Daniel 5:12

12Quichijqui ya ni pampa ni tlacatl, Daniel, tlen nopa tlanahuatijquetl quitocaxti Beltsasar, quipanti neltlalnamiqui. Nochi quimati huan nochi quimachil'ia. Nojquiya hueli teyolmelahuas tlen quinequi quiijtos nochi temictli huan nochi tlajtoli tlen ohui tlen tlacame moilhuijtoque. Tlen axaca m'as hueli quimachil'ia, yajaya hueli. Huajca xijnotza Daniel, huan yajaya mitzilhuis tlachque quiijtosnequi tlen ijcuilijtoc ipan tlapepecholi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More