1 Kings 2:4

4Huan intla tijchihuas nochi ya ni, huajca TOTECO quichihuas tlen nechtencahuili. Nechilhui intla noconehua huan noixhuihua teipa ehuani nemise cuali iixtla huan quitoquilise ica nochi ininyolo, huan ica nochi inialma huan quichihuase san tlen melahuac, huajca se noixhui nochipa mosehuis ipan nosiya yejyectzi para tlanahuatis ipan ni tlali Israel.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More