MAATIU' 8

1Tenang Jiisuu' mii-eta nau-antavurira depeto siario' nantoong karingai siompau' tee. 2Ee'noko narung oramuu'po'nung pora Jiisuu'koo uro'kanoo' kinkinui eentavarama aa'puu', “Ovoring, da' piarora deeko' dake ning aung oramuu' kuimepeu'nung.” 3Teketa Jiisuu'ke bireng tovoro'arara kompuu' tee, aa'puma, “Piamoi otong. Enang kuiraring!” Ee'noko namu'ke tee tee bakaang oramuu' kuiaru'. 4Teketa Jiisuu'ke aa'puu' tee, “Tarerari naning naueauka', teka namu'ke Moosesi bakaang boto siompei piristi'koo sira'antararavai, ee'noko tampa' ooruko Kumponing-koo boontunang nkoveai nantoonge tee taa'ni'anta ooaara da' teing ninka nari' oto'koo taura'nii' tasi'daavaina', tee' Moosesi bakaang botoi minkuvumana'.” 5Tenang Jiisuu' te' Kapaneume'navuntu'koo tumparara otoko narung Ju'deeaung piatooronuka narung daaku' tarenara tee-anko pora pakupaku-koo eentavaru' aa'puma, 6“Ovoring, nkaang bautara osie bempari otong siipai sisikeera ninka doota-antavuio'.” 7Teketa Jiisuu'ke aa'puu' tee, “Merai'nang taare-antavama'naang tee.” 8Ee'noko teie piatooronuka daaku' tarenarai maku'uma aa'puu', “Ovoring, ning tee makosi deea' da' nkanoo' pava-koo kuung po'koo; 9Ninge da' pankaing tasi'damira tee' minkuamaang, ai' ning tee napo' nii'noo' basi-koo iri'koo kuung o'nong piatooronuka tare-koong-koo. Ee'noko nii'nung aa'panko dei, ‘Beai,’ tee bepeu'. Ee'noko nii'nung aa'panko dei, ‘Poai,’ tee popeu'. Ee'noko nkaang bautara aa'panko, ‘Aung nkoveai,’ teie nkovupeu' tee. Tee'koo dake tamung karai minkueko nkaang botovotonaa' taarevoaing.” 10Tenang Jiisuu'ke tee' taaravura ta'ninuu', ee'noko teing siompaako'ning nauvurima aa'puu', “Ninge masika' naurampimang dii': Temu'keta aung amurii' baito pankaing ooampaung bane Isireeli-nupoong ninka nari' o'norimaunge. 11Ee'noko ninge aa'dampimang, karinga nantoong duaa' pomanoo'keta ee'noko tumparamanoo' tenairu-eta poroaining nari' taaman-aavaing Eebaraami', Aisake' ee'noko Jeekopi' ninka tee muu' paninung taa'ni'poaina'mung. 12Teka teing muu'koo temu' miru'nii'nuka teing a'dang dama'du dua'uriaining mutaananoo', te' ee'noo' nantoong biromparima si'da' dovang kakirinkuarimatoainoo' sisikeera-koo otoroi.” 13Teketa Jiisuu'ke tee piatooronuka daaku' tarenara aa'puu', “Naniai. Tee tee tee' nari' dake masika'antaveina' nkoaravaing.” Ee'noko tee bakaang bautara tee tenang tee-koo batei-koo taarevou'. 14Tenang Jiisuu' Piita bakanava-koo pora teie Piita ba'doraa teke batanang-koo bempario' oovuu' uipaarii' ninka siipavora. 15Ee'noko teie teni bakaang bireng-koo kompuio' tee uipaarii' namu'ke boimpuu', ee'noko tenie deto i'amparara bau'uru' teing. 16Teketa duaa' tumpario' nantoong mmau' ma'narie koriaariko'ning Jiisuu'anko tavo'aaru', ee'noko teie ma'nari kara nanaarei bata'uru', napo' siipa-nupoong taare-antavuru' ookara. 17Jiisuu'ke tee' nkovuma tee kara dupe-antavuu' teie Aisaia'ke nakaronunge urikunge minkuvuu'nung Daari Meekung-koo aa'puu'noo'ka, “Teie niikaning siipananka ee'noko aruaru'nanka nkamemurira dua'uaing.” 18Tenang Jiisuu'ke nantoong karingai tee koroai otoroko oovurira bakaning ninka nari' pako'arii'naang botoaru' nuaru'ka amenka'koo karinga te' otoroko. 19Teketa narunge boto naunuka-koonge tee-anko pora aa'puu', “Pankaing ee, ninge tee da' siontampaing are' tokoo da' beainoo'.” 20Teketa Jiisuu'ke maku'uma aa'puu' tee, “Nkaunanka biikaning kumpenanka oto'evoromaung, ee'noko barennanka auvi'au-kooning biikaning bitonanka, teka ning Tee Naning-naumpo' Paning-etaing~ tokoo bore' patu'maravainoo' oto'memua'.” 21Teketa napo' teing siompaako'ning-koong narung pora aa'puu', “Ovoring, io' taura'meko mma' dako'ampainoo' basinoo' mma' ninka o'noreaing, ee'noko mma' dako'amirai'nange da' siontampai.” 22Teka Jiisuu'ke aa'puu' tee, “Siperiko boo'nukai bii'ka boo'nuka dako'aariaing, teka da' aa'damaang: Bera daankieaing tee Kumponing bakaang muu'.” 23Teketa tee Jiisuu' bakaasi-nareng-koo aa'earako teing bakaning barevare-nupoong tee siompai nari' aa'eariru'. 24Teketa tenkenaara nanaako namu'ke ta'nina' piong pankaing pou' teke nuaru'koo daue. Teketa tee boo'a bakaasi-nareng-koo daue ta'da'parama nanuu', teka Jiisuu' teke aatui otoko. 25Teketa teinge bakaning barevare-nupoonge berora tanteaama aa'pau' Jiisuu', “Ovoring, pakumeriai, nii' enang ke'nuru'marii'naang!” 26Teketa teie maku'urima aa'puu', “Dii' bakei diikaang baito oki'naa. Aming-koo tee' arorerimang?” Teketa deto i'amparara teie tee piong ee'noko tee eemaaru' ntong-koong aka'puio' bakei aa'na' tarorovuu'. 27Ee'noko teing ta'ninaara nia'kaama aa'paako', “Aung naning aremurii' aa'nung piong tovange eemaaru' dovange taaravaakoo'?” 28Teketa teing Jiisuu'ninka Kadara'navete-koo tavo'ariko kenaankarai naninkai ma'narie koriaareko'naankai kuvi dako'doma-ita poreta Jiisuu' kune'uretu'. Bakei avo'avoro'ka. Naning teke tankinuarupeu' tenaanka-ankoi. 29Poreta aa'puretu', “Jiisuu' ee, dake Kumponing Bauringe nii' arekee' nkomerii'naang? Ai' nii' tora'anta-koo poinge niikaang batei mme' makotuaruko?” 30Teketa ee'noo'keta duerue'ke mmau' pooro'navontu meru'arima otoroko'. 31Ee'noko teinge ma'nari orenge eentavarima Jiisuu' aa'pau', “Dake bata'merima deeko' pooro'navontu-koo kuung tung-koo taura'meriai.” 32Teketa Jiisuu'ke aa'puru', “Beriaing.” Tee tee tenang ma'nari bakoarira pooro'nanka-koo tumpariru', ee'noko tevontu ootukunavontu pemue doonko koo'ariru' nuaru'koo bera ke'nuru'ariru' teke. 33Ee'noko teing pooro' bau'aariko'ning mmariau'. Teketa osi-aape kua'parira dooreaaru' tee ookara kapoo'nanka teke nkoaru'ning napo' ma'narie koriaareko'naanka-koo nkoaru'na'koo. 34Teketa ookara nantoong temono-nupoong berou' Jiisuu' kune'koo, ee'noko Jiisuu' ooaara teing aa'na' eentavariru' Jiisuu' teketa temeng-eta biikanameng-eta tenkenuu'naang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\