1 Chronicles 24:6

6Huan Sema'ias, icone Natanael tlen elqui se levita, tequitiyaya queja tlajcuilojquetl para quiijcuilos inintoca tlen huetzque ipan sesen pamitl huan tlaque elisqu'ia itequi sesen tlacatl para quichihuas. Huan Sema'ias tlajcuilo iixpa Tlanahuatijquetl David huan iniixpa Sadoc, tlen elqui hueyi totajtzi, huan iixpa Ahimelec tlen icone Abiatar, huan iniixpa totajtzitzi tlen itztoyaj tlanahuatiani ipan ininfamilias huan iniixpa nopa tlayacanca levitame. Huan quema monequiyaya quinquixtise nopa dados ipan caxitl, achtohui quinquixtilis se tlen iteipa ixhui Eleazar huan teipa quinquixtilis se tlen iteipa ixhui Itamar. Huan queja nopa quitlapejpenijque pamitl tlen totajtzitzi ica suertes.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More