MAKENSI'NUNG OO 9

1Teketa napo' pa'noko'nunge koosinunge bakanareng tuuviri puumpuu'. Teketa ninge narung beento' ooantu' paning-eta kansi'koo dua'aru'nung. Ee'noko kii' kong-antavau' tee te'nung dinkung tumangropa-koong. 2Ee'noko teie tee dinkung tumangropa daate'uko teieta ii kutekuteivuu' nta' pankaing-eta popeu'na'. Ee'noko teie iie teketa dinkung-eta kutekuteivuma aa'nou': duaa' mutaanampura aanaroo' deto tunumparavaruu'. 3Ee'noko teieta ii-eta ntaa'nanka bakoarira kansi'koo kato bereravariru' purinto'nanka kaki-koo bakei orovei'pina' naapunanka teing; ee'noko munkeita-koong iri' kong-antavaaru'. 4Ee'noko tee baa'nanka kansi'koong napo' teing koi'kooning para'nanka orari-koo taura'paaria', teka nantoong naing deeko' ookara kaki-koo makosi teing Kumponing bakaang taa'ni'anta otoroaing biikaang oing-koo. 5Tee-noo' pa'noko' kaara-koo kuunge sisikeera-antavaarii'naang taura'paaru', teka dupisi'koo deea', tee tamung naapuaarima sisikeera-anta-koo. Naapunoo'koo tee' orovei' pina' mantong tenang naning taivuko. 6Teketa teing-koo pa'noko' kaara-koo kuunge tee nantoonge booroaing taung besi'aama pore'oroaing, teka taung ooaavauka'nung bakei. Boo'koo aa'na' piavoroko boo'ke tee teing meumpuria' tokoi mmaruaing. 7Tee ntaa'nanka tee oo-koo oosi-pina' oro'nanka tavutavu'koo maamuariri otoroining-pina', ee'noko biikaang bore'koo kapoo' baakopo kooro-koong-pina' oro' otong. Ee'noko oinoo' naning-koong-pina' oro'nanka. 8Ee'noko biikaang dapo manikuma-koong-pina' isikananka, napo' si'da'noo' laioni-koong-pina' kepe'nii'nuka. 9Ee'noko biikaang murukeu-nee' aini-koong-pina'oro', ee'noko tenang puraanaako kupa'koong aurong kaarisinanka mmau' oosinankai tavutavu'koo kua'parima kurunkurunkaanaamana' taara. 10Teing ee'ning teing baring tairo'nukai munkeita-pina', ee'noko te' biikaang baring-koo purinto' otong nantoong baike-koong teing-koo pa'noko' kaara-koo kuunge. 11Ee'noko teing tee narung dauraronge~ tanatavurimaing. Tee daurarong tee narung koosinung tee dinkung tumangropa tanatavumaung. Bakaang miring Iiburu-na'koo tee Abadon, ee'noko Kiriki'na'koo Apolion, miru'noo' Tooreere. 12Narung kapoo' arikung tee tankinuing. Ee aing, enang tee kenaanka kapoo' arikeng mme' otomang dama'ke tavo'kuree'naang otoining. 13Teketa napo' ~narung-taa-nung koosinunge bakanareng tuuviri puumpuu', ee'noko narung aurong karoko taaravantu' teketa boonturoma-ita Kumponing-koo uro'kanoo' kooro-koo nkonii'noo'keta, ookamenta karenaumo kunku'doi'keta. 14Ee'noko teie auronge tee ~narung-taa-nung koosinung tuuviri kompui otoko'nung nauvuma aa'puu', “~Karenaumo-taa koosinung dai'ariri otorong teke tee ntong pankarei Iuperetisi-ankoi. Teinge tee batei Kumponinge miru'uu'nung nempaamaang maamuariri nantoong-koo beenaumo nariong dupisi'aarii'naang; 15Aia', tee batei tee amare', au kaaranu ee'noko e'mung ee'na'mung deempario' dipi'eriko berora Kumponinge miru'uru'na' nkoaavai.” Teketa teie koosinunge taaravura teing karenaumo koosinunanka dipi'uru'. 16Teketa tavu'nupoong oosinanka-koo ba'naniau'ning-koong deerunoo' taaravantu' kenaanka daaku' kokokokorei' [200,000,000]. 17Ee'noko napo' noone-koo oosinanka-koo nantoong ba'nani'aio' ooarantu' biikaang murukeu-nee' nii'noo' nta'pina' urung, nii'noo' iinau-pina' oro', ee'noko nii'noo' piiko-pina' meraa'. Ee'noko oosinanka-koong bore'noo' laioni-pina' oro', ee'noko biikaang karang-eta aa'ning kuripioaako': nta', ii, ee'noko tee piiko karauviaana. 18Ee'noko ookara nantoong-koo beenaumo-nariong aing beenaumo doovaange dupisi'aaru'nung, aa'ninge: nta', ii, napo' tee piiko karauviaana, karang-eta kuripioau'nunge. 19Ai' tee purinto' oosinanka-koong aa'ning-koo otong: karang ee'noko baring. Ee'noko teing biikaang barinanka tee boru'pina' oro', napo' botu bore'po'nunge, ee'noko temarange nantoong taiaarima baikeaaru'. 20Teka teing nantoong beenaumo doovaange dupisi'uriaruu'ning teing tee' nari' bere'ariaruu' teing-eta biikaning oraka' nkonanka-ita, aa'noko ma'nari dovang-koo boontu, ee'noko daang-koong kumponinanka bii'ka ta'nampau'ning-koo dootuu' nko aa'ning-koo: kooro, siliva', boronsi~, kapang, ee'noko koi'; teing ee'ning kapoo' oo noru'aava', taarakaavarupeu', nanu'koo makosiaava'. 21Napo' aing ee' oro' nko-nko-ita bere'ariaruu': naning dupisi', doparopa, kaukauro-nko, ee'noko kapoo' avutevu'nanka bakiaa'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\