MAKENSI'NUNG OO 3

1Ee'noko aa'muu' ning Jooni, “Napo' narung karavoto daarieai tee-anko koosinung Saadisie dootuu'nupoong tanatavurimaung-anko. Aa'peaing, ‘Aung tee kara teie ~kenaanka-taa Kumponing bakaning tanuaang-po'nunge ee'noko napo' ~keura-taa beento' tampanaange kompui otomaunge aa'pumaang, “Ninge tee dakaang nko-nkonanka noru'ansi o'nong ee'noko nantoonge domantoo' tantaamana' noru'ansi o'nong, teka da' boo'pina' ooramaang. 2Deto tanteraravai! Teing kapoo' otoining puring-antaveai mme' boo'paravaruko, ai' dakaang nko-nko koomparavaung ooreronsing nkaang Kumponing-koo dutakanoo'ke. 3Norunoru'eai dake tee kapoo' taaravera nkaveu'nung, ee'noko pinka'eai tee. Bere'daravai dakaning orarananka-ita. Da' tanterari otoauka'nung deeko' tee ning da'anko tee bakiaa' nko-pina' tavo'kampaing dake noru'eauka'nung batei-koo. 4Dii'koo nii'ning Saadisie otorining-koo biikaning mononopa'nanka ku'mi'antavaava' otoroining. Ee'noko teing ee'ning teing makosinuka ni'ninka nari' nanampiaining mononopa' kakaara kurumpariri. 5Baata teing parapaara puru'aavaining teing teing-pina' nari' kurumpariaining mononopa' kakaara, ee'noko ninge biikaang miring tee piu'ampauka'nung teieta buuku domantoo' domampariaining biikaang miring daarinii'keta. Ee'noko ninge tee biikaang miring Mma'koo ee'noko koosinunanka-koo dutaka-noo'ke sira'pampaing nkaning tamparama. 6Baa tee naning punkang-po'nunge tee tampa' taaravuaing tee kapoo' Tanuaang Meekunge minkuvumaung dootuu'nupoong-koo osi kante-koo.” ’” 7“Napo' narung karavoto daarieai tee-anko koosinung Piladelepia'ke dootuu'nupoong tanatavurimaung-anko. Aa'peaing, ‘Aung kara tee tee Naning Meekung ee'noko Paariaravaung bakaang, tee Deevita' bakaang kii' kompui otomaung teri'ke daate'uko nii'nung naninge napo' da'puarupeu', napo' da'puko deeko' nii'nung naninge daate'uarupeu'. 8Teie aa'pumaang, “Ninge tee dakaang nko-nkonanka noru'ansi o'nong da' iri'navu oto'deruko nkaang kara pinka'ei siompemaung. Ee'noko nkaang miring penkempeaunge. Tee'koo ninge karanaang daate'deromira sipansing da' tung-koo nii'nung naninge kumpi'koo makotua'. 9Ee aung, nii'ning teke Sietani' bakanavitu otorong daang Ju'nupoong tamparimaing nka Ju'nupoong deea', tosi baukonuka. Ee aung, teing teing ee'ning da'anko botoaranko da'koo kau'kanoo' kinkinaara pankaing-antaraava'naang, ee'noko da' ninge piaaramana' noru'aavai. 10Ee'noko dake tee nkaang kara boonko mii'kii pinka'emanoo'koo da' tee ninge tampa' tarerampaing tee-koo batei parapaara arikung-koo ookara nantoong kansi'nupoong-koo tavo'kuaing-koo, paaravurima ookara. 11Ning tee da'deng moo'naang, tee kapoo' kompei otoing tee pinka'ei otoko, naninge pari'du'neenga tee dakaang baakopo. 12Baata teing parapaara puru'aavaining tee ninge pava pankava-koo natuku pina' keeng-antavarampaing nkaang Kumponing bakanava-koo. Ee'noko teketa tee tee tenkenuauka'nung, ee'noko ninge tee tee-koo nkaang Kumponing-koong miring daariampaing. Napo' tee nkaang Kumponing bakaang osi pankamono-koong miring tee-koo daariampai, tee nerakung Jerusalema' paning-eta depeto poaing ee'noko nkaang Kumponing-eta poainge. Ee'noko napo' koonto' nkaang miring nerakung tee-koo daariampainge. 13Baa tee naninge punkang-po'nunge tee tampa' taaravuaing tee kapoo' Tanuaang Meekunge minkuvumaung dootuu'nupoong-koo osi kante-koo.” ’” 14“Napo' narung karavoto daarieai tee-anko koosinung Leodesia'ke dootuu'nupoong tanatavurimaung-anko. Aa'peaing, ‘Teie Miru' Paariaravaunge, Motekaro'ari Kara Masikung Tampa' Sira'ke Kumponinge nkovuru'ning-koo okonarai aa'pumaang, 15“Ninge tee dakaang nko-nkonanka noru'ansi o'nong, da' tee baru' ka'matoong deea' ee'noko baru' uipaarii' deea'. Tee'koo ning piamomaang da' tokoona' nari' deentari oto'koo, aa'noko uipaarii' deeko' nii'noo' ka'matoong. 16Teka da' mantong-koo meu' basi, baru' uipaarii' deea' ee'noko baru' ka'matoong deea', tee'koo ninge da' nkaang karang-eta kuripiorampaing. 17Dake enang aa'pemaang, ‘Ning tee enang ookara-koo kavo-koo makotunsi o'nong; enang kapoo'koo pia o'noa'.’ Teka dake noru'ea' tanuaang-aape da' tee piaaru' papovuru', ata'oi', kaputu', ee'noko simpenoi'. 18Ninge koonto' nauramaang da', ning-koo tee kooro nta'ke simpe'ura kiiroraa'antavuu'nung moo'siiaing, tanuaang kavo-po'nung deentaraa'naang. Napo' mononopa' kakaara ning-koo moo'eai simpenoi' ooraamaung nopa'daravaina'. Ee'noko napo' marasini moo'eainge ning-koo, duta-koo si'darara tampa' oomeaina'. 19Ninge tee teing nantoong piaavaramaing teing oraka' nkoaako aka'paransi koong-antavaramaung. Tee'koo nkaning meekupoong deentariri otorii'naang kevi'darima bere'dariai! 20Ooveriko, ning tee aung karanaange donkonansi karomang. Baie naninge nkaang aurong taaravura karanaang daate'uko deeko' ning tee tee-anko tumarara tee ninka nari' taamanampeaing. 21Baata teing parapaara puru'aavaining ninge tee makosi-antavarampaing nkanoo' ba'nava'nani'domai miirinkanoo'ke nari' ba'nanui oto'koo, tee' nari' ninge puru'amira Mma' bakanoo' ba'nani'domai miirinkanoo'ke nari' ba'nanunsi o'noremana'. 22Baa tee naninge punkang-po'nunge tee tampa' taaravuaing tee kapoo' Tanuaang Meekunge minkuvumaung dootuu'nupoong-koo osi kante-koo.” ’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\