Daniel 5:7

7Huan Belsasar pejqui tlahuelchihua chicahuac huan quinilhui ma quinnotza nopa tlacame tlen quincamahu'iaj ajacame, huan tlen momacht'iaj sitlalime huan tlen tetonalitaj. Huan quema ajsico, nopa tlanahuatijquetl quinilhui nopa tlalnamijca tlacame: --Intla se tlen imojuanti huelis quipohuas ni tlajcuiloli huan nechixtomilis tlachque quiijtosnequi, nitlanahuatis ma quiyoyontica ica yoyomitl tlen moradojtic para tlanahuatis. Huan quicuapilhuilise se cadena tlen oro ipan iquechtla huan quipiyas nopa expa tequihuejcayotl ipan nochi totlal.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More