ROOMA' 8

1Tee'koo enang Kumponinge boo'koo miru'muria' nii' Karistoo'koo o'norining. 2Aming-koo, nna' Jiisuu' Karistoo' ninka o'noriko Tanuaang Meekung-koong iri'ke unaa-antamuring teieta orara aarumo bakaang iri'keta ee'noko boo'keta. 3Botoi tee nii' domang-anta-koo makotua' mono aruaru'oma boto toto'pumaung-koo. Teka Kumponinge deeko' nii'nung taung nkomemuru' nii' moo'murii'naang. Tee Bauring narung masikung botovuu' tee-pina' niikaang mono-pina' oro'pario', nka tee nii'pina' orara aarumo-po'nung deea'. Porai'nang tee orara aarumo-koong iri' pesi'uu' bakaang mono booma nii'koo parekavarama. 4Tee boo'pario' enang nii' makosi tampa' oto'koo teie botoi botomurimana' nko-koo Tanuaang Meekunge taremurio', ee'noko siompampiauka' tee urikung aarumo orara. 5Teing nantoong mono bakanameng siompaamaing tee biikaang noru' mono bakanameng-koo pinka'arimaung. Teka teing nantoong Tanuaang Meekung bakanameng siompaamaing tee biikaang noru' Tanuaang Meekung bakanameng-koo pinka'arimaung. 6Teing nantoong biikaang noru' mono bakanameng-koo pinka'ariaining tee booroaining. Teka teing nantoong biikaang noru' Tanuaang Meekung bakanameng-koo pinka'ariaining tee domampariaing ee'noko mooa-koo otoroaing. 7Tee noru' mono bakanamenge otomaung tee Kumponing-koo too'denung, Kumponing-nung boto-koo kupi'omaung, bakei makotua' nii'na' nko-koo. 8Teing mono bakanamenge otoromainge tee Kumponing dotu-antavaavarupeu'. 9Teka dii' tee mono bakanameng-koo otoria', teka Tanuaang Meekung bakanameng-kooning, tee ee'nara Tanuaang Meekung Kumponing bakaang dii'koo otoing deeko'. Baa naning Tanuaang Meekung Karistoo'nung oto'evuaung tee, tee bakaang naning deea'. 10Teka Karistoo' dii'koo otoko deeko' tee, bane mono boo'paravaing orara aarumo-koo, teka tee diikaang tanuaang domamparavaing Kumponinge koonto'nuka tanturu'nung-koo. 11Jiisuu' boo'keta daa'uu'nung bakaang Tanuaang dii'koo otoing deeko' teie ee'narai Jiisuu' Karistoo' boo'keta daa'uu'nunge diikaang mono boo'koong domampuaing ee'nara bakaang Tanuaang dii'koo otoinge. 12Mmaikori' ee, bakei navo'ka kapoo' nii'ke Kumponing bari'evompiaing otong bakaang pia siompampira, mono bakaang pia siompampia'. 13Mono bakaang pia siomperiaing deeko' tee dii' dooriaing. Teka Tanuaang Meekung bakaang pia siomperima mono-koong aarumo toto'peri domantariaing. 14Teing nantoong Kumponing bakaang Tanuaang Meekunge siong-antavurimaing teing Kumponing baurukaa'. 15Tee Tanuaang Kumponinge aruru'nung dii' avoro'ke kai'anta-koong deea' dai'nisinuka-pina'. Nka aampari'ario' Kumponing baurukaa' deenturimaung, ee'noko tee ee'nara Tanuaang Meekung bakaang iri'ke amanampia' Kumponing bokuampimaung ee'pina': Mma' ee, Mma'. 16Tee'koo Kumponing bakaang Tanuaang niikaang tanuaang ninka narung deemarima nii' sira'marimaung nii' teing Kumponing baurukaa'. 17Ee'noko nii' Kumponinge baurukaa' deemariko barenku oko-antamuriai Jiisuu' Karistoo' ninka, a'noo' tee nari' baike kompampira tee ninka deeko' bakaang biraanke nari' kompampia'naang. 18Ninge tee ee' noru'amaang: Tee kapoo'nanka baikenanka enanung batei-koo kompampimaatomaung tee kapoo' deea' tee-koo biraanke dama'ke nkavampiaing-koo. 19Ookara kapoo'nanka Kumponinge nkovuru'ning tee nemparimaung Kumponinge baurukaa' biraankevurima sira'antavuriaina'mung-koo. 20Tero ookara kapoo'nanka nkovuru'ning barakosi'uru' tamunsi'nanka deemparii'naang, bii'ka biikaang noru'koo deea', tee Kumponing bakaang noru'koo, kuung otoroi nempaava'naang bera te'mung makotuai Kumponing baurukaa'ke meenasi nkavaavaina'mung. 21Te'mung tee ookara kapoo'nanka Kumponinge nkovuru'ning teieta kiimata dera' bakaang-eta unaa-antavurira meenasi basi-antavuaing baurukaa'koo basi-antavuaina' nari'. 22Nii'ke noru'ampiri otong ookara kapoo'nanka kansi'kooninge aa'na' sisikeera tora'paamaung baike amutemurii' kune'aama e'mung doong-koo basinoo'koo. 23Ee'noko teing nkovuru'ninge nainge deea'. Bane tutuna'navaro Tanuaang Meekung-koo komariri o'noring, nii'ke tee' nari' tee sisikeera tora'pampimaung nemarima baurukaa'pina' oro'antamurii'naang, niikaang mono moo'murima boo'nameng-eta. 24Tee' nari' nkoaravaing-koo masika'antavampiko Kumponinge moo'muru', kapoo' tero oro'paru'nung-koo narung-koo deea', tee kapoo' mme' oro'paravaung-koo. 25Teka masika'anta otoko kapoo' ooampiaung-koo tee nemariri o'noriaing dooroonge. 26Tanuaang Meekunge pakumurimaung niikaang aruaru'koo. Ai' nii'ke tee tampa' noru'ampia' kunsi bakaang taung koonto'navung. Teka tanuaang Meekunge baka eentamemurimaung nii' paku-koo pankaruntoong-eta baiarama karai sira'koo makotua'. 27Ee'noko Kumponinge ookara biikaang domang keperuu'urimaunge tee noru'ui otong tee onou Tanuaang Meekung bakaang, Kumponing-pina' nari' noru'aramaung-koo eentavevurima ookara bakaning meekupoong. 28Ee'noko nii'ke noru'ampiri otong teing ookara kapoo'nanka tavo'arimaing nii' tampa' nko-koong nii' Kumponing piaavampimaing ee'noko baremuri bokumuru'ning. 29Tero urikamu' Kumponinge tasi'puru' bakaning. Teing tasi'puru'ning miru'uru' bauring-pina' nari' oro'pariri otoroo'naang. Ee'noko bauring tee tutuna'nung kura'nari'koo kuunga. 30Ee'noko teing miru'uru'ning tee bokuvuru'. Teing bokuvuru'ning tee koonto'nuka tampuru', ee'noko teing koonto'nuka tampuru'ning tee nerampuru'nung. 31Tee tee, enang are'pampipeu'? Kumponing niikaang pakupaku deemparako nii'koo karenung baa? Otoa'. 32Teie bauring orokovuaruu'nunge nii'koo baike kune'uu'naang, ookara kapoo' ee orokovupeu' bauring ninka nari' avu'koo? Makotua'. 33Baie tuumpivuripeu' Kumponing bakaning miru'nii'nuka? Otoa'. Kumponinge ee'narai koonto'nuka tampuru'nung. 34Baie boo'koo-nupoong miru'muriaing? Otoa'. Jiisuu' Karistoo' nii'koo boo'paru', ee'noko masika' Kumponinge boo'keta daa'uio' tampavine-koo Kumponing-koo otong nii' eentamemurima. 35Baie te'nemuripeu'nung teieta piaa Karistoo' bakaang? Turanturang makotua', orarunsi makotua', tuumpinang, peera, simpenoi', avo'avoro' ee'noko tavu', bakei ookara makosiaava'. 36Ee' daariari otoina' nii'koo masika' otong, “Dakaang miring-koo nii' teing tamaarimaing ookara doong-koo, maa'maa' tavu'kooning-pina' noru'maarima.” 37Nka tee, bane aing ookara kapoo' kune'ampiainge nii'ke tee bakei aa'na' puru'ampiaing Karistoo' ninka nii' piaamuru'nung ninka. 38Ninge tee tasi'pansi otong kapoo' otoa' nii' tankaamuripeu'nung Kumponing bakaang piaa-eta Jiisuu' Karistoo' niikaang Ovoring-koo oro'paru'nung-eta, bane aing aa'ning tavo'kuai: boo', domang-anta, koosinunanka, ovontunanka, enang otoroining, kapoo' dama' tavo'aravaining, iri'nanka, detonoo', boonkonoo'; 39Ee'noko nii'nung kapoo' makosi otoa' napo' Kumponinge nkovuru'ning-koo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\