1 Chronicles 17:1

1Teipa David mopatlac huan pejqui itztos ipan nopa yancuic caltlanahuatili. Huan se tonali quinotzqui nopa tiocamanalojquetl Nat'an huan quiilhui: --Xiquita ama na niitztoc nica ipan ni cali yejyectzi tlen quipiya itlapepecholhua ica huapali tlen tiocuahuitl, huan nopa caxa tlen quipiya nopa tlajtoli tlen TOTECO quichijtoc tohuaya eltoc ipan se yoyon cali.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More