2 Samuel 20:22

22Huan nopa sihuatl ica miyac tlalnamiquistli yajqui huan quincamahui nochi nopa altepetl ehuani. Huan inijuanti quitzontejque itzonteco Seba, icone Bicri, huan quimajcahuilijque Joab. Huan Joab quipitzqui nopa tlapitzali para ayoc ma tlatehuise isoldados. Huan quicajque nopa altepetl, huan nochi mocuepque ininchajchaj. Huan Joab yajqui ipan altepetl Jerusal'en campa itztoya Tlanahuatijquetl David.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More