Deuteronomy 31:21

21Pero teipa quema quinajsis miyac tlamantli tlaijiyohuilistli, huajca ni huicatl elis queja se testigo tlen quinteilhu'ia huan quinpohuilis tlen fiero quichijtoque. Huan iniixhuihua quiilnamiquise ni huicatl huan huicase. Ama quema aya niquincahuil'ia ma calaquica ipan nopa tlali tlen niquintencahuili, ya cuali nijmati canque onajsis inintlalnamiquilis."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More