MAATIU' 5

1Tenang teinge nantoong karingai Jiisuu' siompaio' oovurira tee mii-koo deto koinura ba'namparu'. Ee'noko bakaning barevare-nupoong tee-anko porou'. 2Ee'noko teie nau-anta tutumpuma aa'puu', 3“Biraanke-nupoong teing nantoong biikaang tanuaang ataata'koo otoko tasi'pariaining, ai' muu' paninung tee teing okovoroaing. 4Biraanke-nupoong teing nantoong orarunsiarimaing, ai' teing teing ee'ning Ovoringe dunsirunsi~antavuriaining. 5Biraanke-nupoong teing Kumponing-koo aroo'ariri banainge otoromaing, ai' biikaang barenku okovoroaing tee ookara kansi' tare-koong. 6Biraanke-nupoong teing nantoong peeravoroma nukaa'oromaing tee-koo aarumo koonto' siong-koo, ai' teing teing poovuriaining. 7Biraanke-nupoong teing nantoong piaa-baukonuka, ai' Kumponinge teing piaavuriaing. 8Biraanke-nupoong teing nantoong domang kiiroraa'nuka, ai' teing teing Kumponing ooaavaining. 9Biraanke-nupoong teing mooa nkonuka, ai' teing teing Kumponinge baurukaa' tampuriaining. 10Biraanke-nupoong napo' teing nantoonge manki'antavaarimaatoaining aarumo koonto' siompaio', ai' tee Muu' Paninung tee teing biikaang. 11Biraanke-nupoong napo' dii' tenang nantoonge deu'daarima manki'antaraariko ee'noko daana' avutevu'ai oraka' minkuraariko ning dii'ke siomerimaung-koo. 12Doturarima do'dero'de'dariai ee' noru'erima, ‘Niikaang moo' pankaing otong teke paning-koo.’ Ai' tee tee' nari' nantoonge teing nakaro-nupoong tee dii'pina' nari' manki'antavaariko', dii'koo uro'nupoong.” 13“Dii' teing deva'nuka ookara kansi'koo, teka tee deva' tarii'noo' paa'arapeu'nung arekee' napo' tarii'antavupeu'? Tee aa' tee tamunsi'nung deemparing. Tamung doonko dua'uma nantoonge mmemme'koo makosi. 14Napo' dii' teing arakanuka ookara kansi'koo. Narung osi iu'koo dau kaniaapeu'nung tee baku'koo makosi deea'. 15Nantoonge tee araka paro'aara antona'koo boong sipaavarupeu', teka sirang batanang-koo pante'aapeu' bakanoo', ee'noko teketa araka-antavuripeu' ookara nantoong pava-koo kuunge otoromaing. 16Tee' nari' diikaang araka araka-antaveriaing nantoong-koo uro'kanoo'ke diikaang nko-nko tampara ooaara Diuma tee paning-koong daangampaavaina'.” 17“Ning dii'ke tee boto Moosesi-nung ee'noko nakaro-nupoong biikaang kara kui-koo mou'nung-pina' noru'meriauka'. Ning teing kui-koo moa', teka teing dupe-anta-koo mou'nung. 18Masika' naurampimang, tenang paning ee'noko kansi' opareainoo'ke basinoo'koo oki'naare nii'noo' namoora'noo' daari-koo kuiarava' tee boto tee bakei tee' nari' otoaing bera ookara kapoo'nanka dupearavainoo'ke basi. 19Baa tee naning aung-koo botonanka-koo oki'nareka' masikeng-koo narung toto'pura nii'ning nari' nau-antavuriaing tee tee oki'nung masikung tang-koong teka muu' paninung-koo. Ee'noko baa tee naning siompuma nau-antavuriaing tee botonanka tee ee'nung pankaing tang-koong teka muu' paninung-koo. 20Ai' ninge dii' ee' naurampimang, diikaang aarumo tamparai te' kuung masipo' teing boto keperuu'navitu tamparimaing ee'noko boto naunuka biikaang puru'uauka'nung deeko' dii' muu' paninung-koo bakei tuntariauka'nung.” 21“Dii'ke taaraverimaung uripo'keta aa'pui otoing, ‘Naninge nii'nung dupisi'eauka', ee'noko baa tee dupisi' nkovuaing tee tuutunang~koong.’ 22Teka napo' ninge ee' naurampimang, baa tee naning ba'marang-koo narung iiraevuaing tee tee' nari' tuutunang-koonge. Napo' baa tee naning nii'nung ba'marang-koong noru' otoaung tampuaing tee tee koompaara'navitu-anko be'anta-koo makosi. Teka baa tee naning nii'nung barakosi'uma aa'puaing, ‘Da' kanu'!’ tee tee mosianung-aape nanu'koo makosi, te' nta'po'noo'. 23Tee'koo dake avuavu' darimpee'naang nkorarama teke boonturomai ee'noko teke nii'nung da'marang-koong da' ninka iira otoing noru'era deeko', 24io' teka boonturoma uro'kanoo'ke sipera tee dakaang avuavu', tutung bera tee ninka mooa-antareereai, ee'noko teketa tororarara tee dakaang avuavu' darimpeai. 25“Naninge karenunge da' tuutunang-koo barantuko iri'narung koompeai tee kara, mme' taung naniresitaa' simpe'nko~anko tavo'duaruko. Teie napo' piatooro~anko be'antaruko kiimataroma si'du'neenga. 26Masika' naurampimang, dii' kiimatanava'keta tenkeniriarupeu' mooni'koo asi'nu dua'kiria' deeko' tuutunang moo'koo.” 27“Dii'ke taaraverimaung uripo'keta aa'pui otoing, ‘Nampeesi orarieriauka'.’ 28Teka ninge aa'dampimang, baa tee naning nani manikuma karaa'ui oovuaing teie tee nampeesi tero orarivuing teni ninka bakaang domange. 29Dakaang duta tampavine-koonge dua'antaruko deeko' orara aarumo-koo tee ka'bampera taapo' dua'eai. Tampa'na' da'koo navio' paa'aravaing dakaang ootukunung mono mosianung-koo dua'du'neenga. 30Ee'noko napo' dakaang birenge tampavine-aapenunge dua'antaruko deeko' orara aarumo-koo, tenaang napu'darara taapo' dua'eaing. Tampa'na' da'koo mono-koo navio' paa'aravaing dakaang ootukunung mono mosianung-koo nani'neenga. 31“Uripo'keta aa'pari otong, ‘Baa tee naning ba'aang sipuma teie narung karavoto~ daarivuaing nampeesi toto'puing tasi'anta-koo.’ 32Teka ninge aa'dampimang, baa tee naning ba'aange tutung kaukauro nkovuaruko bata'ura deeko' teie tee teni tuu'umaang nii'narai nampuko nampeesi orarivuu'naang. Ee'noko baa tee naning teni bata'nii' nampuaing teie tee nampeesi orarivuing.” 33“Napo' dii'ke taaraverimaung uripo'keta aa'pui otoing, ‘Diikaning masika'detonanka toto'peria' otoai, nka tampa' siomperimatoai Ovoring-koo nkoverira.’ 34Teka ninge ee' naurampimang, bakei masika' deto tamperia' otoai. Paning tang-koo makotua', ai' te' te' Kumponing bakanoo' meepo' ba'nani'doma. 35Kansi' tang-koo makotua', ai' te' te' Kumponing bakanoo' kau' patu'doma. Napo' Jerusalema' tang-koo makotua', ai' te' te' Daurarong~ Pankaing bakanoo' osi. 36Ee'noko napo' masika' deto dakaang bore' tampema minkueauka', ai' dake tee-koong daponavi' nii'na' du'antavearupeu' kakaara-antavema deeko' ee'noko mutaanu'antavema deeko'. 37Teka ‘Ee'’ miru'ema ‘Ee'’ narung tampeai. ‘A’ miru'ema, ‘A’ narung tampeai. Aing-koo taapo'ning, teing masika' deto dovang, kara teieta naning orara-ita pomaing.” 38“Dii'ke taaraverimaung uripo'keta aa'pui otoing, ‘Naninge dakaang duta ka'bampuko, makosi bakaang duta ka'bampaavaing maku'koo,’ ee'noko ‘Naninge dakaang si'da' naki'uko, makosi bakaang si'da' naki'aavai maku'koo.’ 39Teka ninge aa'dampimang, naninge oraka' nkoruko tanka'ni'peauka' tee. Naninge tampavine-koo amo'koo tanko'duko napo' bere'darako asi'nameng taura'peko tanko'duai. 40Ee'noko napo' nii'nunge naninge daang koosiruma mononopa'ke maku'koo eentavarako deeko', makosi tee avema napo' nii'naa' nari' aveai. 41Napo' nii'nung naninge nii'noo' basinoo' naniree'naang eturuko napo' bono' divu'ei nii'noo' basinoo' nari' nanireai. 42Naninge eentaruko kapoo' aveai ee'noko dakaang kapoo' kong-koo nia'duko orokoveauka'.” 43“Dii'ke taaraverimaung uripo'keta aa'pui otoing, ‘Da'maiko' da'koo miirinung piaavema ee'noko da'koo karenung munte'eai.’ 44Teka ninge ee' naurampimang, teing diikaning kare-nupoong piaaverererimaatoaing. Teing dii' barakosi'daariaining biraankevereriai. Teing dii' munte'daariaining tampa' nkovereriai. Ee'noko teing dii' oraka' nkoraarima manki'antaraariaining kunsi-koo pakuereriai. 45Dii'ke tee' nkoverima Diuma tee paning-koong baurukaa' deentariaina'. Tee ee'nung tee bakaang duaa' ookeng-koo araka-antavumaung tampeng-koo ee'noko oreng-koo, ee'noko apo' tee' nari' botovukoo' aa'ning-koo koonto'nuka-koo ee'noko koonto'nuka deeaing-koo. 46Ee'noko dii'ke teing nantoong dii' piaaraarimaing naing piaaverererira deeko' moo' aremurii' nkaveripeu' Kumponing-eta? Tee' ee deea' nari' teing oreng taakisi nkanuka nkoarimana'? 47Ee'noko dii'ke teing da'marang naing onkeonke'ereriaing deeko' aming kapoo' dau basi nii'ning nkoaamaing-koo nkoveripeu'? Bakei katua'. Mutaanang-nupoonge ee tee' nkoaavaung? 48Tee'koo tampa' nari' nkoverimatoaing tee' Diuma paning-koong tampa' nari' otomana'.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\