1 Kings 10:5

5Huan quiitac nochi nopa tlacualistli tlen eltoya ipan icuamesa huan nopa caltini tlen ipan itztoyaj itlapalehuijcahua huan quejatza inijuanti quimatque tequitij nelcuali huan ininyoyo nelyejyectzitzi tlen moquentiyayaj. Huan quiitac nochi tlen quitequipanohuayayaj Salom'on nojquiya tlahuel yejyectzitzi ininyoyo. Huan quiitac nopa tlacajcahualistli tlen Salom'on temacayaya ipan Ichaj TOTECO huan tlahuel quisentlachili.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More