2 Chronicles 15:2

2Huajca yajaya quisqui huan yajqui quinamiquito Asa quema mocuepayaya tlen nopa tlatehuijcayotl huan quiilhui: "Xinechtlacaquili, Tlanahuatijquetl Asa huan nochi tlen inehuani ipan tlali Jud'a huan Benjam'in, TOTECO quiijtohua para mocahuas imohuaya intla inmocahuase ica ya. Huan quema inquitemose, inquipantise. Pero intla inquitlahuelcahuase, huajca yajaya nojquiya inmechtlahuelcahuas.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More