ka, 18“Aung tee nkaang muu' tanatanara ninge miru'antu'nung. Tee ee'nung ninge piaavamaung, ee'noko ning dotumaramaung tee-koo. Ninge tee nkaang Tanuaang tee-koo sipampaing ee'noko teie teing Ju'deeaing koonto'na' aarumo nau-antavuriaing. 19Tee tee nantoong ninka tatari'eeauka', napo' bokuauka'. Naninge taung pankenanka-koo bokuko bakaang aurong taaravuauka'. 20Nantoong aruaru'nuka doonko mme'uriauka'. Noru' oki'nung sirivaa'uauka', bera tee koonto'nung aarumo iri'antavui dau basi-antavuainoo'ke basi. 21Ee'noko tee-koo bakaang miring-koo ookara nantoonge noru' sipaavai.” 22Teketa tee-anko naning ma'naang-po'nung kaputu' karoaung tavo'au'. Ee'noko Jiisuu'ke taare-antavuio' karou', duta bantou'. 23Ee'noko ookara nantoonge ta'ninaara aa'pau', “Aung pa tee Deevita' bauring, Kumponinge Pako'pari'nii'.” 24Teka tenang teinge Boto Keperuu'navitue tee' taaravaara aa'pau', “Tee aa' Kopeu bakaang purinto'ke ma'nari bata'urimaung, tee ma'nari biikaang pankaing.” 25Ee'noko Jiisuu'ke biikaang onou tasi'pura aa'puru' teing, “Ookara muu'nanka bii'ka siivenke'arimaing kare-nupoonge pini daako'aarimaung. Ee'noko napo' tee puata' nii'noo' osi siivenke'eemaing teie dua'arimainge. 26Ee'noko napo' teie Sietani'ke bakanamuiaang bata'urira tee tee baka siivenke'arapeu' ee'noko tee'koo arekee' bakaang muu' donkonui nari' otopeu'? 27Ee'noko ooveriko dii' siontaarimaing-koo nii'ning ma'nari bata'aarimaing otorong. Ee'noko ninge Kopeu ninka ma'nari bata'aramaung tamperima deeko' teing siontaarimainge baa ninka bata'aarimaung tamperikoo'? Arekee', teing napo' ning-pina' nari' Kopeu bakaang purinto'ke bata'aarimaing tamperererimaang ee? Tee' taararaarira teinge tuutunantaariaing dii', ai' teing tee'ke ni'ninka nari' nkomarimaing. 28Teka Kumponing bakaang Tanuaang Meekunge ma'nari bata'aramaung deeko' tee muu' Kumponing bakaang tee dii'anko taa'ni'poi poing. 29“Ai' naninge naning purinto' bakanava-koo arekee' koinura ookara kapoo' bakaning nkavupeu' tee naning purinto' tutung dai'ua'? Dai'ura deeko' pari'upeu' bakanava-kooning kapoo'nanka. 30Ee'noko dii'ke tasi'meriarura dii' teing ning-koo kare-nupoong, ee'noko dii' ni'ninka nari' nantoong oosiarampiarura dii' purarenka' nkonuka Kumponing bakaang muu'keta. 31Tee'koo ee' naurampimang, tee aung diikaang oraka'nko tonta'aravauka'nung, ai' ookara oraka' nkonanka ee'noko oraka' minkunanka nantoong biikaning teing tonta'aravaining, teka naning Tanuaang Meekung Kopeu dovang tampuma oraka' minkuvumaung tonta'anta kompuauka'nung. 32Ee'noko baa tee naning tee ning Tee Naning-naumpo' Paning-etaing oraka' minkumuaing tee Kumponinge tonta'anta-koo makosi. Teka tee naning Tanuaang Meekung mintoomparako oraka' minkuvuaing tee tee tonta'anta-koo makosi deea', enang anke aung batei-koo napo' dama'ke dama'nung batei-koo. 33Sinang tampara tamperiaing deeko' tevari koi'navari tee' nari' tampavari tamperiaing. Sinang orara deemparako deeko' tee koi' tevari oravari tang-koo makosi, ai' ookara koi'nanka tee sinang-koo tasi'parampimaung. Enang arekee'koo kapoo' tampeng nkoanko Kopeu-etaing tamperimaunge? 34Dii' borukoporonuka doparopa-po'ning, dii' teing oreng masikeng sira'darimaing kapoo' koonto'na' minku paa'erima! Ai' kapoo' tee domang-koo otoing piamparako karange minkuerimaung. 35Teie naning tamparai tee teieta tampara domang-koong kore'nang-eta tampara tavo'antavumaung ee'noko teie naning orarai tee teieta orarananka domang-koong kore'nang-eta orara tavo'antavumaung. Ee'noko naning orarai orananka kapoo'nanka tavo'antavukoo' bakaang domang-koo oreng kore'nang oto'evumaing-eta. 36Teka ninge ee' naurampimang, te'mung simpe' nkona'mung tee ookara karananka anutua minkuerimaing sira'deruriko maku'eriaing. 37Teie ee'nunge diikaang karanankai simpe'duriaining dii' koonto'nuka nii'noo' koonto'nuka deeaing tanturiaing deeko'.” 38Teketa tenang teinge Boto Keperuu'navitue ee'noko napo' teing boto nau-antanukai aa'pau' tee, “Nau-anta, nii' taa'ni'anta dake nkoveko oo-koo piamorimang.” 39Jiisuu'ke maku'uma aa'puru', “Dii' enanavarang bakei oreng, nampeesi orarinuka-pina' diikaang Ovoring siperima, tosirarima aa'merimaing, ‘Taa'ni'anta paning-etaing iro' naumeriko deeko' taararampiaing.’ Bakei Kumponinge dii' taa'ni'anta nau-koo kasivuarura narung masikung arurii'naang, aa'noaing: Teie ning taa'ni'anta deeng-antamuaing temu' tee nakaronara Joona' taa'ni'anta deeng-antavuu'na'. 40Ee', tee' nari' nkoaravaing tee tavi' pankaing-koo ke'de-koo kuunge Joona' beenang doong ee'noko muung beenang otokotaa' taa'ni'antavari daa'aru'na' napo' tee' nari' ning Tee Naning-naumpo' Paning-etaing beenang doong ee'noko napo' muung beenang kansi'koo kuunge o'nokotaa' daa'maravaing taa'ni'antamari. 41Te'mung simpe' nkona'mung teing Nineva-nupoong teinge daa'ariaininge dii' ninka enanavarang ninka nari' ee'noko napo' dii' kiimata-koo makosinuka tantaariaining Joona' daankiarako temu' bere'ariru'ning deemparima, ee'noko ee aing, naning aa'na' pankaing Joona' puru'ui otoing aung anke daankiarako dii' bere'dariaung. 42Napo' te'mung simpe' nkona'mung teni ovorinaang amentei'keta depeto pou'nanie nari' dii' emu'navarang ninka daa'arara dii' kiimata-koo makosinuka tanturiaing, teni kansi'koo basi-aapeita pou'nani deemparama Solomoni' bakaang norukasi'koo baroromparaa'naang, ee'noko ee aing Solomoni'koo dau basi aung anke otoko oomeri barorontaria' otong.” 43Ee'noko Jiisuu'ke kato nau-antavurima aa'puru', “Tenang ma'naang orara tamung bata'nisi naning-eta tenkenura avitoitoi nanupeu'nung ntong otoa'nairue uaavoainoo' besi'uma. 44Ee'noko tokoo oovuarura aa'pupeu', ‘Ning toromaravaing napo' nkanava ning mou'nava-koo.’ Ee'noko tenang toroarara kiiroraa'ari neriario' oovupeu' Tanuaang Meekung borivuaruko bakaang domang-koo. 45Teketa bera teie ~kenaanka-taa ma'nari napo' bokuvurira toroaripeu' baru' aa'na' oreng tee puru'ai. Ee'noko teing tumparira tee-koo otoropeu', ee'noko asi'nung otooto' tee naning bakaang bakei aa'na' oraru'kupeu' tutung otoko'noo'keta. Tee' ee'na' nari' nkoaravaing teing-koo aing-koo nantoong-koo emu'navarang-koo oreng-koo.” 46Tenang Jiisuu'ke nantoong karinga karavuriko teni bauko ee'noko baara'mainkaang te' porora dama'due donkonai Jiisuu' kara-koo piavoroko'. 47Teketa naninge narunge Jiisuu' nauvuma aa'puu', “Daara'mainkaang ee'noko dauko dama'due donkonai otorong, da' kara-koo piavoromang.” 48Jiisuu'ke tee naning karavuko'nung maku'uma aa'puu', “Baa teni nko', ee'noko baata teing ntara'mainkaang?” 49Teketa teing bakaning barevare-nupoong toompurima aa'puu', “Aing teing ninge nko' makosinuka ee'noko napo' aing teing ntara'mainkaang. 50Ai' baata teing Mma' paning-koong bakaang pia siompaamaing teing teing ee'ning ninge aa'ning makosinuka: ntara'mainkaang, mmarikaampi ee'noko nko'dovo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\