MAATIU' 27

1Teketa minkuaakotaa' tane'puio' ookarai aa'ninge piristi'nuka-koo ovontung ee'noko nantoong-koo pankeu' urantanukai Jiisuu' dupisi'aava'naang maneau'. 2Ee'noko dai'aara teketa tee Pailati'anko, tee-anko Rooma'nung ovo'ma'anko, tavo'au'. 3Teketa tenang teie Judasie tooka kompui Jiisuu' taura'puu'nunge tee maneau'na' oovura orarunsiaru'. Ee'noko orarunsiarara teing mooni' siliva'nanka beenaumo kivora-nuri bera torovuu' piristi' pankenanka-koo ee'noko nantoong-koo pankenuka-anko aa'puma, 4“Bakei oraka' nkomarieeng! Tee naning orararopa kare-nupoong-koo taura'pansieeng tavaava'naang.” Ee'noko teinge pankenankai maku'aama aa'pau', “Tee tee kapoo' dakaang, nii' tee-koo dake manki'antameriauka'nung.” 5Teketa Judasie mooni' te' dootuu'nava pankava-koo kuung dua'ura tenkenuu'. Teketa bera keni'aru'. 6Teketa teinge piristi'koo pankenankai teing mooni'nanka teka ukuaara aa'pau', “Aung tee boto-koo ee' oro' orokoari otong te' meepo' mooni' kore'doma si'koo tee tooka-koong deemparako.” 7Teketa teinge narung naning utau ta'nang bakaang kansi' moo'koo kara naroompau' nantoong Ju'deeaing te' dako'aarimaatoo'naang. 8Ee'noko tee'koo ee'na'koo tevora' kansi'navora' miring tookanavora' tampaamaung bera e'mung doonko basinoo'. 9Ee'noko tee' nkoario' tee kara teie Jeremaia'ke nakaronarai minkuvuu'nung dupearu' Daari Meekung-koo aa'puu'noo'ka, 10“Teinge beenaumo kivora siliva'nanka nkavau', teinge nii'ninge Isireeli-nupoonge miru'au'ning tee naning moo'kooning. Ee'noko naning utau ta'nang bakanameensi' moo'au' teinge, Ovoringe botomuu'na'.” 11Enang napo' tee Jiisuu' tee-anko ovo'ma'anko donkong-antavaio' nia'uma aa'puu' tee, “Da' ee tee Ju'nupoong biikaang daurarong?” Jiisuu'ke maku'uma aa'puu', “Tee' nari' minkueina' o'nong.” 12Teketa teinge pankenankai piristi'nuka-koo ee'noko nantoong-koo daang tuumpiaako kasivua' karoaruko'. 13Teketa Pailati'ke nia'uma aa'puu', “Dake ee taaravea' otong kapoo' mmau'nanka-koo tuumpiraamaang da'?” 14Teka Jiisuu'ke nii'nau' kapoo'nau'koo maku'uria'. Tee'koo tee ovo'ma' aa'na' ta'ninuu'. 15Tenang tee teke narung aarumo ovo'ma'ke nkovuko'nung ee' oro': Ookara mare' kante-koo Taamang Baari'koong~ nkoaako tee narung naning kiimata-nupoong-koo simpiri'antaevuriko' nantoong karika' piavoroko'nung. 16Ee'noko tenang ee'nang teke tee narung naning orara, ookarai noru'aako'nung miring Barabas kiimata-nava-koo otoko'. 17Tee'koo tenang nantoong karinga naro'aririo' Pailati'ke nia'urima aa'puru' teing, “Anaanka-koo arera ninge simpiri'anta-koo piarorimang, tee Barabas ai' tee Jiisuu', tee Pako'pari'nii' tampaamaung?” 18Teka ee' noru'ui, teinge tee Jiisuu' mamairo-ita tee-anko tavo'au'nung. 19Teketa tenang Pailati' teke bakanoo'ke ba'nanui kara simpe'domai ba'nanuio' ba'aang botoario' narung kara tee-anko po'antavau' ee' minku, “Tee naning kapoo' orararopa dake tokoona' nkoveauka', ai' ninge tee e'mung tee-koo noone ooamira domang aa'na' manki'moi o'noing.” 20Teka teinge piristi'nuka-koo ee'noko nantoong-koo pankenankai dera-antavaariko' ookara nantoonge Barabas bake-antavuma Jiisuu' dupisi'antavuaing tampaava'naang. 21Teketa teie ovo'ma'ke aa'puu', “Anaanka-koo naninka-koo baa arera dii'ke bake-anta-koo piarori otong?” Teinge maku'aama aa'pau', “Tee Barabas.” 22Teketa Pailati'ke nantoong nia'urima aa'puu', “Teka tee Jiisuu', tee Pako'pari'nii' tampaamaung, arekee' nkoama'naang?” Teinge ookarai maku'aama aa'pau', “Aa'barata'koo taakaveaing tee.” 23Pailati'ke maku'urima aa'puu', “Aming-koo, ai' kapoo' orara aming nkovuing teie?” Teka teinge napo' baru' aa'na' bokiaama aa'pau', “Aa'barata'koo taakaveaing tee.” 24Teketa tenang Pailati'ke tamung kariarako'nung noru'arara ee'noko nantoonge karakarare tutumpaio' teie ntong nkavura bireng duu'paru' teing-koo karika'koo uro'kanoo'ke aa'puma, “Ning tee kapoo' o'noa', aung naning bakaang ereng ning-koo biromparavauka'nunge, kapoo' dii' diikaang.” 25Ee'noko ookara nantoonge maku'aama aa'pau', “Makosi, bakaang ereng nii'koo biromparavaing ee'noko ookara-koo niurukaa'koo.” 26Teketa teie Barabasi simpiri'antavevuru'. Teka teie Jiisuu' mura'aava'naang botovuru' Pailati'ke, ee'noko dama'ke aa'barata'koo taakavaava'naang botovuru'. 27Teketa tenang ovo'ma' bakaning piatooronukai Jiisuu' ovo'ma' bakanava-koo be'antavau', ee'noko ookara piatooronukai teka tapo'eera koroau' tee ee' akapeu'aava'naang: 28Teinge bakaning mononopa'nanka kiru'aara napo' mononopa' urumpumaung dauraronuka biikaang-pina' oro' kurumpau' tee-koo. 29Teketa baakopo too'murintaa'po'nung dauraronuka biikaang-pina' kaamaum paara tee-koo bore'koo kurumpau'. Ee'noko bana' kong-antavau' tee-koo bireng-koo tampavine-koo ee'noko tee-koo uro'kanoo' kinkinaako' aa'paama, “Tampara masikung, Daurarong Ju'nupoong Biikaang!” 30Ee'noko teinge tutupaa'aama bana' pari'aama amutemu'ke bore'koo mura'aako' teie. 31Teketa akapeu'aakotaa' tee mononopa' urung kiru'au', teketa tee bakaang masikung mononopa' kurumpau' tee-koo. Teketa aa'barata'koo taakavaava'naang be'antavau'. 32Teketa beroma naning narung kune'au' Sairini-nung miring Saimoni', ee'noko teinge tee etuau' tee teie aa'barata' nkaevuu'naang. 33Teketa Kolokata' tampaamanoo' basi-antavau', miru'noo' Makupi'noo'. 34Ee'noko teka te' basiarira teinge Jiisuu' uaini nonang-koong ma'naange pitunisi avu'koo paaravau' teie naivuu'naang, teka teie tora'pura nai-koo kasivuaruu'. 35Tenang tee aa'barata'koo taakavaara teinge tee bakaning mononopa' tankaampeu' kapoo' deikoo'koong nkoaara. Tee' nkoaio' tee kara nakaronunge minkuvuu'nung dupearu' Daari Meekung-koo aa'puu'nung, “Teing tankaampeu'nung teing nkaning mononopa', ee'noko nkaang baarong-koo deikoo'eu'.” 36Ee'noko teke ba'nanai tanatavai otoroko' tee teka. 37Ee'noko tee-koo bore'koo daua teing kapoo' tee tuumpiaako'ning daariaara sipau' ee' minkuning: AUNG TEE JIISUU', JU'NUPOONG BIIKAANG DAURARONG. 38Napo' kenaanka naninka mutaa'o tee ninka nari' taakavaaretu' teka. Narung tee-koo tampavine-aape ee'noko narung mare'aanavine-aape. 39Ee'noko nantoong teke tankinaako'ninge koovi'ai tankinaako', oraka' minkuaama. 40Ee'noko aa'paako', “Da' tee pava dootuu'nava pankava turampera beenang doong-koo kaniee'naang tantaramaung, enang daka domaang moo'darama aa'barata'keta depeto siraravai, da' tee Kumponing Bauring deeko'.” 41Napo' tee' nari' teinge ainge aa'ninge akapeu'aako' tee, piristi'nuka-koo ovontunge, boto naunukai ee'noko nantoong pankeu' urantanukai. 42Aa'paako', “Aunge tee nantoong oovuning domaang moo'urikoo', teka baka domaang moo'koo makotua'. Tee Isireeli-nupoong Biikaang Daurarong deeko' enang aa'barata'keta depeto siaravaing ee'noko nii'ke masika'antavampiaing tee. 43Bakei Kumponing bauring tamparama tee-koo aa'na' pinka'aramaung tamparakoo', enang Kumponinge pakuvuaing teka tee domamparaa'naang piavoi otoing deeko'.” 44Ee'noko napo' tee' nari' tenaanka mutaa'o nkorai tee ninka nari' taakavaaretu'naankai poore'uretu'. 45Enang tee duaaki'uio' mutaanang pou' temeng ookutunameng bera kamunoo'nang-koo basi. 46Ee'noko kamunoo'nang Jiisuu' aa'na' karoma osinung karai aa'puu', “Eloi, Eloi, lama sabakatani,” ee' minkuvuma, “Nkaang Kumponing, nkaang Kumponing, ning dake aming-koo si'meing?” 47Ee'noko nii'ninge nantoonge teke donkonai otoroko'ninge tee' taaravaara aa'pau', “Eliasi bokuvumaang.” 48Teketa namu'ke narung teing-koo kua'parara kapoo' uaini kaaveerii'ke boovong-antavura bana'koo dai'antavura Jiisuu'aape deto toong-antavuu' musi'uu'naang. 49Teka nii'ninge aa'pau', “Sipeko baka otoai tee. Iro' ooampiaing, Eliasie pa pora pakuvuu'naang.” 50Teka Jiisuu' aa'na' napo' deto bokuma tenang ee'nang domang si'nuu'. 51Ee'noko tenang ee'nang tee baarong pava dootuu'nava pankava-koong, meekavaro ku'nung, meu' ke'me'aru' a'dei'keta depeto dere'arama bera a'doong kainu'. Kansi' u'mi'ke aa'na' biru'uu', ee'noko boia'nanka ke'mera'ariru'. 52Ee'noko napo' nantoong dako'aaru'nanka-koong kuvinanka daate'ariru', ee'noko nantoong meekupoong tero dako' aaru'ning biikaang mononanka domamparira daa'arira kuvi-eta bakoariru'; 53Teketa Jiisuu' domamparara daa'ario' teing Jerusalema'koo kuung berora nantoong mmau'koo oro'pariru'. 54Ee'noko tenang teie piatooro daaku' tarenara teing ninka teke Jiisuu' tanatavai otoroko'ning ninka nari' tee u'mi' nkoaru'nung ooaara ee'noko ookara kapoo'nanka tavo'kuu'ning teing teing bakei aa'na' avoreau', ee'noko oita'kaama aa'pau', “Aung bakei masika' Kumponing Bauring.” 55Ee'noko maniku' mmau' teke otoroko' isipo'keta tee Jiisuu' ooaitaa' Kaaleli'keta Jiisuu' siompaitaa' nari' porou'ning tee pakuaama kapoo' apuka'parako'ning-koo. 56Teing-koo nii'nani Meeri' Ma'dala-nani, ee'noko nii'nani napo' Meeri' Jeemisi namainta Josepa' beuko, ee'noko napo' Siebedi baurinketa beuko. 57Muung-aapevuma nanuko naning narung te' pou' kavonanka mmau'po'nung miring Josepa' Arimatea'nung, teenoo' tee Jiisuu' bakaning-koong barevare-nupoong-koo narung deemparu'nung. 58Ee'nung tee Pailati'anko bera Jiisuu'koong mono nia'uu', ee'noko Pailati'ke aroo'ura avaava'naang botovuru'. 59Ee'noko Josepa'ke tee Jiisuu'koong mono nkavura teie baaronge kakaarai nerakunge boo'nuka dai'na' dai'uma nopa'uu'. 60Ee'noko bakaang-koo kuvi dako'doma-koo nerakung-koo kuung sipuu' tee kapang-koo nenke'uu'nareng-koo. Ee'noko kapang pankaing kaavororii' kovempura te' kuvi dako'doma karanaang ku'numpuu', ee'noko tee' nkovura tenkenuu'. 61Teni Meeri' Ma'dala-nani ee'noko napo' nii'nani Meeri' te' kuvi-eta aveteka'koo ba'nanuresi tarevuresi otoreko'. 62Teketa dauna'mung teing piristi'nuka-koo pankeng ee'noko Boto Keperuu'nuka Pailati'anko berora aa'pau', 63“Ee pankaing, nii'ke tee tosi bauko bakaang kara norunoru'ampiring domampari minkuvuu'nung aa'puma, ‘Beenang doong tankinuko ning napo' daa'maravaing.’ 64Tee'koo dake boto sipeko te' kuvi dako'doma tanatavaavaing bera beenamparavaina'mung-koo basi, teinge bakaning barevare-nupoonge porora Jiisuu'koong bonku'noo' bakiaa'aara nantoong nauaarima aa'paa'neenga, ‘Tee Jiisuu' boo'keta daa'aring.’ Aung tee tee' oro' tositosi beremparavaing deeko' bakei koonto' orara masikung, tutuna'nung tositosi divu'ui otoainge.” 65Ee'noko Pailati'ke aa'puu', “Berira tanatavaavaining bokuereriaing, ee'noko tee kuvi tampa' mataueri pinka'eriai dii'ke makosieriaina'.” 66Ee'noko tee teinge berora tee kuvi pinka'au', aa'nou', ovo'ma' bakaang taa'ni'anta kapang-koo dau sipau' teie para'aama, ee'noko tanata nkonuka miru'aaru'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\