2 Samuel 15:12

12Huan quema Absal'on quitlatiyaya tlacajcahualistli, nojquiya tlatitlanqui ma quinotzatij Ahitofel tlen ialtepe Gilo. Yaja eliyaya se tlen quiconsejomacayaya David. Huan Ahitofel ajsico huan moiyocatlali ica Absal'on. Huan nopa tlacame tlen quitoquiliyayaj Absal'on momiyaquiliyayaj pampa tlahuel miyac israelitame calaquiyayaj ihuaya hasta quipixque miyac chicahualistli.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More