MAKENSI'NUNG OO 18

1Teketa temono auning-nko makosinamono dua'arako ooansi o'noko napo' narung koosinung paning-eta depeto siaru'. Tee tee aa'na' purinto', ee'noko aung kansi' aa'na' arakavuu' bakaang sisisiisie. 2Ee'noko aurong tee bakei aa'na' purinto'ke bokuma aa'puu', “Dua'aring, dua'aring, temono Babiloni'namono, osi pankamono. Enang tee ma'nari biikaang osi deemparing. Ookara tanuaang orananka ee'noko bareng orananka oto'doma deemparing. 3Ai' temono temono ookara kansi' kante-koo-nupoong kara masikung oovunaare ninka pituvui uaini pitunii'pina' nai-antavuru'namono maroita iri' nka-koo. Tee aarumo auning-koong-pina'. Ee'noko ookara dauraronankai kansi'koo-nupoonge tee' nari' auning-koong aarumo nkoaako'nung temono ninka nari', ee'noko nantoong kansi'nupoong bavevaave nkoaako'nung deepo' kavonankai maanto'antavarikoo' temono bakaang aarumo karakaraa'koong-koo.” 4Teketa napo' narung aurong paning-eta karoma aa'puko taaravantu', “Temono-ita tonta'dariai dii' nkaning nantoong, tee-koo temono-koong-koo aarumo orara-koo tapo'dariauka'na', ee'noko napo' teie bakananka kiimatanankai konturiauka' aa'na'. 5Ai' temono-koo nko-nko orarananka aa'na' dau basinoo' i'numparako Kumponinge tasi'puring. 6Tee' masika' Kumponing bakaning oraka' nkovurimana' maku'koo nkoveriaing-namono, kapoo'nanka nkovuining-koo kemu'kai maku'eriai. Nkovurimana'keta dau basinoo' nkoveriai-namono. 7Tee-koo baka deto basi-antavaramaung-koo tamung kavonanka barampuma ka'numparava' otoi temono maukoverima tora'antaveriaing bakaang taarapiika-koo makosina'. Baka ee' noru'arakoo' biivimparama, aa'pukoo', ‘Ning bakei ovorinaang, naaro deea', orarunsimarava' o'noainani.’ 8Tee'koo nii'na'mung arikanankai kuung deempura tora'antavuainani, aa'ninge: boo'boo', orarunsi, ee'noko peera. Ee'noko nta'ke taivura opuai, ai' tee Ovoring Kumponing tee purinto' teni kiimatavuaing. 9“Tenang teinge dauraronankai ookara kansi'koo-nupoonge teni ninka nari' aunimpeema kavo tankampeemainge ooaara tee ii teni taivuko teing teing orarunsiarima birompariaing teni-koo. 10Teinge isipo' donkonai aa'na' avoreai teni tora'antavuko aa'paavaing, ‘Piaaru', piaaru', bakei, osi pankaing, Babiloni' purinto'. Bakei na'mung doong-koo oki'ning batei-koo kiimata ninka kera'dari.’ 11Ookara kansi'nupoong kavonanka teka moo'aama baaveaamaing teinge birompariaininge, orarunsiarima temono-koo napo' biikaning kavonanka naninge teka moo'evuriauka'nung noru'aama. 12Teing aing aa'ning kavonanka: kooro, siliva', kapananka tampeng moo' aa'na' pankeng-kooning, ee'noko duku', napo' baarong amutemurii' aa'ning: mootu'nanka, naankuviraa', napo' dauraronuka biikaning duaana-pina' iiraampumaing; ee'noko ookara koi'nanka tampa' nuuraa'nanka, ee'noko ookara kapoo'nanka kau' karenaumonanka-koo kainta-koo nkonii'nanka, napo' koi'nanka-koo nkonii'nanka moo' pankeng-kooning, ee'noko boronsi~nanka, aininanka, napo' kapang miring maabolo. 13Napo' nariong kavonanka aing ee' oro': tampa' nuuraa' kapa'nung sinamong-koong, napo' mono-sisi'kooning, ee'noko amutemurii' kanteng parankinsensi dovang betu'koo ii tampa' nuuraa'nanka, napo' nii'namurii' duuni miring meea, napo' uaini, ee'noko olive'koong duuni, ee'noko napo' palaua, uite', boromaka'nanka, ee'noko sipisipi', oosinanka, napo' kaarisinanka, ee'noko nantoong botovotonaa'nuka biikananka tanuaananka ninka baaveaarimaing. 14Teinge bavevaave-nupoonge temono aa'paavaing, ‘Teinge sinanankai dake domange aa'na' karaa'emainge tee enang si'daing. Ookara kavokavoro-nanka dakaosi'nanka teinge enang doomo'uringe, napo' dake kompeauka'nung.’ 15Ee'noko teing kavonanka moo'aama ee'noko baaveaama kavo konsiiaamaing temono-koo enang tee isipo' donkonai avoro' ninka otoroo'naang temono tora'kuko ooai, orarunsiarima birompaama. 16Ee'noko bokiaama aa'paavaing, ‘Piaaru', piaaru'namono! Bakei osi pankamono, baarong tampenge moo' pankeng-kooninge nopa'daramai iiraampumainge ee'noko urunankai, ee'noko aa'ninge bauntarakoo': kooro, kapananka moo' aa'na' pankeng-kooninge ee'noko duku'nankai. 17Ookara kavonanka teing bakei batei oki'namu'koo orariariring.’ “Teing aarerinanka oko-nupoong, ee'noko nanu'antavaamaing, ee'noko nari' nanaamaing, ee'noko teing pirung-koo avutevu' akaravarimaing, teing isipo' donkonaavaing. 18Tenang tee ii ooai temono taievuko teinge aa'paavaing, ‘Aremono pa osi pankamono amono-pina' basinamono otong?’ 19Sipung tovange poo'arima ee'noko biromparima orarunsiariri bokiaama aa'paavaing, ‘Piaaru', piaaru', baka'e osi pankaing. Nantoong pirung-nupoong aareri-po'nupoong kavonanka-po'nupoong deeng-antaveru'namono dakananka kavonankai. Enang tee, batei oki'namu'koo orarirari.’ 20“Teka Kumponing bakaninge aa'paavai, ‘Doturaravai da' paning, amono ee' nkoaring-koo. Ee' dii' meekupoong, kara okovuri nkanuka ee'noko nakaro-nupoong doturariai. Kumponinge tee enang kiimatavuing puing temonoi dii' oraka' nkoruru'nung-koo.’” 21Teketa narung koosinunge bakei iirakutai kapang pankaing uite' putu'aamaung-pina' basi deto itaa'ura pirung-koo dua'uma aa'puu', “Ee', aung-pina' Babiloni' biururuu'nang doonko dua'koong, napo' naninge oovuauka'nunge. 22Tee auronanka kiita-koonanka, teing nantoong kena nkonuka, kovi puunanka ee'noko teing kururung puunuka, napo' naninge taarareruriauka'nunge. Naninge napo' amutemurii' nko-nko nkovuko da'koo ooaavauka'nunge. Kaku-koong aurong karoko napo' taaravaavauka'nunge da'koo. 23Daamu-koong araka da'koo napo' arakavaravauka'nunge. Napo' nampeesiariko doturotu-koong aurong taaravaavauka'nunge da'koo. Teing dakaning bavevaave nkonuka teing ookara-koo kansi'koo aa'na' purinto'nuka. Dake ee'nanie kono'erima akovetei siong-antaveru' mmau' nantoong kansi' kante-kooning. 24Babiloni' tee kiimatavaravaing aa'ning-koo: tee ereng Kumponing bakaning nakaro-nupoong-koong ee'noko teing nii'ning bakaning meekupoong-koong ee'noko napo' teing teroita kansi'koo tavaarima dupisi'aariko'ning-koong, teing biikaang ereng teka temono-koo Kumponinge oovuu'nung-koo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\