MAATIU' 15

1Tenang tee nii'ning Boto Keperuu'navitu ee'noko boto naunuka Jerusalema'keta Jiisuu'anko porou'. 2Ee'noko Jiisuu' nia'aama aa'pau', “Dakaning barevare-nupoonge aming-koo niikakatauroi bamaaru'na' boto siompaavaung, aa'nomaung, biikaang bireng duu'paria' taamanaakoo' domang orari-antavarima Kumponing-koo dutakanoo'ke?” 3Teketa Jiisuu'ke maku'uma aa'puru', “Nka dii'ke tee Kumponing bakaang boto aming-koo toto'perikoo' tee diikaang minkunaa sintokosintoi-koong toomo siomperima? 4Aa'noma, Kumponinge ee' botoaru', ‘Daumararing deto noru'eresi pakuereaing,’ ee'noko, ‘Naning baumararing oraka' minkuvureaing tee bakei dupisi'numpo'.’ 5Teka dii'ke aa'perimaung, ‘Naninge baumararing kapoo'koo apuka'pareko, beuringe tering paku-koo kupi'ora deeko' aa'pupeu', “A, nkaning kapoo' arompepeu'ning teing temu' Kumponing bareantu'ning.” Ee'noko tee'pureta orokoari otoaing teing kapoo' baumararing avu'koo.’ 6Tee' nkorarima dii'ke tee Kumponing bakaang boto daang-antaverimaung tee diikaang sintokosintoi-koong minkunaa daang toomo pina' oro'paraa'naang. 7Dii' ampirinunuka! Masika' teie nakaronunge Aisaia'ke tarampeearama~ dii' ee'ning minkururima Kumponing bakaang kara ee' minkuvuu', 8‘Teinge ainge nantoonge biikaang be'duu'ke narunge pankaing-antamaamaung, teka biikaang domang ning-koo isipo' otoroi. 9Tamung ning dootuu'maamaing, ai' teing boto nkaang miring-koo nau-antavaarimaing teing tamung nantoong-etaning.’” 10Teketa Jiisuu'ke nantoong karinga tee-anko bokuvurira aa'puru' teing, “Aing kapoo' dii'ke taaraverira tampa' norunoru'eriaing. 11Tee kapoo' naning-koo karang-koo tumparamaunge naning bakaang domang orari-antavuaung Kumponing bakaang duta-koo, teka teie kapoo'ke naning-eta karange doompeto pomaunge naning domang orari-antavumaung.” 12Teketa napo' bakaning barevare-nupoong tee-anko porora nia'aama aa'pau', “Dake ee noru'ei otong teinge Boto Keperuu'navitue da' oraka' noru'daing tee' minkuveio'?” 13Jiisuu'ke maku'uma aa'puru', “Ookara keenkeenanka Mma'ke paning-koonge keempuriaruu'ning teing bita'kooning ari'a ninka nari'. 14Teing teing bii'ka kaputu'ariri nii'ning duta kaputu'nuka taung nau-anta nkoaamaing. Dii'ke teing siperereriaing, ai' naning kaputu'ke narung napo' kaputu' siong-antavuma tenaanka tee ookaanka dinkung-koo dua'areaing.” 15Teketa Piitai aa'puu', “Tee mirumiru' nii'koo siraka'antaveai.” 16Jiisuu'ke aa'puu', “Dii' ee teing-pina' nari' mme' noru' siraka'daria'? 17Arekee' tasi'peria' tee kapoo' naning-koo karange doonko tumparama pakosii'koo bemaung, ee'noko teketa mono-ita napo' siarakoo' domang orarivua'? 18Teka tee kapoo'nanka karange doompeto pomananka teing teing domang-eta pomaing, ee'noko teinge ee'ninge naning orari-antavumaung. 19Ai' ee'noo'keta domang-eta kapoo' orara noru'nanka pomaunge aing aa'ning: naning dupisi'koong noru', nampeesi orari-koong noru', kaukauro-koong noru', ee'noko bakiaa'nko, daang-koong kara minku tuutunantomai ee'noko poore'. 20Aing ee'ninge kapoo'nankai naning orari-antavumaung, teka bireng duu'parava' taamang naie naning orari-antavuaung.” 21Ee'noko Ju' biikanameng-eta uaa-koo tenkenurai'nange Jiisuu' bakaning ninka osi Taia' ee'noko Saidoni'nameng-koo berou'. 22Teka temeng-koo naning Keenang-naving-koonani Jiisuu'anko pora bokuma aa'puu', “Ovoring, Deevita' bakanaving-koong, piaameai ning! Nnorang teni ma'naang aa'na' masika' kurumaa'aramanani!” 23Teka Jiisuu'ke nanaarenoo' karoma maku'ua'. Tee' birompari otoko bakaninge barevare-nupoonge Jiisuu'anko beroma botoaama aa'pau' tee, “Ani bata'eai. Nii' siomurima birompari otomang.” 24Teka Jiisuu'ke aa'puu' teni, “Ning tee Isireeli-nupoong-eta sipisipi'pina' pooariru'ning naing-koo botomuu'nung.” 25Teketa teni pora Jiisuu'koo uro'kanoo' kinkinura eentavarama aa'puu', “Ovoring pakumeai.” 26Jiisuu'ke maku'uma aa'puu', “Tee aa' taamang toire' biikaang mosi'nanka-anko dua'koo tampa' deea'.” 27Tenie aa'puu', “Ee', Ovoring, masika', nka tee mosi'nankai napo' mukunanka naiaamaung ovoring baurukaa' taamanaamanoo'keta dua'arimaing.” 28Teketa Jiisuu'ke maku'uma aa'puu' teni, “Ani ee, da' bakei dakaang baito pankaing, tee'koo tee kapoo' eentararing enang nkoaring.” Ee'noko teni baurang tee-koo batei-koo tenang taarevou'. 29Teketa Jiisuu'ke te' sipura Kaaleli'naru' sionge danto beu'. Teketa miie deto koinuu', bera a'dei' ba'namparu'. 30Teketa nantoong karinga tee-anko porou' nantoong de'doonuka ee'noko kaputu'nuka, koo' mare'nuka, amakoori ee'noko napo' mmau' nii'ning. Porora tee-koo kau'kanoo' bempaario' teka taare-atavuru'. 31Nantoong bakei aa'na' ta'ninau' tenang aing aa'ning nantoong ooaarira, amakonuka kareaako ooaaru', koo' mare'nuka koompariru', de'doonuka tampa' nanau', kaputu'nuka ookau'. Ee'noko teinge tee Kumponing Isireeli-nupoong biikaang daangampau'. 32Teketa Jiisuu'ke bakaning barevare-nupoong tee-anko bokuvurira aa'puru', “Nkaang domang aa'na' piaamoing aing-koo nantoong-koo. Aing teing ni'ninka beenang doong o'norining ee'noko kapoo' nai-koong oto'evoroa'. Peeravoroi otoroko tokoi boto-koo piamoa' taunga peerai tavuri'neeng.” 33Ee'noko bakaning barevare-nupoonge aa'pau', “Aing bau'koong makosi nantoong karinga taamang are'ka nkavampii'naang aung-koo mee'bora' sirakamaa'koo meu'ka?” 34Ee'noko Jiisuu'ke nia'urima aa'puru', “Teka berete'ning arekee'ning oto'deruring?” Teinge aa'pau', “Pa'noko'keta keura ee'noko nii'ning tavi'ning oki'nareka'.” 35Ee'noko teie nantoonge karinga kansi'koo ba'nani'aava'naang nauvuru'. 36Teketa teie teing pa'noko'keta keura berete'ning ee'noko tavi'ning nkavura Ovoring-koo tampara tampura pisi'ura teing bakaning barevare-nupoong avuru', ee'noko teinge nantoong avaaru'. 37Ee'noko ookara taamanaara poovorou'. Teketa dama'ke bakaning barevare-nupoonge peku' pa'noko'keta keveku'ka kakita'nankai sipaaru'ninge maanto'au'. 38Nantoong donkaang naing teke taamanau'ning-koong deerunoo' karenaumo kokorei', maniku' dovang toire' nari' deeruaria'. 39Teketa Jiisuu'ke nantoong karinga tenkeng-koo botovurira tee bakaasi-nareng-koo aa'earu', ee'noko teketa Ma'dala-aape-navete-koo berou'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\