ROOMA' 1

1Aung karavoto~ ninge Paula'ke daariamang. Ning ee'nara Jiisuu' Karistoo' bakaang botovotonaa' Kumponinge kara-okomui-nka deemaraa'naang bokumuu'nung. Teie simpe'mui bamuu' bakaang doorenang tampara tavo'koo. 2Tero urikamu' Kumponinge miru'uu' tee aung doorenang tampara teing nakaronuka~ urikupoong biikaang Daari Meekung-koo kuunge. 3Tee doorenang tampara tee tee ee'nara Bauring-koonung; 4Mono bakanamenge parapara-koo tee Deevita'ke bakanavinge ponto'aru'nung tang-koo makosi, nka boo'keta daa'aru'na'koo tee ee'nara naning meekung masikung ee'noko Kumponing Bauring aa'na' purinto' sira'pari otong. Tee niikaang Ovoring Jiisuu' Karistoo'. 5Tee-koo e'manansi kara-okomui-nka deemaru' nantoong amutemurii' meung-antavarama'naang tee masika'antavaava'naang tee. 6Dii' Rooma'nupoong teinge teing ninka nari' otoring, Jiisuu' Karistoo'ke bokururu'ning. 7Tee'koo aung karavoto dii'anko daariamang, dii' nii'ning Rooma'nupoong-kooning Kumponinge piaaruri bakaning meekupoong deentarii'naang bokururu'ning ookara-anko. Biraanke ee'noko mooa dii'koo otoaing Kumponing Niuma-itaing ee'noko teieta Ovoring Jiisuu' Karistoo'. 8Tutung tee nkaang Kumponing-koo tampa' tang minkuama'naang dii' tee-koo baitorarimaung-koo Jiisuu' Karistoo'ke pakumurio'. Ookara kansi'ke taaravaamaung. 9Kumponing ee'nara ninge mintoompevomaung nkaang domang ootukununge Bauring bakaang doorenang tampara doorearama teie ee'narai masika'antamuko aa'dampimang: Ninge dii' tantampimaung nkaang kunsi-koo ookara-koo. 10Mmau'namu'pie kunsimaramaung Kumponing tana'ama taura'muu'naang bakaang piai tampa' tokoona' nanama beero'dampii'naang. 11Aa'na' oo-koo piamoi otong dii' nii'ning avuavu' Tanuaang Meekung-etaing pare'dampii'naang puring-antaruriaining. 12Aa'noaing: nii' tee Kumponing nari' masika'antavampimaing nari' kune'meerira oomeeri domang kuaa'antameeriai. 13Aung dii'ke noru'erii'naang piamomaang dii'ke mmaikori'ke: Mau'maramaung dii'anko be'koo tampa' dii' ninka ning mintoomarako sinang tampa' bi'uaina' tee' nari' teing nii'ning Ju'deeaing-kooning nauaranko nkoaramana', nka e'mung doong-koo basinoo'koo dii' beero'koo avo'mari o'nong. 14Ning botomuu' ookamurii' nantoong nauarama'naang, osikaiaang ee'noko biikoori, norukasi'nuka ee'noko amakoori, ookara. 15Tee'koo aa'na' piamoi otong daankiama'naang tee tampara doorenang dii' ookara Rooma'nupoong-koo. 16Ning maia'moa' tee doorenang tampara sira'koo. Ai' tee tee Kumponing bakaang purinto' domang-anta-koo makosi ookara nantoong masika'antavaavaining, tutuntoma Ju'nupoong ee'noko napo' teing Ju'deeaing. 17Doorenang tamparai tee sirapo'antavuing tee' Kumponinge nantoong nari-antavuriaina' tee ninka nari'. Ee'pina': Jiisuu' masika'antavaako, tee-koo masika'anta-koo narung-koo koonto'nuka tampuriai. Tee' Daari Meekung-koo aa'pumana', “Naning tee bakaang masika'anta-koo Kumponing ninka nari' nariari otoaing tee domamparavaing.” 18Kumponing bakaang iira tee paning-etaing siraka'pari otong teing-koo Kumponing piavoroaing ee'noko oraka' nkoarimaing-koo, teing kara masikung avo'aamaing-koo oraka' nkoaama. 19Ookara kapoo' noru'koo makosi Kumponing-koong sira'pari otong teing oreng-koo. Kumponinge baka siraka'antavuu'nung teing-koo. 20Kansi' pupu'aru'noo'keta bakaang iri' o'paa' ee'noko bakaang aarumo deto basi bane oro'paravainge, otoremaung. Noru'aapeu' kapoo'nanka nkovuu'ning ooaama. Tee tee enang maku'na' oto'evoroa' tuutunang~koo. 21Noru'noo' tee temu' noru'aako' Kumponing, teka pankaing-antavaavaruko' ee'noko tampara tampaavaruko' tee-koo makosina'. Teka biikaang noru' toosi-paa' deemparara minkuminku tutumpaako' daang-koonanka. Bera biikaang domang kanu'koo baraa'aru' koonto' mutaanang. 22Norukasi'nuka tamparima baru' kanu'nanka deeng-antavariko'. 23Paariaako' Kumponing boo'paa' bakaang meenasi teinge baka-oonanka booromaing-pina' oro'nankai aa'ning-koo: nantoong, bareng, ee'noko kau' karenaumonanka-koo. 24Tee'koo Kumponinge sipurira tara'oaruu' oraka' karaa'arimana' tamung danto nkoveea'naang maarekusina' bakiaa'eema, mono baa'pina' noru'eitaa'nange. 25Paariaama Kumponing bakaang kara masikung tositosie teing kapoo'nanka Kumponinge nkovuru'ning dootuu'aakoo' meekeng-pina' tareaarima, tee ee'nara teing nkovuru'nung divu'aitaa'nange, tee biraanke-po'nung doong kante otomaung. Ee', bakei! 26Tee'koo Kumponinge tamung doong-koo sipuru' aarumo orara maimaia' karaa'koo. Teing-koo maniku' nampeesi baari'au' bii'ka maniku' naing oto'ke. 27Napo' donkaang tee' nari', maniku' ninka nampeesi sipai bii'ka donkaang naing bakiaa'eeko' maimaia'na'. Tee'nko aarumo orara-koo tee kiimata makosina' tora'paamaung bii'ka-koo. 28Teketa' Kumponing noru'koo kasiaavaruko Kumponinge tamung doonko sipuru' biikaang noru' orara-koo oto'koo, aarumo toosi-paa' ninka. 29Bakei amutemurii'ke maanto'uru', oraka'nkoi, orara aarumoi, oko'okoi, ee'noko oraka' noru'ke. Mamairoi maanto'ke ee'noko tavu'nkoi, turang, tositosi, too'deng; 30- 31Teing temurii' tee ukuusi baukonuka, miring orari-antananka, Kumponing-eta kare-nupoong, bauvaupaa' nkonanka, bii'ka kirokai-nuka, baka daanganuka, daang mataunuka, biumaraang-koo meuntepa'nuka, onouropanuka, maraka-anta toto'nuka, piaaropanukai, ee'noko ama'ama'nuka. 32Kumponing bakaang miru' ee' oro': Teing tee' nkoariaining tee booroaining. Ee'noko bane tee tee miru' noru'ai nka tee teinge nkoaamaung, ee'noko bakei kei'oromaung nii'ning oo-koo tee' nari' napo' nkoariko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\