MAKENSI'NUNG OO 1

1Aung tee Jiisuu' Karistoo'ke sira'puu'nung Kumponinge nauvuio' kapoo' da'deng tavo'kuaing-koong bakaning botovotonaa'nuka nau-anta-koo. Ee'noko bakaang koosinung~ botovuio' siraka'antamuu'naang ning-koo Jooni-koo bakaang botovotonaa' deemarako. 2Ee'noko teing kapoo'nanka ning-koo siraka'antavuio' ooamira tee Kumponing bakaang kara masika'antavantu'. Tee'koo sira'pamaang ninge, tee kara masikung Jiisuu' Karistoo'ke siraka'antavuu'nanka. 3Baa tee naning aung kara tarampee-koong~ deeruvuaing dootuu'domai tee biraanke nkavuaing, ee'noko teing taaravaara pinka'aavaining teing biraankeariainge teing kapoo' daariari otoining pinka'aara, ai' batei tee due'umaang. 4Aung kara ninge Joonie daariamang dii'koo ~kevuntu'ka-taa osi-koo dootuu'nupoong otorimaing Eesia-nameensi'kooning-koo. Kumponinge teie aa'nunge, teroita otou'nunge, e'mung tee' otong, ee'noko dama'ke tee' nari' otoi poainge, teie piaaruri mooaruriaing. Napo' teinge ~kenaanka-taae Tanuaange Kumponing ba'nanumanoo' uro'kanoo'ke otoromainge piaaraari mooaraariainge. 5Napo' Karistoo'ke tee' nari' piaaruri mooaruriai. Teie ee'narai motekaro'ari kara masikung sira'puu'nunge bera boo'paru'noo'ke basi. Tee tutuna'nung boo'keta daa'aru'na'koo, napo' Ovoringe dauraronuka tanatavurimaung kansi'nupoong. Tee Jiisuu' Karistoo' tee ee'nara nii' piaamurira bakaang erenge simpiri'antamuru' niikaning oraka' nkonanka-ita. 6Ee'noko nii' bakanamuiaang deeng-antamurira napo' Bauma Kumponing bakanavitu pirisiti'nuka deeng-antamuru' tee-koo ookara meenasi ee'noko purinto' doong kante okovui otoi otoaing. Ee', masikung. 7Ooveriaing tee tee poo'naang ka'mo' ninka nari' ookarai tee ooaava'naang. Teing tee too'pau'ning ee'noko ookara nantoong kansi'nupoong teing biromparii'naang tee poko ooaara. Ee', tee' ee'na'. 8“Ning tee tutuna'naare ee'noko napo' asiranaare, napo' uro'nunge ee'noko dama'nunge.” Tee'pumaung teie Ovoring Kumponinge. “Teroita o'nou'nung, e'mung tee' o'nong, ee'noko dama'ke tee' nari' o'noi moainge. Ning tee Piikonara, ookara kapoo' nko-koo makosi.” 9Ning tee Jooni dii'maiko' dii' ninka nari' baike kompampiru'nung mii'kampiritaa' Karistoo' bakaang muu'koo. Ee'noko mui' miring Patimos-koo si'mau' tee kara Kumponing bakaang daankianko Jiisuu' sira'pama. 10Tee-koo doong Ovoring bakaang-koo ning tee teie Tanuaang Meekunge korimuio' ning-koo dama'dua aurong pankaing taaravantu' tuuviri-pina' karoma aa'puko, 11“Kapoo' dake ooveing buuku-koo daariera teing dootuu'nupoong-anko botoveai, teing ~kevuntu'ka-taa osi-koo otoromaing aa'ning-anko: Epeses, Simeena, Peekamami', Taiataira, Saadis, Piladelepia', ee'noko Leodesia'.” 12Tenang tee aurong ning karamuko'nung ooama'naang tee-aape bere'maru', ee'noko bere'marama ~kenaanka-taa daamu ba'nang-kooning kooro-koo nkonii' ooantu'. 13Ee'noko teenanka daamu ba'nananka-koo meeroo'ke narung naning-naumpo' teke otoko, mononopa' isikung kau'koo basi kurumpari, ee'noko tokonii'koo kooronanka na'nanii' murukeue kapeto keemoomparitaa'. 14Bakaang bore' ee'noko dapo aa'na' kakaara sipisipi'koong dapo-pina' ee'noko ka'mo'koo tu'betu'be-pina' oro'. Bakaang duta nta'pina' urung. 15Bakaang kau' baraasi~ nta'ke ivai'nii'pina' oro', ee'noko bakaang aurong ntonanka uutuaramana' taara. 16Bakaang bireng tampanaange beento' ~keura-taa kompuri otoko', ee'noko karang-eta bainatu ookamenta irinto' basiaru', ee'noko bakaang oing duaa'pina' aa'na' sisisiisi. 17Tenang ninge ooamira tee, ning tee-koo kau'kanoo' dua'maru' boo'pina' mantomari. Teka teie ning-koo bireng tampanaang pante'mura, aa'muu', “Aroreauka'. Ning tee tutuntoma ee'noko napo' o'domai. 18Ee'noko ning tee napo' Domantoo'. Ning tee moomira napo' daa'maru'nung. Ee'noko tee' nari' domamari o'noi o'nomaa'noaing ookara batei-koo. Ee'noko ninge tee kii'nanka kompansi o'nong aa'noko: boo'koong ee'noko tutueu-aapenung. 19Enang tee kapoo'nanka dake ooveining daarieaing enang otoining ee'noko dama'ke tavo'kuaining nari'. 20Aung tee mirumiru' aing aa'ning oovemaatomaing-koong: ~keura-taa beento' ning-koo tampanaang-koo otoining ee'noko napo' ~kenaanka-taa daamu ba'nananka kooro-koo nkonii' otoining. Aing ~keura-taa beento' teing teing koosinunanka makosining, teing dootuu'nupoong ~kevuntu'ka-taa osi-koo otoromaing tanatanuka. Ee'noko teing napo' ~kenaanka-taa daamu ba'nananka kooro-koo nkonii' oovemaatomaing teing nkaning ~kevitura-taa dootuu'nupoong.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\