COLOSENSES 1:16

16Quena, Toteco quitequimacac Cristo ma quichijchihua nochi tlen onca ipan elhuicac huan nochi ipan tlaltepactli. Quichijchijqui nochi tlamantli tlen hueli tiquitaj huan nojquiya quinchijchijqui nochi tlen ax hueli tiquinitaj queja inijuanti tlen mosehu'iaj campa m'as quipiyaj tequihuejcayotl, huan inijuanti tlen quipiyaj ininhueyitilis. Quinchijqui inijuanti tlen quipiyaj tlanahuatili huan tlen quipiyaj chicahualistli. Nochi tlamantli Tohueyiteco Jesucristo quinchijchijqui huan nochi iaxcahua para ma quichihuaca tlen yajaya quinequi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More