Amos 4:13

13Xijtlacaquilica tlen inmechilhuijtoc TOTECO pampa yajaya tlen quisencajqui tepetini huan tlen quiyolit'ia ajacatl. Yajaya quinilhu'ia tlacame tlen yajuanti moilhuiyayaj ipan inintlalnamiquilis. Quichihua ma tlayohuiya huan quichihua ma tlanesi. Yajaya nemi ipan nopa tepetini tlen m'as huejcapantique pampa yajaya nochi quinahuat'ia. Itoca: TOTECO Tlen Quinyacana Ielhuicac Ejcahua Ma Tlatlanitij.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More