PILIPAI 3

1Asi'noo'ka ee mmaikori' aa'dampimang, Ovoring-koo doturoturarimatoaing. Aung tee kara anaare napo' unampama daariamatomaung ninge daari-koo pore' deea' ee'noko dii' tampa' koono-koonge. 2Tee' ee': Tarerariri otorimaatoai teing-koo nantoong-koo Ju' biikana' dootuu' koong taa'ni'anta kong-koo eturaarimaing-koo, ai' teing nkaunanka makosinanka, kapoo' oreng nkoaama mono-nameng-koong taa'ni'antai daang meeka'parimaing dopa' napu' dovang nkoarima. 3Teka nii' ee'ning Kumponing bakaning masikeng-pina' taa'ni'antanii'nuka, bakaang Tanuaang ninka dootuu'marimaing Jiisuu' Karistoo' baitoampiri daangampampima, mono bakanameng-koo aroo' o'noria'. 4Mono bakanameng-koo aroo' o'noi dei ning makosi avitoitoi-koo biivimarapeu', ee'noko napo' nii'nung naning mono-aapenameng-koo biivimparamaung deeko' ning puru'muarupeu'. 5Ai' ning tee naning meekung taa'ni'antanii' dopa' toto'mau'nung-koo ~beenang-taa doong tankinuio' ponto'maru'noo'keta. Ee'noko ning bakei Isireeli-nupoong-koo narung, Kumponing bakaning-koo, teing Bensimani bakanaving-koo kuunge ponto'marara. Napo' biikaang kara ee'noko aarumo kompansi o'nong, Iiburuna'. Ee'noko boto sionameng-koo ning tee Boto Keperuu'navitu-koo narung aa'nung. 6Napo' toomo-nameng donkompansi ning tee iri'moi dootuu'nupoong manki'antavaranko'nunge. Ee'noko koompari oto'nairu-koo ning naninge tuumpimupeu'noo' otoa'. 7Teka teing aing kapoo'nanka tero ning puring-antananka-pina' noru'anko'ning enang teing tamunsi'ning noru'ansira dua'arantu'ning ookara, Karistoo' narung-koo noru' sipamira. 8Ee'noko teing naing deea', ookara kapoo'nanka daang-antavaramira opansi dua'arantu' nung tee kapoo' pankaing masikung kompama'naang. Tee nkaang Ovoring Jiisuu' Karistoo' noru'koo piamora tee bakaang miring-koo ookara kapoo'nanka dama'duarantu' tamunsi'ning tampamira, tee Karistoo' nkateema'naang. 9Ee'noko ning tee-koo kuung o'noi pinka'maravai Kumponinge ning naning koonto' tammuu'naang, boto siompama ninka koomario' deea', teka Karistoo' masika'antavansio'. Ai' Kumponing ninka koompari oto' tee Kumponing-eta nka-koo miru'nii', ee'na baito narunge nka-koo makosi. 10Ning tee Karistoo' bakei aa'na' noru'koo piamoi o'nong ee'noko tee bakaang iri' tee domang-antavuu'nung; napo' tee baike teie kompuu'nung tee' nari' kompampainge; 11Ee'noko boo'koo tee' moompai tee-pina', dama'ke boo'keta daa'maravaina' piamora tee' naumuru'na'. 12Ning aa'maravaroo'nang, “Ning tee' Karistoo'pina' dupeario' kompansing ookara aarumo.” Otoa'. Ning mme' makotumpa'. Teka ning aa'na' kevi'maramatoaing temurii' aarumo okomuu'naang Jiisuu'ke ning okovui miru'muu'na'. 13Ee mmaikori', ninge tee tero nkavantu'nung-pina' noru'ampa', teka aung kapoo' narung ninge nkoampaing: Teing kapoo'nanka dama'duaransining ampa'mora kapoo' uro'kanoo'ke otoing kevi'ama mintoomari o'noaing bera boo'ke basi, nkavama'naang tee moo'. 14Tee moo' tee aung ee' oro': Kumponinge Jiisuu' Karistoo' karantavuko~ a'dei' be'koo bokumuaing ning. 15Enang tee nii' ookara tanuaang nameng-koo petaa'nuka tee tee' nari' noru'mariaing. 16Ee'noko dii'koo nii'ninge oovuna' noru'eriko deeko', tee Kumponinge dii'koo siraka'antavuaing bakaang kara-koo noru'erimanoo' tampa' nari' siomperimatoaing deeko'. 17Ee mmaikori', tee' nari' otoritaa' ning o'nomana' otoriaing ee'noko napo' teing ninge nauarantu'na' otoromaing-koo barerariri otorimaatoai. 18Ai' aung tee mmau'namu'pie teroita naurampiko'na' ee'noko enang tee' nari' piaarampima ta'du ninka unampansi aa'dampimang: Mmau' nantoong dootuu'nupoong teing turani'nuka-pina' otorong tee' Karistoo' aa'barata'koo bou'na' siong-koo. 19Ai' teing teing biikaang kumponing-pina' noru' tee biikaang mono bakaang pia narung, kapoo'nanka maimaia'arimaing, ee'noko biikaang noru' kapoo'nanka kansi'kooning-koo otokoo'. Tee' nkoarima mosianung-aape otorong. 20Teka nii' niikanoo' osi te' paning. Ee'noko nii' teing tee niikaang Domang-anta tee Jiisuu' Karistoo' teketa poaing domange etuvuko nempampiri o'norining. 21Ee'noko pora teie tee aung niikaang kansi'koong mononanka aruaru' paari-antamuriaing bakaang mono meenasi-po'nung-pina' oro'antamurima teie iri'ke ookara kapoo'nanka bakaang tanata-koo kuung si'koo makosi-antavuu'nunge.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\