Korintoe Hlɛ Jle 8

1Kee ŋga ki taa na yi, prɛ wↄ kaara yire. O kro chin na o kala chin, a imi na o kro chin kre, kachindɛ ki paan na yɛkpↄↄmu ni, la, koroo tii mbe o lɛ sumiɛ nu. 2Na wa uyɛ pe na u kala chin kre, u n ta mu chin imi na ki fna u chin mbe da. 3La, ŋmba u Nyiɛkpↄↄ kori kre, wre Nyiɛkpↄↄ chin. 4Kena prɛ wↄ kaara yire kee e yuu kre, o kro chin na sɛɛn pe yira waara waŋgra ŋga nu, a Nyiɛkpↄↄ wa n wa haka na, na nunu chom wre bↄkↄ. 5Hali na sɛɛnlɛ yɛɛ wa nyiɛ yiɛ na, ndee tra mna mu nɛɛ kre, 6wre pan rɛ, Nyiɛkpↄↄ wree nunu chom, wre wi o Lɛ wre, a wre u yirɛ kro gbeele, a u sumiɛ na u o gbeele. A Tafun Yesu Kristo ŋmba na u yire mu yirɛ kro gbeele, a o yire u na mu ŋmaa ta wree nunu. 7La, ndro kro ma u kre kee ŋga chin. Plɛ taa sɛɛnlɛ kro mu mu, ki tia na pe yire kaara nyjɛ kaa kre, mbe pra jawa na sɛɛnlɛ wee yi yɛŋgɛ. Pe jawala pe piin na na pe yi ka, kena pe peyɛ tↄ nɛɛrɛ ni. 8Sro lie wa jaa ti Nyiɛkpↄↄ yiɛshↄ o na. Na o n yi li o, kre wa jaa ti mbe u yiɛshↄ o na, a na o yi li o, kre wa jaa ti mbe u yiɛshↄ o na. 9La, e dↄↄta, mbe yaa kolo ŋga yire ta kre wru, mbe ti mblɛ shↄnlie ki n yire kre to. 10Kena ŋu ŋmba mu chin kre, na ŋmba shↄnlie ki n yire kre mu nya, na mu kaa sɛɛn jaara, kia u ŋga faŋga mbe u sɛ sɛɛn kaara ka na ree? 11Kena mu ŋmbrↄ ŋmba shↄnlie ki n yire, a Yesu yila u na mu ku kre we kla, ŋga ŋu chin kre ndra na. 12Na ki pan ma, ki pe sisaa mu Kristo taan, na mu mu ŋmbrↄ pe sisaa kre kolo ŋga na, mu tia u faŋga ta, mu yira ŋga u jawa na ki pe sisaa pe. 13Kena na sɛɛn kaara kaa we ti mbe ni ŋmbrↄ sisaa pe kre, kena mba ka ka na, mbe ki ti ni ŋmbrↄ sisaa pe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\