MAATIU' 13

1Te'mung ee'na'mung Jiisuu' teketa pava-ita siarara nuaru'koo miiring bera ba'nanuu'. 2Teketa teka nantoong karingai aa'na' kuronkurompaio' bakaasi-nareng-koo aa'earara te' kuung ba'nanuu' ee'noko nantoong piisi'koo donkonai otorou'. 3Teketa teie kapoo'nanka mmau' nauvuru' mirumiru'po'ning. Minkuvuma aa'puu', “Naning mintoong-koo sinang tanka-koo nanura tankavuko aa'nou': 4Nii'ning sinang taung-koo dau dua'ariru', ee'noko teka barennankai porora tunturavau'. 5Ee'noko nii'ning sinang kansi' aaveta'koo dau dua'ariru' kapang-koo dau otomaung-koo, ee'noko da'deng narung dupuu', te' kansi' baru' aaveta'noo' deemparako. 6Ee'noko batei doonkenang bakaang-koo tee keenkeeng mara'ou' teke, baru' biira doonko nanuaung deemparara kansi' baru' makotua'noo'ke. 7Ee'noko nii'ning sinang napo' too'murintaa' otoroinoo' meu' dua'ariru' ee'noko nari' dupurira too'murintaa'ke iinkenevuu' tee keenkeeng. 8Teka nii'ning kansi' pankauanoo' dau dua'arira maneearira aa'nou': nii'ning-koo narung daaku' bi'uu', napo' nii'ning-koo pa'noko'keta narung kivora bi'uu', napo' nii'ning-koo beenaumo kivora bi'uu'. 9Punkang otorininge tee enang taaraveriaing!” 10Teketa bakaning barevare-nupoonge porora Jiisuu' nia'aama aa'pau', “Dake aming-koo nantoong kara mirumiru'po'nunge karema nauerimaung?” 11Teie maku'uma aa'puu', “Kumponinge dii' bakaang kara pinka'erimaing taura'duru'nung makensi'nung-koo miru'noo' noru'erii'naang tee-koo bakaang muu'koo nkoaramana', teka aing nantoong tee' deea'. 12Ai' baa tee naning bakaang domang-koo kara Kumponing bakaang kompui otomaung tee ee'nung baru' aa'na' noru' nkavuaing bono' divu'ui, teka tee naning bakaang domange kompuaung tee oki'noo' naro' daunoo' noru'kui otoing tee tee pari'numpo'. 13Tee'koo aing nantoong mirumiru' narunge kara nauaramaung, ai' aing teing Kumponinge kapoo' nauvuriko tee-koo daunoo' naro' noru'kaamaing, bane aa'na' ookaama nii'noo' taarakaama. 14Teing-koo masika'pari otong tee teie Aisaia'ke tero tarampeearama minkuvuu'nung Daari Meekung-koo aa'puu'noo'ka, ‘Dii'ke taaraverimaatoaing, teka tasi'peria' otoaing. Napo' tee' ooveri otoma papaaraverimatoai. 15“Ai' teing aing nantoong biikaang domang poruruorou'ning~, biikaang punkange taara-koo baru' makotuaunge ee'noko biikaang duta mutuuariru'. Tee' bii'ka maroita nkoariru' aa'no'neeng-koo, dutai tasi'paama, punkange taaravaama, domange onouaara ning-koo toroariko ninge unaa-antavarami'neeng-koo.’ 16“Teka dii' diikaang duta biraankenii' teinge ookirimaung-koo, ee'noko diikaang punkang biraankenii'ke teinge taarakirimaung-koo. 17Ai' ninge masika' naurampimang, karingai-nakaro-nupoong ee'noko nantoong koonto'nukai-tee kapoo' ninge nkoanko dii'ke ooverimaung oo-koo piavoroko', teka ooaavaruko'. Napo' tee kapoo' ninge daankianko dii'ke taaraverimaung taara-koo piavoroko', teka taaravaavaruko' tee.” 18“Enang tee dii'ke taaraverii'naang tee miru'noo' tee-koo mirumiru'koo sinang tankavumaung-koong. 19Tee sinang taung-koo dua'ariru'ning ee' miru'ari otong: Nii'ninge nantoonge tee minkunaa muu' paninung-koong daunoo' naro' taaravaama miru'noo' nkavaavaruko teie naning orarai, Sietani'ke tee kara te'nempumaung biikaang onou-eta. 20Napo' tee sinang kansi' aaveta'koo dau dua'ariru'ning ee' miru'noo': Nii'ning nantoong teing kara taaravaama doturotu ninka kompaamaung. 21Teka tee kara biikaang domang-koo tampa' ari'avuaruma pankaroong otoarukoo'. Ee'noko aa'nokoo': nii'ninge Kumponing-nung kara piavoroainge turampaarima manki'antavaariko namu'ke biikaang baito orariarakoo'. 22Ee'noko napo' tee sinang too'murintaa'koo meu' dua'ariru'ning ee' miru'noo': Nii'ning nantoong kara taaravaamaung teka aung kansi'koong manki'nanka-koo ee'noko kavo nka-koo daang noru'arima booni'antavaako tee kara teke sinampuarukoo'. 23Napo' tee sinang kansi' pankauang-koo dua'ariru'ning ee' miru'noo': Nii'ning nantoonge tee kara taaravaama tee-koong miru' nkavaamaung. Teketa biikaang domang-koo dupuriko sinananka mmau' bi'antavaakoo', nii'ning daaku'na', nii'ning pa'noko'keta narung kivorana' ee'noko nii'ning beenaumo kivorana' teing-eta tankanii'nanka-ita.” 24Napo' Jiisuu'ke nii'nung minkunaa mirumiru'po'nung nauvuru', aa'puru', “Tee muu' paninung tee-pina' naninge sinang tampara bakanau-koo tankavuu'nung-pina' oro'. 25Teka tenang ookara aasiaako teie bakaang karenunge pora tee sinang oramurii' dau-eta tankavuu' sinang tampenanka-koo meu'. Tee' nkovura tenkenuu'. 26Ee'noko tenang tee uite' dupura puaravuko tee oramurii' tonto tee'ke sira'pari oro'paru'. 27Ee'noko teinge bakaninge botovotonaa'nukai porora aa'pau' tee, ‘Aung ee, tee orara tonto areketa pou'nung dakanau-koo te' dake tampamurii' sinang tankaveru'noo'?’ 28Ee'noko teie maku'urima aa'puru', ‘Tee aa' teie naninge ning-koo karenunge tee' nkovuu'nung.’ Ee'noko teinge aa'pau', ‘Teka ee nii'ke bita'koo pia-antavemaang?’ 29Teie aa'puu', ‘A, tee aa' otoaing. Tee tonto bita'erima tee uite' naro'ka bita'eri'neenga. 30Siperio' nari' dupureaing bera kavu'koong batei makotuai, ee'noko tenang ninge teing kavu' nkonuka nauarama aa'pampai, “Tutung teenanka tonto orarananka bita'erima dai'ereriai tai-anta-koong, teketa tee uite'nanka kaverira nkanoo' pava-koo oosierereriai.’” ’ 31Napo' teie nii'nung mirumiru' nauvuru', aa'puu', “Tee muu' paninung tee teu-pina' masitara'koong sinanu oki'nu naninge nkavura bakanau-koo keempuu'nung. 32Bane temurii' mukusiri' ookara-ita, nka tee tenang dupura panka'parama taamang mintoong-kooning divu'ura koi' pankavari deemparamaung, ee'noko barennanka poroma biikaang bitonanka kaniaamaunge kaumpe'nanka-koo.” 33Napo' tee' nari' nii'nung mirumiru' nau-antavuru', aa'puu', “Tee muu' paninung tee teu-pina' parauanu naako'nii'nu iisi-po'nu-pina' naninge manikumai nkavura paraua diisi beerentu'koo maanto'ura naro'ka bere'uko bera teue ookara pangapangavopeu'.” 34Aing ookara kapoo'nanka Jiisuu'ke nantoong karinga-koo minkuvuu'ning teing mirumiru'po'ning, ee'noko kapoo' nii'nung mirumiru' otoaruko nau-antavuru'nung otoa'. 35Tee'koo tee kara narunge nakaronunge minkuvuu'nung masika'paru' Daari Meekung-koo aa'puu'noo'ka, “Ninge nkaang karang daate'maravaing mirumiru'nanka-koo. Ee'noko napo' ninge sira'antavampaing teing kapoo' makensi'ning otomaing kansi' pupu'aru'noo'keta.” 36Teketa teing nantoong karinga sipurira Jiisuu' pava-koo koinuu'. Ee'noko teka bakaning barevare-nupoonge porora aa'pau', “Tee kara mirumiru'po'nung tonto-po'nau-koong nii'koo siraka'antaveai.” 37Ee'noko maku'urima aa'puru' teie, “Tee naning sinang tampara tankavumaung tee ning ee'nung, Tee Naning-naumpo' Paning-etaing. 38Ee'noko tee mintoong tee aung kansi' ookutunung, ee'noko tee sinang tampara tee teing nantoong paninung muu'koo-nupoong makosi. Ee'noko tee tonto tee teing nantoong tee naning orara bakaning. 39Ee'noko tee karenung teing tankavuru'nung tee Sietani'. Ee'noko tee sinang kavu' tee batei asirang makosi, ee'noko teing sinang kavu'nupoong teing ee'ning koosinunanka. 40Tee' tontonanka bita'aama nta'koo betu'aarimana' tee tee' nantoong oreng nkoariaing asirana'mung. 41Ee'noko ninge Naning-naumpo' Paning-etainge nkaning koosinunanka botoaranko teinge tee nkaang muu' tontoaama bita'aariaing, ookara kapoo'nanka orara aarumo tavo'antavumaing ee'noko ookara nantoong orara aarumo nkoaamaing. 42Ee'noko teinge teing teing urung-koo dua'aariaining, te' ee'noo' nantoong biromparima si'da' dovang kakirinkuarimatoainoo' sisikeera-koo otoroi. 43Teketa tenang teing koonto'nuka duaa'pina' arakavariai teke tee-koo muu' Biuma bakaang-koo. Punkang otorininge tee enang taaraveriaing!” 44“Napo' tee muu' paning-koong tee tee-pina' muuninava kansi'koo baku'nii'. Tenang naninge daa'ura napo' tampa' baku'uu' ee'noko bera doturotu ninka ookara kapoo'nanka tee oto'evuko'ning baavevuu' ee'noko mooni' nkavura teing-koo tee tenau kansi' moo'uu'. 45Napo' tee muu' paninung tee tee-pina' oro' naning baave-nko duku' tampara moo'koo besi'uko'nung. 46Teketa nau moo' pankaing-koonu oovura toroarara ookara kapoo'nanka bakaning baavevura mooni' nkavura teu moo'uu'.” 47“Napo' tee muu' paninung tee tee-pina' sionung-pina' oro'ke. Nuaru'koo dua'aara tavi' amutemurii' barampaaru'. 48Bera tenang aa'na' maanto'uio' teinge tavi' baranukai deto piisi'koo barampau'. Teketa ba'naniaara tampenanka tavi' bire'arima peku'koo kuung sipaaru', teka oreng dua'aaru'. 49Tee' ee'na' nari' nkoaravaing te'mung doong asi'na'mung. Teinge koosinunankai porora simpe'aariaing teing orananka teing-eta tampeng-eta. 50Ee'noko nta'koo kuung urung-koo dua'aariai te' ee'noo' nantoong biromparima si'da' dovang kakirinkuarimatoainoo' sisikeera-koo otoroi.” 51Teketa Jiisuu'ke nia'urima aa'puru', “Aing ee kapoo'nanka dii'ke tasi'pering?” Teinge maku'aama aa'pau', “Ee'”. 52Napo' teie aa'puru' teing, “Ookara teing-koo boto nau-antanuka ning-koo barearimaing muu' paning-aapening-koo teing teing biraanke-nupoong, ai' teinge urikupoong nakaro-nupoong biikaang kara tasi'pai otorong ee'noko ning-koo dupearamana' tasi'pai otong tampa' nantoong nau-antavaarii'naang naro'ka.” 53Tenang Jiisuu'ke aing mirumiru'nanka minku bakevura teketa diiri'aru'. 54Bera bakanoo' osi masipo' pora nantoong nau-anta tutumpuru' biikanava dootuu'nava-koo. Ee'noko teing ta'ninaara aa'pau', “Aunge tee aung noru' are'ka nkavuu'nung, ee'noko teing aing ta'nimpaarii'nanka iri'po'ning? 55Aung ee ee'nung tee anke pava kani bauring ee deea'? Bauko miring Meeri' ee'noko baara'mainkaang ainge ee deea' aa'ning, Jeemisi, Josepa', Saimoni' ee'noko Judasi? 56Ba'marikaampi anke ee otoroa' nii' ninka? Are'ka nkavuu'nunge aunge aing kapoo'nanka?” 57Ee'noko teing tee-koo domang oraka' otoroko Jiisuu'ke aa'puru', “Mmau' nantoonge nii' nakaro-nupoong pankaing-antamaarimaung. Niikanoo'nupoonge deeko' pankaing-antamaariaung, nii'marange.” 58Ee'noko teie mmau' taa'ni'antananka teke nkovuaruu' biikaang masika'anta otoaruio'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\