Esther 1:19

19Huajca intla tiquita para cuali, totlanahuatijca, xiquijcuilo se tlanahuatili ica motequihuejcayo queja nopa sequinoc tlanahuatili ipan tlali Media huan Persia tlen axaca hueli quipatlas. Huan nopa tlajcuiloli quiijtos para Vasti ayoc quema huelis hualas moixpa. Huan teipa, Tlanahuatijquetl Asuero, xijtlapejpeni seyoc sihuatl tlen m'as cuali que ya para elis mosihua tlanahuatijca.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More