Tesalonika Hlɛ Jle 3

1Ŋga kra pan na, na o n e nya waa jaa tni kre, kra tia o na jawa na oo tni Atene na, 2Mbe o ŋmbrↄ Timotio ŋmba wre na wre Nyiɛkpↄↄ tnumu tuni a wra Kristo ketaan kpali kre tun e pan. O na u tun mbe u paan faŋga le e nu, mbe ka ya e shↄnlie na. 3Imi kie pe mbe e wa waa yila fiŋgee ŋga pe e fiŋge ŋga na mbe ndru kro. Yire titi chin na chaa Nyiɛkpↄↄ chaa mbe pe o fiŋge ma. 4Nyjila ŋga ni o naa wa e jaara kre, o na klu mu yo e pan na, pie o fiŋge. A imi na e kro ki chin kre, pan kra pe yɛŋgɛ. 5Kre na ni yila mu Timotio tun e pan kre. Ni nsra ja mbe tni e kee na, ki tia ndaa u tun mbe u paan e le, imi na e shↄnlie nyi. Ndaa fiɛ na aada Sutna wre we paan e nyu cha, mbe ki ti o tnumu ŋga o na pan mu tun kre pe waara. 6La, Timotio yiri e pan wa mu pan mu e shↄnlie, na e koroo ŋga e ta kre ketaan yo o pan. U pan mu yo o pan na ee wa na o jawa nyjila kro nu, a o la e ta, imi na yire la o ta kre chↄↄ. 7O wolo, o katala, na o kanyana nyjɛ o nyaa nu kre, e shↄnlie kre tia gbun nyjii o na. 8Ŋgi na, ŋga o loo na yire na O Tafun wree wa mu pe nunu tɛ ŋga, fuŋga o ŋmaa ta. 9Fuŋga rɛ, oo jaa yila e ndra na mbe Nyiɛkpↄↄ ŋga mboo. O Nyiɛkpↄↄ kaan mboo na u tia o yire e na mu yɛshↄↄrↄ ta u yiɛ. 10O lɛɛ wↄ na u tali lafo na blee, na u ti mbe o e nya nyini ni, mbe o jaa ya e na, mbe e shↄnlie yire. 11O tali na o lɛ Nyiɛkpↄↄ wre titi, na o Tafun Yesu wre pe kolo gbeele o pan, mbe o jaa pan. 12O Tafun wre u ti mbe e jaa eyɛ kori, mbe ndro kro kori kpↄↄ imi o e kori kre. 13Kre kolo ŋga na we e ŋga faŋga, na o Tafun wre na u leele waa pan, a o yire o lɛ Nyiɛkpↄↄ wre yiɛ kre, mbe nɛɛrɛ ka wa pe e na, mbe e pe cheche, mbe ndro wa e sisaa ka ta mbe yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\