ROOMA' 9

1Enang kara minkuampainung masikung, Karistoo'koo kuung o'noi, nkaang onoue pankaruntoong-eta masika'antamumaunge Tanuaang Meekunge kuung deemuio'. 2Tee kara ee'pina': Ning bakei aa'na' orarunsimaramaung, nkaang domang-koo uatepa oraka' dee'moma'nomaung ee'koo: Isireeli-nupoong domamparia' otoromaung-koo. 3Barakosi'marama Karistoo'keta tonta'marapeu'nung-pina' noru'maramaung teing mmarang ni'ninka narung ereng moo'ariaina' makosi deeko'. 4Teing Kumponing bakaning miru'uru'ning, baurukaa' deempuru'ning ee'noko bakaang meenasi avuru'ning. Teing amutemu'ke kara tampa' naroompevuru'ning ee'noko avuru' tee boto ee'noko tee dootuu' masikung; 5Teinge nkavau' tee Kumponing bakaang maramaraka, biikaang muu' oko'bosi-nupoong biurukaa' deemparira. Ee'noko tee Domang-anta, Karistoo' tee biikanamuiaang-koonge, ee'nara Kumponing, ookara-koo dau basi deempari daangang-po'nung o'paa'na'. Ee', masikung. 6Kumponing bakaang maraka-anta teing-eta Isireeli-nupoong toto'pari otoing minkuampa' nii'ning Isireeli-nupoong moo'aria' otoroining-koo, ai' baru' ookara Isireeli-nupoong Kumponinge miru'nii'nuka naing deea'. 7Ooveriai: Eebaraami' baurukaa' ookara miru'aria'. Teing naing Kumponinge tampuru'ning deeko', Daari Meekung-koo aa'puu'na', “Aisake' narung-eta doonko miru'nii'nuka tamparampaing.” 8Miru'noo' ee': Tamung monoi para-koo Kumponing baurukaa' tampariarupeu', teka tee' nari' Kumponinge tampuu'na'koo miru'uma deeko' baurukaa' tamparipeu'. 9Ai' Kumponinge marakavarama Eebaraami' Eekaa' ninka beuring bata'uma ee' tampuu', “Enanung batei-pina' daunamare'koo tee ning toromaravaing ee'noko Seera' ee'nani tee enang bauring-po'nani deemparavaing.” Teketa' tee narung-koo miru'uu'na' bera Aisake' ponto'aru'. 10Ee'noko napo' dama'ke Kumponinge nii'ning naing miru'urimana' sira'puu' tenang Rebeka' kempo'kui otoko pauroonka nkavuresitaa' tee ninka ba'ung niikaaka Aisake' ninka. 11- 12Bane tee ke'de-koo otoresi ponto'area', kapoo' orara ee'noko tampara-pina' oro' nkovurea', Kumponinge teni-koo ee' tampuu', “Bataata baara'ma'nung-koo boong otoaing.” 13Nii'noo' napo' ee' daariari otong Kumponinge temainta minkuvuretu'na', “Jeekopi' tee ninge piaavansi otong, ee'noko Iiso munte'ansi otong.” Tee' nkoaru' Kumponinge nantoong miru'urimana' tasi'anta-koo; nko-nkoi deea', bokue narunge. 14Enang ee ee' noru'ampii'naang: Kumponing koonto' deea' ookamainta nari' nkovurearuu'nung-koo? Bakei makotua'. 15Moosesi nauvuma ee' minkuvuu', “Ninge tee naning tampa' nkoampaing deeko' tampa' nkoampaing, ee'noko tee naning piaavampaing deeko' piaavampainge.” 16Enang tee Kumponing bakaang miru' ee' oro'pari otong: Naning bakaang piai deea', bakaang nko-nkoi deea', teka Kumponing bakaang piaa-koo narung-koo deeko' makosi. 17Nii'noo'ka napo' Daari Meekunge Moosesie daarivuu'nung-koo Kumponinge tee daurarong~ Peero' turampuarura ee' nauvuu', “Ninge tee da' donkong-antaransinung da'koo nkaang iri' oro'paraa'naang ning nkaang miring noru'aavaina' ookara kansi'koo.” 18Tee' minkuvuio' aa'pamaang: Naning tee Kumponinge baka piaavuaing deeko' piaavuaing. Ee'noko napo' baa naning piaavuaru-peu'nung deeko' konte-antavuma sipuaing makosi. 19Dii'koo narunge Peero'pina' noru'darama ee' tana'mepeu' dee'ma: Kumponinge aming-koo turang nkovumaang piavomana' nari' nkomarako? Baie dimpa'upeu' bakaang miru'? 20Nka baie da' Kumponing maku'epeu'nung kansi'keta? Utaue ee tee naning ta'nampumaung karavuma aa'pupeu': Dake ning aming-koo ee' ta'namemaang? 21Arekee'? Tee naning ee utau ta'nampumaung makosi deea' bakaang mataue utau ta'nang-koo? Nau-koo kansi'nu-koo aa'nopeu': Nameng-eta neranii'nareng ta'nampupeu' ee'noko nii'nameng-eta tamunsi'nareng ta'nampupeu'. 22Kumponinge bakaang iira sira'anta-koo piavoi otong ee'noko tenang ookara nantoonge ooaavaing bakaang purinto'. Teing nantoong orara moo' nka-koo miru'nii'nuka teroita maamuariri otoromaung orari-anta-koo, teka enang Kumponinge makenge nempuri otong orari-antavuria'. 23Aming-koo, nna' bakaang meenasi pankaing tasi'anta-koo piavoi otong teing-koo nantoong bakaang piaa nka-koo miru'uru'ning-koo, teroita maamu-antavuru'ning bakaang meenasi nari' kong-koo. 24Tee-pina' nii' bokumuru'ning, Ju'nupoong naing-eta deea', ee'noko Ju'deeaing-kooning nari' ookara-ita. 25Tee-pina' Kumponinge minkuvuko Osea'ke daarivuu'na' Daari Meekung-koo, “Nantoong nkaning deeaing tee nkaning tamparampaing. Ee'noko teni ninge piaavampa'nani teni ninge piaavampaing.” Ee'noko 26“Teka ninge aa'pantu'noo'ka, ‘Teing nkaning nantoong deeaing,’ teke tee nantoong dama'ke Kumponing domantoo' baurukaa' deemparira miring kompaavaing.” 27Napo' Aisaia'ke ee' minkuvuu' Isireeli-nupoong-koo, “Ooveriai, Isireeli-nupoong biurukaa'koong deeru tee piisi' pirung-koo makosi, nka tee teing-koo mmau' kera'pariko oki'ning naing otoroi domampariaing. 28Bakei iri'narumpui Ovoringe nkovuaing kansi'koo tee kapoo' nkovuu'naang tampuu'nung.” 29Tee' nari' Aisaia'ke minkuvuu'na' temu'navarang-koo ee'pina', “Ovoringe paning-koonge niurukaa'koo duukung sipuarui dei nii' tee teing-pina' osi Sodom ee'noko Komora' nkomaripeu' nta'ke opuru'ning-pina'.” 30Tee-koong miru'noo' ee' oro': Teing Isireeli-nupoong deeainge koonto'nuka deemparii'naang paaravariaruko'ninge miring koonto'nuka tampuriainavung pe'numpaara tampa' okovorou' masika'anta ninka. 31Teka Isireeli-nupoong bane koonto'nuka deemparii'naang paaravariko' botoi tampui otoina', kaari'ariru'. 32Aming-koo kaari'ariru'? Nna' Kumponing-koong duta-koo koonto' oto' tee kapoo' bamuru'nung-pina' masika'antavaava' besi'aama, aa'paama, “Moosesi-nung boto tampa' tareampiko deeko' makosi;” 33Tee'koo tupampariru' tere'koo Kumponinge tero minkuvuu'na' Daari Meekung-koo, ee'pina', “Ooveriaing, ninge bempampaing tere' manto-nare' dii'koo meu' Saioni-namono-koo, nantoong tere'koo tupamparira tee pu'ariaing. Nka tee naning tee masika'antavuaing tee sirakura' oko-antavampaing tee biraanke.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\