MAKENSI'NUNG OO 21

1Teketa napo' paning nerakung ee'noko kansi' nerakung ooantu', teing tutuna'ning paning naanka kansi' paa'aretu' ee'noko pirung otoaruu'. 2Teketa osi pankamono meekamono ooantu', osi tee nerakung Jerusalema' paning-eta depeto Kumponing-ankoita siario' nerai'na'pina' kapoo' tampa' oro'ninge nepu'ari ba'ung ninka nampeesi-koo maamu-antanii'pina'. 3Ee'noko narung aurong teketa ba'nava'nani'doma-ita aa'na' karoko taaravantu' aa'puko, “Enang tee Kumponing oto'doma nantoong ninka nari' otong, tee tee enang teing ninka nari' otoroo'naang osi nerakung-koo. Teing teing enang bakaning deemparii'naang, ee'noko tee ee'nara Kumponing baka teing ninka nari' otoroaing biikaang Kumponing deempari. 4Ee'noko teie ookara biikaang ta'dunanka duta-ita piu'evuriaing. Enang-eta deto tee teke teing aing aa'ning otoauka'nung: boo', orarunsi, birong, ee'noko sisikeera, ai' ookara aarumo urikananka tee tero tankinuing.” 5Teketa teie ba'nava'nani'doma ba'nanui otomaunge aa'puu', “Ninge tee ookara kapoo'nanka neraka'antavaransing.” Teketa ning aa'muu', “Aing kapoo'nanka daarieai, ai' aing teing kara aa'na' masikeng, bakei masika'anta-koo makosining.” 6Teketa napo' aa'muu' ning, “Teing teing tavo'kuing. Ning tee tutuna'naare ee'noko asiranaare, napo' teie tutuntoma ee'noko tee o'doma. Baa tee naning nukaa'omaung ninge tee tee ntong moo'dopa nai-antavampaing teieta pu'anta domaang okora'keta. 7Baa tee puru'uainung teie tee okovuaing ookara biraanke. Ee'noko ning tee, tee bakaang Kumponing ee'noko tee tee ninge nnuring. 8Teka baata teing nantoong aing ee' oro'nuka: kokoroma'nuka, masika'antaropanuka, maremaare aarumo nkonuka, dupisi' nkonuka, kaukauro nkonuka, dopa nkonuka, kumponing daang-koong dootuu'nuka, ee'noko teing ookara daang minkunuka, biikanoo' osi te' tee-koo dinkung-koo nta' karauviaana piikoninkaing-po'nung-koo te' te' ee'noo' kemu'kana' boo'pari oto'doma.” 9Teketa narung koosinung teing ~kenaanka-taa-koong ning-anko pou' teing aa'nou'ning-koong: kapoo' arikeng asi'ning ~kenaanka-taa utau-eta piampau'ning-koong. Tee ning-anko pora aa'muu', “Poko io' ninge nau-antarama'naang teni nerai'na' tee Kampia ba'aang.” 10Ee'noko Tanuaang Meekunge korimui o'noko teie nkamura iu' pankaing-koo deto isikung-koo be'antamuu' ee'noko teka temono osi pankamono meekamono nau-antamuu', osi tee Jerusalema'namono Kumponing-ankoita paning-eta depeto siarako Kumponing bakaang meenasie arakavari. 11Temono bakaang pipiraari-noo' tee-pina' kapang narung moo' pankaing-pina' miring tee jasipa', kiiroraa' tee-pina' kalaasi-pina'. 12Ee'noko bakaang parang bakei pankaing deto isikung, karanaang kivora-ita kenaanka otoing. Ee'noko teke napo' karanaananka-koo koosinung kivora-ita kenaanka otorokoo', napo' mirinanka daariari otorong karanaananka-koo, teing Isireeli-nupoong kivora-ita kenaanka muu' kante. 13Duaa' pomanoo'aapei beenaumo karanaang otorong, beenaumo napo' duaa' tumparamanoo'aapei, napo' beenaumo mare'aanavine-aapei, napo' beenaumo tampavine-aapei otorong. 14Teke parang osi pankamono-koong-koo e'mania-nanka kivora-ita kenaanka kapang pankeng otorong ee'noko teing-koo teing nanai'keta kenaanka kara okovuri nkanuka tee Kampia bakaning biikaang miring daariariri otorong. 15Teie koosinunge ni'ninka karompetu'nunge kapoo' donsi'pina' oro' kompui otoko' kooro-koo nkonii' paaranang-nko, tee temono osi pankaing paaranang-koong, teing aa'ning: tee parang ee'noko karanaananka. 16Tee temono osi pankamono tee paaranang-noo' ookavetera naro' basi aa'ning: isika'noo' ee'noko taveni'noo'. Teketa teie koosinunge bakaang bana'ke paaranampura oovuu'nung kenaanka kokorei'keta karenaumo daaku' (2400) kilomita ookavetera, aa'noko isika'noo', taveni'noo' ee'noko napo' deto isika'noo'. 17Teketa napo' ku'nung-koo mootu'noo' paaranampuu', ee'noko paaravuio' narung daaku'keta karenaumo kivora bera karenaumo (144) miita-koo makotuu'. Paaranang-noo' tee' nari' naninge paaravupeu'na' paaravuu' teie koosinunge. 18Tee ku'nung tee kapang jasipa' narung-koo nkonii', ee'noko tee osi temono kooro narung-koo nkonii', kalaasi-pina' kiiroraa'koong-koo. 19Teing kapananka pankainanka temono-koong parang-koo e'maniananka neranii'nanka teinge kapanankai biikaang moo' aa'na' pankaing-kooning pipi'daariomainge. Tutuna'nare' kapang e'maniang jasipa'ke neranii'nare'. Kenaanka-nare' saapaia'ke panimpanimpumaunge neranii'nare'. Beenaumo-nare' aaket kakaara amutemurii'nankai pitunii'ke neranii'nare'. Ee'noko karenaumo-nare' eemaroli kapikapia'ke neranii'nare'. 20Ee'noko pa'noko'nare' sadonikis urung meraa'ke pitunii'ke neranii'. Napo' ~nare'taa-nare' kaneliani-e neranii'nare' ereng naakiomaunge. Ee'noko ~kere'ka-taa-nare' kirisolaite'ke neranii'nare' meraa' naansimpumaunge. Napo' ~beere'pi-taa-nare' beerili-e neranii'nare' panimpanimpumaunge. Ee'noko ~karere'pi-taa-nung toopasi-e neranii' meraa' aa'na' naansimpumaung pipiraarioitaa'. Napo' kivora-nare' kirisoperesi-e neranii' baa'umaunge, ee'noko kivora-itanare' jeesini-e neranii' nii'na' napo' urung kinimpumaunge pitunii'. Ee'noko kivora-ita kere'ka-nare' aametesi-e neranii' aa'na' iiraampumaung pipiraarioma. 21Teing kivora-ita kenaanka karanaang-koong da'nava kivora-ita keura duku'koo nkonii', navaro-koong da'nava nau pankau ookutunung duku'nu-koo nkonii'ke. Ee'noko tee taung temono-koong tee koonto' kooro narung-koong, kalaasi narung-pina' oro'. 22Teka ninge tee dootuu'nava pankava temono-koo ooampa', ai' teke tee temono-koo tee Ovoring Kumponing Purinto' ee'noko tee Kampia, tenaanka ee'naanka bee'ka dootuu'nava pankava makosira. 23Tee temono osi pankaing tee duaa' ee'noko kaara aa'naanka teke oto'koo arakavarema makoturea', ai' te' te' Kumponing bakaang meenasi narunge arakavumanoo', ee'noko tee Kampia tee teke temono-koong daamu. 24Ee'noko bakaang meenasie ookara nantoong amutemuu' arakavurio' nanaamatoaing, ee'noko ookarai dauraronankai kansi'kooninge biikaang meenasinanka nkavai beroaing te'. 25Teing karanaananka temono-kooning teing tee' nari' otomatoaining ookara doong-koo daate'ariri. Bakei da'paria' otoroaininge, ai' te' te' muung otoauka'noo'ke. 26Ee'noko tee meenasi ee'noko pankaing-anta ookara muu' amutemuu' kante-ita tee te' be'antavaavaing. 27Kapoo' kiiroraa' deeaung temono-koo tumparavauka'nunge, napo' maimaia' nkonuka ee'noko kara daang minkunuka tung-anta-koo makotua' te'. Teka teing naing nantoong temono-koo tumpariaining tee Kampia bakaang buuku domantoo'koo domampariaining makosina' biikaang miring daarinii'nuka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\