2 Samuel 20:8

8Huan quema inijuanti monechcahuiyayaj campa eltoya se hueyi tetl ipan altepetl Gaba'on, monamijque ihuaya Amasa tlen quinsentiliyaya isoldados David queja quiilhui. Huan Joab quihuicayaya iyoyo tlen nochipa quitequihuiyaya ipan tlatehuijcayotl huan motzinquechilpitoya ica se cintur'on tlen quipiyayaya campa quiajcocuiyaya imachete ipan icuetlax tlen ax ohuijti para quiquixt'ia. Huan quema monechcahui campa Amasa huan mohuijtzonqui, huetzqui imachete huan quitilanqui.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More